Privacy & Disclaimer

Identificatie - Wettelijke basis - Privacy en gegevensbescherming - Einde lidmaatschap & schrapping - cookie beleid - sociale media knoppen - copyright - disclaimer - wat zijn je rechten?

Identificatie

Identificatie van de organisatie

De Belgische Transportbond, afgekort BTB

Ondernemingsnummer : 0851.543.105

De BTB is een centrale aangesloten bij het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Adres : Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen

Tel 03/224.34.11
Fax 03/224.34.49

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze verklaringen rond privacy en veiligheid hebben ook betrekking op de gewestelijke afdelingen.

Wettelijke basis

Zoals vereist door verschillende regelgevingen en wetten, informeert BTB-ABVV bezoekers van haar website over het gebruik van gegevens. Het gaat hier voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegegevensbescherming 'GDPR' (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 ) die in voege treedt, 25 mei 2018.

Privacy en gegevensbescherming

De Belgische Transportbond (BTB) hecht veel belang aan de gepaste bescherming van de gegevens die het verwerkt, en meer bepaald de persoonsgegevens. Via deze policy wil BTB-ABVV op een strategisch niveau bepalen hoe de gegevens worden beschermd, welke verantwoordelijkheden ter zake worden toegekend en welke prioriteiten BTB-ABVV heeft vastgelegd in het kader van de gegevensbescherming.
BTB-ABVV wil de gegevens van de leden - en in het bijzonder de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen - beschermen tegen:

• verlies: de gegevens zijn niet meer beschikbaar
• lekken: de gegevens komen in slechte handen terecht
• fouten: de gegevens zijn niet correct (verouderd, onvolledig of fout)
• ontoegankelijkheid: op het vereiste moment zijn de gegevens niet toegankelijk/beschikbaar
• onrechtmatige raadpleging: de raadpleging door personen die daartoe niet de toelating hebben
• de onmogelijkheid om na te gaan wie de gegevens raadpleegt, wijzigt of schrapt
• verwerkingen die niet conform zijn met de reglementering, de richtlijnen en de normen.
Om een lid de nodige dienstverlening te kunnen aanbieden, hebben we zijn/haar persoonlijke basisgegevens nodig.

Alle gegevens die het lid bij ons achterlaat stockeren wij op de meest veilige manier met inzet van de modernste technologieën.

We verwerken alleen de gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van onze taken. Elke taak in het kader waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, is rechtmatig. Dit betekent dat de verwerking uitgevoerd wordt in overeenstemming met de wettelijke en statutaire doelstellingen van BTB-ABVV. BTB-ABVV verwerkt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten. Identificatiefactoren die deel uitmaken van de persoonsgegevens worden tot een minimum herleid.

Wij gebruiken gegevens voor verschillende doelen. Deze zijn:
• lidmaatschap beheren
• dienstverlening
• het verstrekken van informatie
• verstrekken van voordelen
• feedback laten geven om onze dienstverlening te verbeteren

Het lidmaatschap beheren
Voor het beheer van het lidmaatschap slaan we de volgende gegevens op in een elektronische persoonsfiche:
• naam en voornaam
• adres (privé en werk)
• gender
• geboortedatum
• geboorteplaats
• telefoonnummer (privé, werk, mobiel)
• e-mailadres
• taal
• nationaliteit
• burgerlijke stand
• bankrekeningnummer
• financiële verrichtingen
• rijksregisternummer
• lidnummer
• tewerkstellingsgegevens

Door het gebruik van deze gegevens kunnen we de engagementen tegenover het lid waar maken en hem/haar daarnaast op de hoogte houden met relevante informatie.

In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informatie uit de lijst hierboven noodzakelijk om de diensten te beheren.

Het lid diensten verlenen
Het lid kan onze diensten telefonisch bereiken via de telefoonnummers die op de websites of ledenblad van BTB of ABVV gepubliceerd worden . Gegevens die over een telefoongesprek kunnen worden bijgehouden zijn: identiteit, het telefoonnummer, emailadres, datum en tijdstip evenals de samenvatting van de inhoud van het gesprek. Deze aantekeningen kunnen tijdelijk bewaard worden om verdere dienstverlening te faciliteren.

Het verstrekken van informatie aan het lid
Informatieverstrekking maakt een belangrijk deel uit van de dienstverlening van BTB-ABVV. Dit gebeurt zowel op papier als online via web en mail.

Om de leden te informeren verstuurt BTB-ABVV regelmatig nieuwsbrieven en e-magazines.

Door onze nieuwsbrieven blijft het lid op de hoogte van wat zich in zijn/haar sector afspeelt. De nieuwsbrieven bevatten juridisch advies, ledenenquêtes, nieuws over geplande acties, aanpassingen aan barema’s, nieuws over indexeringen en andere interessante sociale / politieke info die het lid kan aanbelangen.

