Jongeren Maritiem

BTB Maritime Youth


BTB streeft ernaar verschillende jongeren uit de maritieme sector samen te brengen om zich te amuseren en om hun stem te laten horen. Binnenkort delen we meer informatie op deze pagina!

Ben je jong, maritiem en geïnteresseerd in lidmaatschap of onze jongerenwerking? Laat het dan zeker weten! 

CONTACTGEGEVENS

Raf Burm - Propagandist BTB Maritieme Sectoren

Logo E Mail E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Logo Telefoon Telefoon: 03/224.34.18

Logo Adres Adres: Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen

 

Jeroen De Boeck – Delegee BOLUDA voor BTB-ABVV

Logo E Mail E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Logo Telefoon Telefoon: 031 683 50 05 04

 

 

Hogere Zeevaartschool Antwerpen


Je hebt als jongere gekozen voor een opleiding en carrière op zee, maar je zit nog met veel vragen. Bij welke reders kan ik terecht voor een job of een zeegewenningsreis? Wat zijn mijn rechten en plichten als zeevarende?

Bij BTB-ABVV Maritieme Sectoren kan je terecht met al je vragen over het leven als zeevarende. Als student kan je tevens volledig gratis lid worden van onze vakbond! Zo kunnen we je niet enkel beter van dienst zijn, maar met een grotere vakbond kunnen we ook samen krachtiger ijveren voor de rechten van alle zeevarenden.

Als je nog vragen hebt, twijfel niet en contacteer ons. 

ZEEGEWENNING IN ORDE BRENGEN

Als student uit een maritieme richting is het niet enkel de bedoeling om de theorie te leren uit de cursussen, maar ook om kennis te maken met het leven aan boord van een zeeschip. 

Om dit te bereiken werden zeegewenningsreizen, ook gekend als amarinages, opgestart. Tijdens de zeegewenningsreis heb je recht op een uitkering. 

 

Welke documenten heb je nodig om als student een zeegewenningsreis, en de uitkering, in orde te brengen? 

1. Formulier voor inschrijving bij de Pool der Zeelieden ingevuld en ondertekend. Dit formulier kan je gratis krijgen bij de Pool der Zeelieden of kan je hier downloaden.

2. Een recent uittreksel uit het strafregister 'model 1'. Deze kan je verkrijgen bij je gemeente waar je gedomicilieerd bent.

3. Een inschrijvingsbewijs aan een maritiem instituut zoals de hogeschool. Dit kan je verkrijgen bij het maritiem instituut waar je bent ingeschreven. Zo vermijd je dat je later de uitgekeerde vergoeding terug moet betalen.

4. Een medisch attest om aan te tonen dat je voldoet aan de medische eisen als kadet.

5. Een toelating van je ouders/voogd, indien je nog geen 18 jaar oud bent op datum van aanvraag.

6. Een verklaring op erewoord dat je geen andere uitkeringen of vervangingsinkomen krijgt uit andere instellingen in het kader van een vormingsproject voor beroepsopleiding hetzij om een andere reden. Dit formulier kan je krijgen van de Pool der Zeelieden.

7. Een schriftelijke verklaring tot keuze van een uitbetalingsinstelling. Dit bepaalt welke uitbetalingsinstelling, je vergoeding voor je zeegewenning uit zal betalen. Dit formulier kan je krijgen bij de Pool der Zeelieden. Uiteraard kies je voor BTB.

8. Een ingevulde overeenkomst tussen een reder en kadet. Dit kan je krijgen bij de reder waarbij je een zeegewenning wilt ervaren. 

 

Als je nog andere vragen hebt over de zeegewenningsreizen, twijfel niet en contacteer ons!

 

ALGEMEEN PRINCIPE

Wanneer je werkt als zeevarende, zit je in een unieke plaats wat je sociale zekerheid betreft. Zo krijgen zeevarenden geen reguliere werkloosheidsuitkering, maar een wachtgeldenuitkering. Om deze te kunnen ontvangen moet een zeevarende ingeschreven zijn bij een uitbetalingsinstelling zoals BTB.

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN EEN KADET

Als kadet heb je bepaalde rechten en plichten. Er zijn er zowel op het schip als ernaast waarmee je rekening moet houden.

Rechten:

1. De kadet mag overuren presteren maar kan daartoe niet verplicht worden.

2. Na afmonstering betaalt de vakbond aan de kadet een bedrag dat bestaat uit: 

  • De uitkering vanuit de RSZ
  • Een welvaartstoeslag van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij.

Indien de afmonstering valt na 31 oktober, wordt de uitkering beperkt tot en met 31 oktober van datzelfde jaar. Let wel, deze beperking zal wellicht in de loop van het jaar worden gewijzigd, zodat je als student de zeegewenningsreizen het ganse jaar zal kunnen doen.

3. De totale duur van de zeegewenningsreis is beperkt tot 50 vergoedbare dagen. (Als BTB proberen we deze regel aan te passen, en houden jullie op de hoogte.)

4. De reder betaalt de kosten van voeding, en logies, alsook eventuele reis- en/of repatriëringskosten en medische kosten gedurende de zeegewenning. . 

 

Plichten:

1. De kadet zal geen onderhoudswerken mogen uitvoeren die het aantal werkuren van de scheepsgezellen zouden aantasten. Met andere woorden: een kadet mag dus geen werk doen dat door bv. matrozen of bootsmannen wordt uitgevoerd.

2. De kadet volgt de reisweg van en naar het schip zoals aangeduid door zijn reder.

3. De kadet verbindt zich ertoe om na de afmonstering, het ‘certificate of service’ en eventuele reisdocumenten onmiddellijk over te maken aan de ‘Directie Zeevarenden van de RSZ’.

4. De kadet zal alle inlichtingen verschaffen en documenten voorleggen die in het kader van de afhandeling van het dossier als relevant worden beschouwd.

 

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

BTB-ABVV Maritieme sectoren

Bij BTB kan je terecht met al je vragen over het werkleven als zeeman. Daarnaast willen we zeevarende jongeren ook samenbrengen om hun stem meer te laten horen. Ben je geïnteresseerd in lidmaatschap of onze jongerenwerking? Laat het dan zeker weten!

Logo E Mail E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Logo Telefoon Telefoon: 03/224.34.15

Logo Adres Adres: Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen

Logo Website Website: btb-abvv.be - BTB Maritime Youth

ABVV-Jongeren

Heb je vragen over je studentenjob aan wal, of wil je actief zijn in de vakbond als jongere? Contacteer dan zeker ABVV-Jongeren

Logo E Mail E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Logo Telefoon Telefoon: 03/220 66 92

Logo Adres Adres: Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen

Logo Website Website: www.magik.be

POOL DER ZEELIEDEN

De RSZ ontvangt, controleert en int de socialezekerheidsbijdragen, beheert de Poollijst en is bevoegd voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen. 

Logo E Mail E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Logo Telefoon Telefoon: 02/509.59.59

Logo Adres Adres: Frankrijklei 81-83 - 2000 Antwerpen

Logo Website Website: https://www.international.socialsecurity.be/seafarers/nl/index.html 

Koninklijke Belgische Redersvereniging [KBRV]

De Koninklijke Belgische Redersvereniging is een ledenorganisatie voor alle reders die onder Belgische vlag varen. Als je op zoek bent naar toekomstige werkgevers of een reder voor een zeegewenningsreis bij te ervaren kan je hieronder een overzicht vinden van al hun leden.

Website: Leden – (kbrv.be)