Wegvervoer en Logistiek nieuws

Protocolakkoord Taxisector PC 140.02

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV hebben we na 2 onderhandelingsrondes een sectorakkoord afgesloten.

Lees meer...

Akkoord sectoronderhandelingen 2021-2022 - PC 140.03

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 5 onderhandelingsrondes in geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Lees meer...

Nieuwe uurlonen bijzondere autobusdiensten vanaf 1 oktober 2021

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen van het rijdend personeel van de bijzondere autobusdiensten met 2% vanaf 1 oktober 2021.

Lees meer...

Nieuwe lonen in de car sector

Sinds 1 oktober is de indexaanpassing van toepassing op de loonbarema's van de autocarsector. 

Lees meer...

Nieuwe uurlonen geregeld vervoer autobus vanaf 1 oktober 2021

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen in de sector van de openbare autobusdiensten - pachters van De Lijn - met 2% vanaf 1 oktober 2021.

Lees meer...

Protocolakkoord Handel in Brandstoffen PC 127

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 4 onderhandelingsrondes erin geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Lees meer...

Loonindexering GMMI & Garagepersoneel Taxi, VVB en IBP

Verhoging gemiddeld minimummaaninkomen

Lees meer...

Protocolakkoord Verhuissector PC 140.05

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 2 onderhandelingsrondes erin geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Lees meer...

Betere loon-en arbeidsvoorwaarden kunnen het chauffeurstekort wel oplossen!

Het chauffeurstekort is terug van nooit weggeweest.

Lees meer...

Nieuw onderzoek is duidelijk: Europese chauffeurs zitten vermoeid achter het stuur

Vandaag stelt ETF samen met een aantal Europese vakbonden, waaronder BTB-ABVV, een nieuw Europees onderzoek voor.

Lees meer...