Bussen & Cars

Bussen & Cars

WAT DOET BTB-ABVV VOOR JOU?  

Bij onze diensten kan je terecht voor professioneel advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden uit de bus- en autocarsector.  
Het betreft de exploitanten van De Lijn, het school- en fabrieksvervoer en het autocartoerisme.  
Wij informeren jou en onderhandelen voor jou op nationaal en op ondernemingsniveau.  
Wij verdedigen jouw rechten ten opzichte van je werkgever en/of andere instanties.

Heb je een probleem met je werkgever?  Wij proberen het conflict op te lossen door met hen te bemiddelen en/of te onderhandelen.
Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij je gratis juridische bijstand.  
Wij behandelen eveneens je dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van je werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…   Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie.

JOUW JOB ALS BUSCHAUFFEUR BIJ EEN EXPLOITANT VAN DE LIJN OF ALS CHAUFFEUR SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN

Een chauffeur die rijdt bij een exploitant van De Lijn (streekvervoer, stadsdiensten, belbus) of op school- en fabrieksdiensten,
wordt betaald op basis van een uurloon en een anciënniteitstoeslag. Bij prestaties op zaterdag of op zon-en feestdagen en tijdens de nacht komen daar nog de wettelijk voorziene toeslagen bij. Bij stilstand of stationnement tijdens de uitvoering van een opdracht heeft de autobuschauffeur ook recht op een bepaalde vergoeding.
Naast die premies hebben de buschauffeurs ook nog recht op een netto ARAB-vergoeding.
Onder bepaalde voorwaarden heb je op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie. Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over jouw centen! Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (pensioenfonds, hospitalisatieverzekering,…) die via het sociaal fonds geregeld worden.

JOUW JOB ALS AUTOCARCHAUFFEUR IN HET TOERISME

Een chauffeur van een autocar in het toerisme (nationaal of internationaal) wordt betaald op basis van een dagvergoeding.
Deze dagvergoeding is afhankelijk van de diensttijd: beneden de 6 uur - tussen de 6 en 12 uur – boven de 12 uur per dag.  
Daaraan wordt een vast loon en een ARAB-vergoeding gekoppeld.
Er zijn eveneens speciale loonbarema’s voor chauffeurs die samen op één autocar moeten rijden (v.b. pendeldiensten).
Speciale regelingen en tarieven zijn voorzien voor prestaties op zon- en feestdagen, voor dagen inactiviteit in het buitenland en garagewerk.  
Onder bepaalde voorwaarden heb je op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie. Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over jouw centen! Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (pensioenfonds, hospitalisatieverzekering,…) die via het sociaal fonds geregeld worden.

Download hier de folder