Campagnes

Veilige parkings

 

Sinds 2007 komt de BTB bijna jaarlijks terug op een kwestie die de transportwereld in zijn hart raakt. Onze politieke verantwoordelijken hebben nog steeds niet begrepen dat het gebrek aan beleid inzake comfortabele rustplaatsen voor de truckers zware gevolgen kan hebben voor de veiligheid op de weg!

Lees meer...

Pensioenhervorming Vivaldi: stappen vooruit, maar te weinig voor de werknemers

De federale regering heeft maatregelen genomen om de pensioenen te hervormen. Een eerste deel van deze hervorming werd reeds in 2021 doorgevoerd. Het gaat o.m. over de verhoging van het minimumpensioen en van het loonplafond. Een tweede deel werd in de zomer van 2022 afgeklopt en behandelt o.a. de voorwaarden om recht te hebben op het verhoogde minimumpensioen en de invoering van de pensioenbonus.

In ons krantje geven we niet alleen een overzicht van de nieuwste afspraken, we evalueren ze ook vanuit onze syndicale visie op pensioenen. Met welke zaken zijn we tevreden en met welke zaken niet? We overlopen ook de pensioenthema’s die nog moeten worden aangepakt.

Lees meer...

Download campagnemateriaal 'Betere wet = beter loon'

Klik op de afbeeldingen of links om het materiaal te downloaden.

Lees meer...

Bet0,0g mee voor een hoger l0,0n!

Op vrijdag 24 september organiseert het ABVV een nationale betoging. We komen op straat om te protesteren tegen de loonwet. De praktische details vind je hier.

Lees meer...

We zetten recht wat krom is …

Want juist is juist! En weet je wat niet juist is?

Lees meer...