Brandstoffen

Nieuws

13-12-2023: Indexatie lonen en vergoedingen personeel Handel in Brandstoffen

14-11-2023: Protocolakkoord PC 127 (handel in brandstoffen)

23-01-2023: Indexering vergoeding nachtarbeid

23-09-2021 : Protocolakkoord Handel in Brandstoffen PC 127

28-10-2020 : Eénmalige coronapremie van 250 euro dankzij BTB

15-05-2020 : COVID-19 : Richtlijnen op basis van de Generieke Gids voor de sector handel in brandstoffen

18-03-2020 : Crisisoverleg Corona

18-07-2019 : Protocolakkoord voor de arbeiders uit de sector Handel in Brandstoffen

12-12-2018 : Syndicale en eindejaarspremie 2018

 

Je werkt als chauffeur in de sector handel in brandstoffen

Je werkt als chauffeur in de sector handel in brandstoffen. Je vervoert brandstoffen zoals vaste, petroleumproducten en/of derivaten.

De firma waarvoor je werkt, maakt deel uit van het paritair comité 127 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 091. Je vindt deze gegevens op je arbeidscontract of loonfiche.
Alle cao’s in deze sector gelden ook voor jou.

 

Wist je dat

 • De tweede pensioenpijler in jouw sector de beste is van alle arbeiders?
 • Jouw werkgever subsidies krijgt voor ADR-opleidingen?
 • Je opleidingsuren door je werkgever betaald moeten worden?

 

BTB geeft je meer informatie over

 • minimumlonen;
 • ARAB-vergoeding (dat is de nettovergoeding die per uur wordt uitbetaald);
 • verblijfsvergoedingen (nettovergoedingen wanneer de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse en/of wekelijkse rust door te brengen buiten zijn woonplaats en/of buiten de arbeidsplaats);
 • anciënniteitsvergoeding;
 • eindejaarspremie;
 • opzegtermijnen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (beter gekend als brugpensioen);
 • aanvullende vergoeding door de werkgever in geval van tijdelijke werkloosheid;
 • syndicale premie;
 • Orditach, een goedkope manier om je digitale chauffeurskaart te lezen. 30% korting ‘Orditach Print’ (USB-stick met een geïntegreerde kaartlezer en software) waarmee je onmiddellijk een overzicht hebt van je prestaties zonder verlies van de gegevens van je rijtijden en van eventuele overtredingen op de rij- en rusttijden;
 • werkkledij, vervoersonkosten, terugbetaling bestuurderskaart, vergoedingen voor kosten en uren van opleidingen en dergelijke meer.

 

We informeren je ook over de voordelen die het Sociaal Fonds aanbiedt

 • compensatiedagen voor arbeidsduurverkorting;
 • vergoeding in geval van overlijden;
 • getrouwheidspremie in geval van pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • vergoeding bij definitief verlies medische schifting;
 • hospitalisatieverzekering in geval van minimum zes ononderbroken maanden tewerkstelling in de sector;
 • tweede pensioenpijler;
 • bestaanszekerheid bij een (arbeids)ongeval.

 

BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actie in jouw sector !

 • Door onze syndicale druk realiseerden wij in de sector handel in brandstoffen de sterkste tweede pensioenpijler ooit uitgewerkt voor arbeiders.
 • Wij strijden al jaren tegen ‘sociale dumping’. We voeren actief strijd tegen de Belgische bedrijven die in Oost-Europa postbusbedrijven oprichten en daardoor chauffeurs uit die landen hier voor een hongerloon laten rijden.
  Zowel op het terrein als in de politieke wereld werken wij aan de bewustmaking van het probleem van sociale dumping en zoeken wij naar oplossingen om de transportsector daarvan te vrijwaren. Via onze sociale media houden we je op de hoogte van onze acties. Lees al onze zwartboeken over sociale dumping op www.stopsocialdumping.be.

 

Download de infobrochure (pdf).