Luchthavens

Luchthavens

WAT DOET BTB-ABVV VOOR JOU ?  

Bij onze diensten kan je terecht voor professioneel advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden op de luchthaven.  
Wij informeren jou en onderhandelen voor jou op nationaal en op ondernemingsniveau.  
Wij verdedigen je rechten ten opzichte van jouw werkgever en/of andere instanties.  

Heb je een probleem met je werkgever?  Wij proberen het conflict op te lossen door te bemiddelen en/of te onderhandelen.  
Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij jou gratis juridische bijstand.  
Wij behandelen eveneens je dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van uw werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…   Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie.    

JOUW VERLONING  

Een medewerker in de afhandeling op de luchthaven wordt betaald op basis van een uurloon.
Bij prestaties op zon-en feestdagen komen daar nog de wettelijk voorziene toeslagen bij. Bij zaterdagarbeid komt er nog 5% premie bovenop het uurloon.  
De zaterdagpremie is niet cumuleerbaar met andere premies. Bij avondarbeid (alle uren tussen 18u en 22u) komt er nog 5% premie bovenop het uurloon.
Bij nachtarbeid komt er nog 20% premie bovenop het uurloon, indien de arbeidstijd valt tussen 22u en 07u met minstens vijf opeenvolgende dagen of indien er met verschillende uurroosters gewerkt wordt.

VANAF 6 MAANDEN ANCIENNITEIT

krijg je 1 maaltijdcheque per effectief gewerkte dag.
Elk jaar ontvang je een geschenken- of ecocheque.
Onder bepaalde voorwaarden heb je op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie.  
Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over jouw centen!
Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (pensioenfonds, hospitalisatieverzekering,…) die via het sociaal fonds geregeld worden.  

Download hier de folder