Brandstoffen

WAT DOET BTB-ABVV VOOR JOU ?

Bij onze diensten kan je terecht voor professioneel advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden op de luchthaven.
Wij informeren jou en onderhandelen voor jou op nationaal en op ondernemingsniveau.
Wij verdedigen je rechten ten opzichte van jouw werkgever en/of andere instanties.
Heb je een probleem met je werkgever? Wij proberen het conflict op te lossen door te bemiddelen en/of te onderhandelen.
Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij jou gratis juridische bijstand.
Wij behandelen eveneens je dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van uw werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…
Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie van 130 Euro.

JOUW VERLONING ?

Een medewerker in de handel in brandstoffen wordt betaald op basis van een uurloon.
Daarbovenop krijgt hij voor elk uur arbeidstijd of aanwezigheidstijd nog een ARAB-vergoeding uitbetaald.
Elk jaar ontvang je een ecocheque.
Onder bepaalde voorwaarden heb je op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie.

Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité.
BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over jouw centen! Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (pensioenfonds, hospitalisatieverzekering,…) die via het sociaal fonds geregeld worden.