Wegvervoer en Logistiek nieuws

Europees parlement : eindelijk een stap vooruit in de strijd tegen sociale dumping in het wegvervoer

Na jaren discussie werd vandaag gestemd over een compromistekst over het Mobility Package in de plenaire zitting van het Europees parlement in Brussel.

Lees meer...

Zomeruur

Een uur minder werken? Hoe zit dat nu bij de overgang naar het zomeruur?

Lees meer...

Mobility Package - alomtegenwoordige lobby van transporteurs verzet zich tegen goed compromis

De voorbije maanden werd achter de schermen onderhandeld over een compromis.

Lees meer...

Werkgevers blijven vrachtwagenchauffeurs uitlachen!

Reeds vier jaar blokkeren de werkgeversfederaties FEBETRA, TLV en UPTR de nieuwe functieclassificatie.

Lees meer...

Syndicale premie bus & car

De arbeiders van de sector, opgenomen in het personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal van het lopende jaar, ontvangen een legitimatiekaart van het Sociaal Fonds.

Lees meer...

BTB legt actieplan vast voor de transportsector !

Eerlijke lonen voor beroepschauffeurs!

Lees meer...

Transportonderneming Jost: Wie zijn achterste brandt moet op de blaren zitten... zegt de volkswijsheid

Het federaal parket wil 300 vrachtwagens van Jost Group in beslag nemen en verbeurd laten verklaren.

Lees meer...

Afhandeling op luchthavens: syndicale premie

Goed nieuws: het Sociaal Fonds voor de Afhandeling op Luchthavens verstuurt eerstdaags de formulieren voor de syndicale premie van de arbeiders in PC 140.04.

Lees meer...

Ben Weyts richt bloedbad aan in de Vlaamse taxisector

Donderdag 31 januari luidde in het Vlaamse parlement de doodsklok voor de taxichauffeurs.

Lees meer...

Indexering van de lonen voor de chauffeurs van de diensten voor 'verhuur van voertuigen met chauffeur'

Zoals vastgelegd bij CAO, worden de lonen met 2% geïndexeerd zodra de drempel is overschreden.

Lees meer...