Maritiem nieuws

Maritieme Sectoren

De vakgroep Maritieme sectoren van de Belgische Transportbond (BTB) groepeert de werknemers die werken “op” het water. We vertegenwoordigen niet alleen schippers, officieren en matrozen uit de koopvaardij of de Belgische binnenvaart. Maar ook het personeel van Belgische zeevissers, het varende personeel van de passagiersvaart, de baggersector en de haven- en zeeslepers. Tot slot kunnen ook de visfileerders uit de pakhuizen en de rivier- en kanaalarbeiders op onze belangenbehartiging rekenen.

Het zijn niet de grootste sectoren in de Belgische transportsector, maar door de aard van het werk en de heel specifieke arbeidsreglementering zijn het heel kwetsbare sectoren die we als BTB met heel veel zorg en kunde omringen.