Koopvaardij

BTB maritieme sectoren verenigt officieren, matrozen, bootsmannen, shoregangers en andere scheepsgezellen die in de Belgische koopvaardij werken. De rechtspositie regeling van zeevarenden wordt (als enigste) internationaal geregeld door de MLC ( Maritime labour convention). België heeft in 2013 dit verdrag geratificeerd. Heeft u vragen over uw loon, uw arbeidscontract, compensatieverlof, belastingen als resident of niet-resident in België, dan kan je bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. terecht. U kan rekenen op onze dienstverlening en ruim informatieaanbod, …

Uw belangenbehartiger

Wie werkt op zee, leeft ook op zee. Dat maakt het leven van een zeeman dan ook heel speciaal. Daarom werden er voor zeevarenden aparte regels afgesproken om hen te beschermen tegen de willekeur van gezagvoerders en rederijen, tegen werkloosheid, ziekte of arbeidsongevallen. De zeevarende worden dan ook niet door de klassieke sociale zekerheid gedekt, maar door een daartoe speciaal opgerichte voorzorgskas. Maar voor zeevarenden worden er ook aparte regels gemaakt tegen heel specifieke risico’s die alleen zij kunnen meemaken: bv piraterij of varen in oorlogsgebied.

BTB vertegenwoordigd ongeveer 92 % van de zeevarenden die onder de Belgische vlag varen. De Belgische koopvaardij wordt gekenmerkt door sectorale cao’s die in het paritair comité van de koopvaardij (316) worden afgesloten.

Momenteel gelden de volgende cao’s.

  1. Loon- en arbeidsvoorwaarden voor zeelieden die niet ingeschreven zijn op de Poollijst en die tewerkgesteld worden aan boord van koopvaardijschepen die de Belgische vlag voeren.
  2. Loon- en arbeidsvoorwaarden voor kapiteins en officieren die ingeschreven zijn in de Belgische Pool der Zeelieden.
  3. Loon- en arbeidsvoorwaarden voor zeevarenden ingeschreven in de Pool der Zeelieden die door bovenvermelde werkgevers worden tewerkgesteld op schepen die hoofdzakelijk opereren binnen het 'shortsea' gebied
  4. Loon- en arbeidsmodaliteiten voor tewerkstelling in oorlogsgebied
  5. Loon- en arbeidsmodaliteiten voor tewerkstelling in piraterijgebied.

Dienstverlening

Wachtgeldenuitkeringsdienst

Daarnaast fungeert de BTB/koopvaardij ook als uitbetalingsinstelling voor de wachtgelden van zeelieden die tussen 2 opdrachten door, zonder werk komen te vallen. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indien je meer informatie wenst te bekomen over de procedure.

Amarinage (zeegewenningsreizen)

Als student aan de maritieme hogeschool van Antwerpen bereid je jezelf voor op een job aan boord van een zeeschip. Je zal met je toekomstige diploma in de hand naar een reder of een eigenaar van een zeeschip toestappen om je diensten aan te bieden. Wanneer je de reder van je capaciteiten en je enthousiasme hebt overtuigd, zal je een arbeidscontract met hem ondertekenen. Maar in tegenstelling tot mensen die ergens op kantoor of in een werkplaats werken, zal je gedurende enkele maanden aan één stuk op een schip verblijven en werken. Om studenten het leven aan boord van een schip gewoon te maken en om de nodige praktijkervaring op te doen, kunnen ze tijdens de vakantieperioden met een schip meevaren. Deze stagetijd wordt vergoed via de pool der zeelieden en de BTB koopvaardij geldt als uitbetalingsdienst.

Belastingsservice

Zeelieden verblijven soms maanden aan één stuk op zee. Heel vervelend als je belangrijke administratie moet doen, zoals bv jaarlijkse inkomsten aangifteformulier van je belastingen. BTB/koopvaardij kan er voor zorgen dat je aangifte op tijd en voorzien van de nodige stukken wordt gedaan. Of met een simpel mailtje aan onze dienst vragen wij uitstel van aangifte aan de desbetreffende dienst van de fiscus. Neem gerust contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor verder informatie.