We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De algemene nieuwsbrieven gaan naar alle leden. De persoonlijke nieuwsbrieven worden samengesteld op basis van de door het lid verstrekte gegevens (tewerkstelling,...). De gegevens waarop het profiel gebaseerd is, wordt niet gedeeld met derden.

Het e-magazine (Be-motion) is een elektronisch magazine dat elk lid ontvangt.

Wie onze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen, kan dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van wat je niet meer wenst te ontvangen alsook je persoonsgegevens.

Feedback laten geven om onze dienstverlening te verbeteren

BTB-ABVV werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening.

Wanneer een lid aangeeft een artikel leuk te vinden, dan zal, afhankelijk van zijn / haar instellingen op sociale media-platformen, men in staat zijn dat artikel op de eigen sociale media-account te laten verschijnen. BTB-ABVV heeft geen toegang tot deze persoonlijke sociale media-account, maar artikelen die men leuk, nuttig of handig vindt, kunnen wel met vrienden worden gedeeld. Vragen die via sociale media aan ons gesteld worden, bewaren we zodat we op de vraag kunnen reageren.

Indien we kiezen om analyses te laten uitvoeren door een externe partner, geven wij die ander indien nodig jouw basiscontactgegevens. Deze externe partner moet zich natuurlijk aan onze privacyregels houden, en dient steeds te voldoen aan onze vereisten rond gegevensverwerking. Zo moeten bijvoorbeeld jouw contactgegevens dadelijk na afloop van het onderzoek verwijderd worden.

Militant-account beheren

Naast de gegevens verbonden aan het lidmaatschap worden van een militant ook de gevolgde vormingen en mandaten (binnen BTB-ABVV en ABVV) bijgehouden.

Naast de nieuwsbrieven en e-magazine die elke lid ontvangt, krijgt een militant ook een nieuwsbrief met info specifiek gericht naar militanten.
Een militant die deze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen, kan dit melden via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van wat je niet meer wenst te ontvangen alsook je persoonsgegevens.

Organisaties waarmee we samen werken
De door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt door onze medewerkers. Deze persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan bepaalde organisaties waarmee we samenwerken, en die verwerkingen uitvoeren in onze opdracht.

Deze organisaties zijn:

* BTB-ABVV en haar gewesten
* ABVV
* ABVV werklozendiensten
* Diensten Arbeidsrecht
* Sociale fondsen
* Bank(en) die betalingen voor BTB-ABVV regelen
* Dienstverleningsplatformen voor informatieverstrekking

Met deze organisaties worden verwerkingsovereenkomsten afgesloten die onder andere de verwerking en bescherming van jouw persoonlijke gegevens regelt.

Einde lidmaatschap / schrapping

Een lid dat gedurende meerdere maanden geen bijdragen betaalt, kan worden geschrapt.
Leden die niet in orde zijn met hun bijdragen kunnen niet genieten van de dienstverlening van BTB-ABVV.
De schrapping van een lid valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke BTB-afdeling.
Bij BTB-ABVV is er geen plaats voor racistische, xenofobe of fascistische ideeën en gedragingen. Het lidmaatschap van BTB-ABVV is onverenigbaar met de aansluiting bij extreem rechtse partijen of bewegingen. Van zodra BTB-ABVV kennis krijgt van bedoelde onverenigbaarheid, zal het lid onmiddellijk worden geschrapt. Hij/zij zal hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht.
Een lid dat zelf zijn lidmaatschap wenst te beëindigen neemt hiervoor contact op met de ledendienst van zijn plaatselijke gewestelijke afdeling.

Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone,... wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Hierdoor kan deze website gedurende een zekere tijd onthouden wat je gedaan hebt of wat je voorkeuren zijn (bv. taalvoorkeur van de surfer). Op die manier hoef je je voorkeur niet bij elk bezoek of wanneer je van de ene site naar de andere surft opnieuw te verduidelijken. Deze cookies worden ook soms aangemaakt om technische redenen of om op anonieme wijze het gebruik van de site te analyseren.

Essentiële en functionele cookies

De essentiële cookies worden niet opgeslagen door onze site (ze worden gewist van zodra je je browser afsluit). Ze zijn vereist om de bedoelde en correcte werking van een website te waarborgen.

Functionele cookies worden gebruikt om de keuzes die je maakt op onze site te memoriseren. Deze informatie wordt enkel op je computer opgeslagen en wordt uitsluitend op anonieme wijze gebruikt.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag op onze site. Ze worden gebruikt om te registreren of en wanneer je te maken krijgt met programmeer- of infrastructuurfouten op onze website. Ook het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de eerder bezochte pagina’s kunnen hiermee in een statistiek gebruikt worden. Deze analyses verlopen anoniem. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.

