Nieuw onderzoek is duidelijk: Europese chauffeurs zitten vermoeid achter het stuur

Vandaag stelt ETF samen met een aantal Europese vakbonden, waaronder BTB-ABVV, een nieuw Europees onderzoek voor.
Hieruit blijkt dat een zeer groot deel van de Europese chauffeurs vermoeid achter het stuur zit. Op de 2-daagse conferentie “Driver Fatigue in European Road Transport”, die vandaag van start gaat, zullen de resultaten van het onderzoek diepgaander worden geanalyseerd en toegelicht op een persconferentie vrijdagmorgen 4 juni om 9u.


Nood aan wetenschappelijk onderzoek


De studie, die zich richtte op professionele vrachtwagen- en bus- en carchauffeurs, werd door ETF besteld om na te gaan of het vermoeden dat veel van de Europese chauffeurs vermoeid achter het stuur zitten door wetenschappelijk onderzoek zou bevestigd kunnen worden. Wetenschappelijk onderzoek rond deze materie bleek schaars en het weinige onderzoek dat er in het verleden gebeurde was al minstens 15 jaar oud.

ETF road sectie vice-voorzitter Tom Peeters: “Het was voor ons absoluut noodzakelijk dat een wetenschappelijk onderbouwde studie inderdaad aantoont dat veel van de Europese beroepschauffeurs vermoeid achter hun stuur zitten.”

 Oorzaken van de vermoeidheid

  • Gebrek aan kwalitatieve en voldoende rust: chauffeurs kunnen te weinig uitrusten wegens het gebrek aan comfortabele parkings. Dit in combinatie met het permanent aanwezig zijn in de cabine zorgt ervoor dat een chauffeur niet voldoende uitgerust aan de volgende werkdag kan beginnen. Werkstress, lawaai en lang werkdagen zijn bijkomende elementen die het gebrek aan voldoende en kwalitatieve rust veroorzaken.
  • Lange werkdagen -en weken: 88% van de vrachtwagenchauffeurs en 60% van de bus/car chauffeurs werken meer dan 40u per week. Bovendien wordt veel van de arbeidstijd niet geregistreerd door het niet correct gebruiken van de tachograaf waardoor de werkdag door de vele niet-geregistreerde uren wordt verlengd tot 12-14 uur.
  • Lage lonen voor beroepschauffeurs: de lonen zijn te laag waardoor de chauffeurs verplicht zijn om lange dagen te werken om op het einde van de maand een degelijk loon bij elkaar gewerkt te hebben. Daarom zijn werkweken van 50u en meer eerder de regel dan uitzondering. Een werkweek van 40u waarin een deftig loon kan verdiend worden is de uitzondering.
Tom Peeters: “We vragen al jaren dat het loon dat aan de chauffeur wordt betaald overeenkomt met de capaciteiten en bekwaamheden die hij of zij moet hebben. Een geschoolde chauffeur, die zich trouwens permanent moet bijscholen, verdient in België nog steeds minder dan iemand in de schoonmaak. Het is tijd dat Europa ook in het loonzakje erkent dat een beroepschauffeur een essentiële schakel is in de economie.”