ITF

ITF_ETF.png

International Transportworkers’ Federation (ITF)

De koopvaardijsector is bij uitstek een internationaal gebeuren. Jarenlang leed onder meer de Belgische koopvaardij onder de internationale concurrentie van lage loonlanden. Vaak met alle nare gevolgen van dien, onveilige schepen, nauwelijks opgeleide zeelieden… Onder druk van de International Transportworkers' Federation (ITF) (waar de BTB deel van uitmaakt) werd er binnen de International Labour Organisation (ILO) de Maritime Labour Convention, beter bekend als MLC 2006, afgesloten. Hierin zijn alle bestaande maritieme en andere arbeidsverdragen van de IAO gebundeld. Het verdrag wordt beschouwd als de vierde pijler van de maritieme regelgeving, naast de drie belangrijkste verdragen van de International Maritime Organisation (IMO): SOLASMARPOL en STCW.

Het verdrag is een heel belangrijke stap in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de loon- voorwaarden van zeevarenden. In het verdrag is niet alleen sprake van een bundeling van eerdere verdragen, maar ook van nieuwe eisen, vooral de certificering van de leef- en werkomstandigheden aan boord van zeeschepen, het Maritime Labour Certificate. België ratificeerde het verdrag pas in 2013. Samen vertegenwoordigen ze 91% van het wereldwijde totale bruto-tonnage van zeeschepen.

ITF inspectors: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. controleren of de MLC voorschriften op de schepen die varen onder een FOC (Flag Of Convenience) en in één van de Belgische havens zijn aangemeerd, worden nageleefd. Ze kijken na of deze schepen zich houden aan de internationale afspraken zoals veiligheid, comfort en hygiëne aan boord, voedsel of werkafspraken worden gerespecteerd en of de lonen (tijdig) worden betaald. Ze kunnen ook gecontacteerd worden door de havenautoriteiten, havenpolitie of gelijk welke zeeman die zich in een van de Belgische havens bevindt en een probleem met zijn gezagvoerder of werkgever ondervindt. Volg hun acties op onze facebookpagina en ontdek zelf onder welke miserabele toestanden sommige zeelieden moeten werken.

Marc en Rino brengen ook verslag uit aan de Internationale vakbond en overleggen met de buitenlandse collega’s wanneer bepaalde schepen of rederijen zich echt niet aan de internationale afspraken houden.

CONTACTINFORMATIE 

Marc van Noten – IFT Inspector

 Telefoon.png Telefoon: 03/224.34.19

Mailen.png E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rino Huijsmans – IFT Inspector

Telefoon.png Telefoon: 03/224.34.14

Mailen.png E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

EUROPEAN TRANSPORT WORKERS' FEDERATION (ETF)

Als vakcentrale zien we soms zelfstandige binnenschippers hun firma naar de buurlanden verhuizen. Soms nemen ze de werknemers mee, maar heel vaak ook niet. België verliest daardoor tal van jobs. In andere gevallen merken we dat firma’s zich in voormalige Oost-Europese landen vestigen, personeel uit die landen aanwerven aan die condities om dan hier onder de marktconforme prijzen opdrachten uit te voeren. Hierdoor verliest onze samenleving niet alleen jobs, op termijn wordt ook de welvaart van onze samenleving ondermijnd omdat ze de sociale spelregels aan hun laars lappen.

Met de BTB maritieme sectoren werken we binnen de European Transport Federation heel hard om samen met de andere Europese transportbonden deze wantoestanden te stoppen. Onder druk van de ETF nam het Europese parlement een richtlijn aan die voor gans Europa een aantal minimumvoorwaarden oplegde qua personeelsbezetting en veiligheid aan boord. De strijd is nog niet gestreden maar BTB geeft niet op…