Goederenvervoer

Goederenvervoer

WAT DOET BTB-ABVV VOOR U?

Bij onze diensten kunt U terecht voor professioneel advies inzake loon-en arbeidsvoorwaarden uit de transportsector.
Wij informeren U en onderhandelen voor U op nationaal en op ondernemingsniveau.
Wij verdedigen uw rechten ten opzichte van uw werkgever en/of andere instanties.

Heeft U een probleem met uw werkgever? Wij proberen het conflict op te lossen door met hen te bemiddelen en/of te onderhandelen. Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij U gratis juridische bijstand.
Wij behandelen eveneens uw dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van uw werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…
Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie van 130 Euro.

UW VERLONING

Een vrachtwagenchauffeur wordt betaald op basis van een uurloon, een ARAB-vergoeding, een anciënniteitstoeslag en een verblijfsvergoeding.
Bij prestaties op zon-en feestdagen komen daar nog de wettelijk voorziene toeslagen bij.

Nachtvergoeding - 50 jaar : 1,1435 €/uur. Nachtvergoeding + 50 jaar : 1,4290 €/uur.

ARAB-vergoeding : de jaarlijkse indexatie behoudt de ARAB-vergoeding op € 1,3765 vanaf 01.01.2016.

Beschikbaarheidstijd wordt betaald aan 99% van het uurloon.
De anciënniteitstoeslag komt bovenop het bruto uurloon en bedraagt:

Anciënniteitsvergoeding in € per uur:

  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar: 0,0515
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 3 jaar: 0,1055
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 5 jaar: 0,1595
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 8 jaar: 0,2135
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 10 jaar: 0,2675
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 15 jaar: 0,3215
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 20 jaar: 0,3755

Verblijfsvergoedingen:

Verblijfsvergoedingen : de jaarlijkse indexatie bracht de verblijfsvergoeding vanaf 01.01.2016 op :

  • Vergoeding A : > 24 u uithuizig + 8 u arbeidstijd en/of beschikbaarheidstijd : € 36,2675.
  • Vergoeding B : < 24 u uithuizig : € 14,7010.
  • Vergoeding C : vast verblijf buitenland : € 9,8605.

Onder bepaalde voorwaarden heeft U op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie (5% van het bruto jaarloon).
Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over uw centen!
Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (pensioenfonds, hospitalisatieverzekering,…) die via het sociaal fonds geregeld worden.

Download hier de folder