Logistiek

Logistiek

Nieuws

21-12-2023 : Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2024

24-10-2023 : Syndicale en eindejaarspremie 2023 - PC 140.03

19-10-2023: Protocolakkoord PC 140.03 (Transport & Logistiek)

24-11-2021: Wat zijn je rechten bij koud weer?

11-10-2021: Akkoord sectoronderhandelingen 2021-2022 - PC 140.03

27-10-2020 : Syndicale en eindejaarspremie 2020

19-05-2020 : Paritair Comité 140.03 : Gemeenschappelijke verklaring generieke gids

04-02-2020 : Cao nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel goederenvervoer en logistiek

07-11-2019 : Lonen personeel goederenvervoer & logistiek vanaf 1 oktober 2019

25-10-2019 : Syndicale en eindejaarspremie 2019 - PC140.03

29-06-2019 : Protocolakkoord voor de arbeiders uit de sector goederenvervoer en logistiek: check!

23-10-2018 : Syndicale en eindejaarspremie

 

Je werkt in de logistieke sector

Je werkt in de logistieke sector. De firma waarvoor je werkt, is dus niet de eigenaar van de goederen die jij behandelt.

De firma waarvoor je werkt, maakt deel uit van het paritair comité 140.03 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 083. Je vindt deze gegevens op je arbeidscontract of loonfiche.
Alle cao’s in deze sector gelden ook voor jou.

 

Wist je dat

 • Jouw werkgever jaarlijks subsidies ontvangt van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek om opleidingen mee te betalen?
 • Je opleidingsuren door je werkgever betaald moeten worden?
 • Jij ook een tweede pensioenpijler hebt?

 

BTB geeft je meer informatie over

 • minimumlonen en premies zoals nachtpremie of ploegenpremie;
 • anciëniteitsvergoeding;
 • eindejaarspremie;
 • opzegtermijnen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (beter gekend als brugpensioen);
 • syndicale premie;
 • verplichte jaarlijkse competentiepas met je gevolgde opleidingen;
 • vergoeding voor opleidingsuren door de werkgever;
 • mogelijkheid om een rijbewijs C en/of CE te behalen omdat je werkgever hiervoor een tussenkomst van het SFTL kan verkrijgen;
 • werkkledij, vervoersonkosten en dergelijke meer.

 

We informeren je ook over de voordelen die het Sociaal Fonds Transport & Logistiek aanbiedt

 • aanvullende vergoeding in geval van ziekte of ongeval;
 • overlijdensvergoeding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of op de weg naar of van het werk;
 • afscheidspremie in geval van pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • psychologische begeleiding bij een traumatische gebeurtenis tijdens de uitvoering van je job;
 • hospitalisatieverzekering in geval van minimum zes ononderbroken en opeenvolgende maanden tewerkstelling in de sector;
 • tweede pensioenpijler voor alle werknemers die minimum zes maanden in de transportsector werken;
 • opleidingsbudget dat jouw werkgever jaarlijks van het Sociaal Fonds krijgt.

 

BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actien in jouw sector !

 • BTB ijvert voor tewerkstelling met stabiele contracten en echte rechten. Na 3 maanden of 60 werkdagen horen uitzendkrachten een vast contract te krijgen. Als een uitzendkracht een vast contract aangeboden krijgt, moeten zijn prestaties als uitzendkracht in datzelfde bedrijf voor zijn anciënniteit meetellen. Dagcontracten dienen ontmoedigd te worden door het gebruik ervan strenger te reglementeren.
 • Wij strijden al jaren tegen ‘sociale dumping’. We voeren actief strijd tegen de Belgische bedrijven die in Oost-Europa postbusbedrijven oprichten en daardoor chauffeurs uit die landen hier voor een hongerloon laten rijden. Daardoor gingen er in ons land al duizenden jobs verloren. We blijven onvermoeid ijveren tegen alle misbruiken van het cabotagesysteem.
 • Zowel op het terrein als in de politieke wereld werken wij aan de bewustmaking van het probleem van sociale dumping en zoeken wij naar oplossingen om de transportsector daarvan te vrijwaren. Via onze sociale media houden we je op de hoogte van onze acties. Lees al onze zwartboeken over sociale dumping op www.stopsocialdumping.be.
 • Gassen in containers: het is een stille sluipmoordenaar voor de werknemers in de sector van transport en logistiek. De blootstelling aan chemische stoffen en de gevolgen voor de gezondheid zijn nog onvoldoende bekend. BTB werkt samen met het SFTL aan sensibiliseringscampagnes om werknemers én werkgevers hierover te informeren.
 • Door onze syndicale druk realiseerden wij in de sector goederenvervoer en logistiek voor alle werknemers een hospitalisatieverzekering én een tweede pensioenpijler.

 

Download de infobrochure (pdf).