Verhuizingen

Verhuizingen

WAT DOET BTB-ABVV VOOR JOU?

Bij onze diensten kunt je terecht voor professioneel advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden uit de verhuissector.  
Wij informeren je en onderhandelen voor jou op nationaal en op ondernemingsniveau.  
Wij verdedigen je rechten ten opzichte van je werkgever en/of andere instanties.

Heb je een probleem met je werkgever? Wij proberen het conflict op te lossen door te bemiddelen en/of te onderhandelen.
Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij je gratis juridische bijstand.  
Wij behandelen eveneens jouw dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van je werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…   Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie.

JOUW VERLONING

Een verhuizer wordt betaald op basis van een uurloon, een ARAB-vergoeding, een jaarlijkse anciënniteitspremie en een verblijfsvergoeding. Bij prestaties op zon-en feestdagen komen daar nog de wettelijk voorziene toeslagen bij.
De ARAB-vergoeding wordt betaald op de arbeidstijd en beschikbaarheidstijd.
De anciënniteitspremie wordt jaarlijks uitbetaald en bedraagt:

  • € 25 na 3 jaar dienst
  • € 48 na 5 jaar dienst
  • € 85 na 10 jaar dienst
  • € 122 na 15 jaar dienst
  • € 160 na 20 jaar dienst

Er zijn 3 soorten verblijfsvergoedingen:

  • Overnachting + ontbijt
  • Middagmaal
  • Avondmaal

Onder bepaalde voorwaarden heb je op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie.  
Verwijderingsvergoeding wordt betaald als toeslag bovenop het uurloon op al de uren boven het normale werkrooster per dag en die geen recht geven op overloon.  
Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over jouw centen!   Bovendien zijn er nog een aantal sociale voordelen zoals aanvullende vergoeding bij ziekte & werkloosheid, … en andere extra sociale voordelen die via het sociaal fonds geregeld worden.  

Download hier de folder