Links naar andere sites

De BTB-ABVV website bevat links naar websites van de overheid en aanverwanten en ook naar websites van organisaties en bedrijven uit de particuliere sector. BTB-ABVV kan niet garanderen dat deze websites een privacy beleid naleven overeenkomstig GDPR. Wij raden onze gebruikers aan dit zelf na te gaan door de respectievelijke privacy clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Het gebruik van cookies controleren

De waarschuwing die verschijnt op de verschillende pagina’s biedt je de mogelijkheid ons beleid inzake cookies te aanvaarden of te weigeren.

Door te klikken op “ik ga akkoord”, stem je in met ons beleid inzake het gebruik van cookies en met het schrijven en lezen van cookies op je computer. Je behoudt echter te allen tijde het recht om van mening te veranderen, cookies te weigeren en eerder geïnstalleerde cookies te verwijderen.

Als je weigert, kun je toch nog toegang krijgen tot onze site, maar dan dient men er rekening mee te houden dat sommige functies beperkt zijn of dat het gebruiksgemak vermindert. Bij gebruik van de BTB-ABVV website op verschillende apparaten (bv. jouw computer, smartphone, tablet, ...), dien je er zelf voor te zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookie-voorkeuren.

Cookies aanvaarden, weigeren en schrappen is steeds mogelijk door de parameters van jouw internetbrowser te wijzigen.

Welke cookies gebruikt BTB-ABVV

De cookies op deze website zijn uitgeschakeld.
U kan de cookies terug inschakelen dor op onderstaande knop te klikken.

Sociale Media knoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen die de bezoekers toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die door de respectievelijke sociale media bedrijven geproduceerd zijn. Door middel van deze code worden cookies op jouw toestel bewaard.

BTB-ABVV raadt aan om de privacyverklaring van deze aanbieders na te lezen om een zicht te krijgen op wat deze partijen door middel van cookies doen met jouw (persoons)gegevens. BTB-ABVV maakt selectief gebruik van de functionaliteit van sociale media om de algemene gebruikservaring van de BTB-ABVV website te optimaliseren.

De informatie die deze sociale media bedrijven verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ verklaren in hun respectievelijke privacy policies, zich te houden aan de Privacy Shield principes. Ze onderschrijven het Privacy Shield-programma van het Amerikaans ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Copyright

Intellectuele eigendomsrechten en Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is op de officiële BTB-ABVV website, kan gratis worden geraadpleegd. Men kan deze informatie downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Op voorwaarde dat men de bron citeert, kan men deze informatie eveneens verspreiden bij collega’s, vrienden of familieleden, ervan gebruik maken in het syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk. Deze informatie kan echter niet gecommercialiseerd worden.

Het is ook niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BTB-ABVV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

BTB-ABVV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn websites. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en kan onderworpen worden aan de voorafgaande toestemming van de auteur.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze leden en aan iedereen die dit kan interesseren.

Toepasbaarheid

Deze site, en BTB-ABVV in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

BTB-ABVV besteedt veel zorg aan de opmaak van alle informatie die op de officiële website terug te vinden is. Niettemin gaat het om algemene informatie, die niet noodzakelijk van toepassing is in alle individuele of bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op onze website moet dus beschouwd worden als een eerste advies. Ze heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die men krijgt in de afdelingen, de diensten arbeidsrecht, enz.

Om die reden kan BTB-ABVV niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er zich fouten of misverstanden voordoen naar aanleiding van het gebruik van de betreffende informatie.
We houden echter graag rekening met de opmerkingen of suggesties die jij ons wilt overmaken.
Op onze website zijn soms links naar andere websites vermeld. BTB-ABVV doet er alles aan om enkel links op de website te publiceren die verwijzen naar betrouwbare en accurate websites. BTB-ABVV kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve of onvolledige informatie noch voor onbeschikbaarheid en eventuele kwaadwilligheid van websites die niet door BTB-ABVV worden beheerd.

Wat zijn je rechten?

Als je op enig moment denkt dat de informatie die wij over jou verwerken incorrect is, dan kan je deze informatie opvragen, bekijken, laten corrigeren of zelfs laten verwijderen. Dit kan door contact op te nemen met jouw gewestelijke afdeling.

Als je een klacht wil indienen over hoe wij jouw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of afgekort DPO) die de kwestie zal onderzoeken.

BTB-ABVV
T.a.v. DPO
Paardenmarkt 66
2000 Antwerpen
Of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent je niet tevreden met onze reactie op jouw klacht of ben je van mening dat de persoonlijke gegevens die we van jou verwerken niet in overeenstemming zijn met de wet, dan kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

BTB-ABVV kan deze verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2018.