Goederenvervoer

Goederenvervoer

Nieuws

21-12-2023 : Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2024

24-10-2023 : Syndicale en eindejaarspremie 2023 - PC 140.03

19-10-2023: Protocolakkoord PC 140.03 (Transport & Logistiek)

18-10-2022: De hospitalisatieverzekering van de sector gaat digitaal

11-10-2021: Akkoord sectoronderhandelingen 2021-2022 - PC 140.03

19-05-2020 : Paritair Comité 140.03 - Gemeenschappelijke verklaring generieke gids

07-11-2019 : Lonen personeel goederenvervoer & logistiek vanaf 1 oktober 2019

29-06-2019 : Protocolakkoord voor de arbeiders uit de sector goederenvervoer en logistiek: check!

 

Je werkt als chauffeur in de sector goederenvervoer voor rekening van derden

Je vervoert goederen voor rekening van derden. De firma waarvoor je werkt is geen eigenaar van de goederen die jij vervoert. Je werkt in de garage van zo'n firma.

De firma waarvoor je werkt, maakt deel uit van het paritair comité 140.03 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 083. Je vindt deze gegevens op je arbeidscontract of loonfiche.
Alle cao’s in deze sector gelden ook voor jou.

 

Wist je dat ?

 • Jouw werkgever jaarlijks subsidies ontvangt van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek om opleidingen mee te betalen?
 • Je opleidingsuren door je werkgever betaald moeten worden?
 • Jij ook een tweede pensioenpijler hebt?

 

BTB geeft je meer informatie over

 • minimumlonen en bedragen voor de beschikbaarheidstijd;
 • ARAB-vergoeding (nettovergoeding per uur arbeidstijd en/of beschikbaarheidstijd);
 • verblijfsvergoedingen (nettovergoedingen wanneer de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse en/of wekelijkse rust door te brengen buiten zijn woonplaats en/of buiten de arbeidsplaats);
 • anciënniteitsvergoeding;
 • eindejaarspremie;
 • opzegtermijnen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (beter gekend als brugpensioen);
 • syndicale premie;
 • verplichte jaarlijkse competentiepas met je gevolgde opleidingen;
 • vergoeding voor opleidingsuren door de werkgever;
 • Autogrill Trucker Club Card: 20% korting in alle selfservice restaurants van Carestel, AC Restaurants, Autogrill en Ciao in België en Luxemburg en 20% korting in Pizza Hut Express en Délifrance. In Nederland kan je met deze kaart terecht bij alle AC selfservice restaurants, alle Flavours tafelbedieningsrestaurants en Albert’s Corner. En de koffie krijg je gratis bij aankoop van een warme maaltijd en een drankje;
 • Orditach, een goedkope manier om je digitale bestuurderskaart te lezen. 30% korting op ‘Orditach Print’ (USB-stick met een geïntegreerde kaartlezer en software) waarmee je onmiddellijk een overzicht hebt van je prestaties zonder verlies van de gegevens van je rijtijden en van eventuele overtredingen op de rij- en rusttijden;
 • werkkledij, vervoersonkosten en dergelijke meer.

 

We informeren je ook over de voordelen die het Sociaal Fonds Transport & Logistiek aanbiedt

 • bagageverzekering in geval van verlies of beschadiging van je persoonlijke bezittingen tijdens je beroepsverplaatsingen met een bedrijfsvoertuig;
 • aanvullende vergoeding in geval van ziekte of ongeval;
 • vergoeding in geval van definitief verlies medische schifting;
 • overlijdensvergoeding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of op de weg naar of van het werk;
 • afscheidspremie in geval van pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • terugbetaling van kosten voor het behalen van het rijbewijs (oogonderzoek, medisch onderzoek, kosten rijbewijs) aan jouw werkgever;
 • bijstandscontract Europ Assistance voor verplaatsingen met de vrachtwagen zowel in België als in het buitenland;
 • psychologische begeleiding bij een traumatische gebeurtenis tijdens de uitvoering van je job;
 • hospitalisatieverzekering in geval van minimum zes ononderbroken maanden tewerkstelling in de sector;
 • tweede pensioenpijler voor alle werknemers die minimum zes maanden in de sector werken;
 • opleidingsbudget dat jouw werkgever jaarlijks van het Sociaal Fonds ontvangt;
 • terugbetaling van ADR-opleidingen aan jouw werkgever.

 

BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actie in jouw sector !

 • BTB ijvert voor tewerkstelling met stabiele contracten en echte rechten. Na 3 maanden of 60 werkdagen horen uitzendkrachten een vast contract te krijgen. Als een uitzendkracht een vast contract aangeboden krijgt, moeten zijn prestaties als uitzendkracht in datzelfde bedrijf voor zijn anciënniteit meetellen. Dagcontracten dienen ontmoedigd te worden door het gebruik ervan strenger te reglementeren.
 • Wij strijden al jaren tegen ‘sociale dumping’. We voeren actief strijd tegen de Belgische bedrijven die in Oost-Europa postbusbedrijven oprichten en daardoor chauffeurs uit die landen hier voor een hongerloon laten rijden.
  Zowel op het terrein als in de politieke wereld werken wij aan de bewustmaking van het probleem van sociale dumping en zoeken wij naar oplossingen om de transportsector daarvan te vrijwaren. Via onze sociale media houden we je op de hoogte van onze acties. Lees al onze zwartboeken over sociale dumping op www.stopsocialdumping.be.
 • Gassen in containers: het is een stille sluipmoordenaar voor de werknemers in de sector van transport en logistiek. De blootstelling aan chemische stoffen en de gevolgen voor de gezondheid zijn nog onvoldoende bekend. BTB werkt samen met het SFTL aan sensibiliseringscampagnes om werknemers én werkgevers hierover te informeren.
 • Door onze syndicale druk realiseerden wij in de sector goederenvervoer en logistiek voor alle werknemers een hospitalisatieverzekering én een tweede pensioenpijler.
 • Zeven zwartboeken publiceerde BTB Wegvervoer & Logistiek reeds over de parkings langs de autosnelwegen. Jaar na jaar was telkens de conclusie: onvoldoende, onveilig en oncomfortabel. Wij blijven deze boodschap verspreiden en blijven aankloppen bij de bevoegde instanties.
 • Gezondheid is onze grootste rijkdom. Wij pakken het probleem van slaapapneu aan door een gezonde levensstijl te promoten.

 

Download de infobrochure (pdf).