Verhuizingen

Verhuizingen

Nieuws

02-01-2024: Indexatie lonen en vergoedingen personeel verhuizingen

23-11-2023: Syndicale premie - verhuissector

27-09-2023: Protocolakkoord PC 140.05 (Verhuis)

02-09-2021 : Protocolakkoord Verhuissector PC 140.05

06-05-2020 : Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 in de verhuissector tegen te gaan.

13-06-2019 : Sectoronderhandelingen 2019 - 2020 : protocolakkoord in de verhuissector

 

Je werkt in de sector verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten

Je werkt in de sector verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten als drager, chauffeur, liftbestuurder, inpakker, kistenmaker of ploegbaas.

De firma waarvoor je werkt, maakt deel uit van het paritair comité 140.05 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 084. Je vindt deze gegevens op je arbeidscontract of loonfiche.
Alle cao’s in deze sector gelden ook voor jou.

 

Wist je dat

 • Jouw werkgever een tussenkomst krijgt voor opleidingskosten?
 • Jij ook een tweede pensioenpijler hebt?
 • Jij ook recht hebt op een hospitalisatieverzekering?

 

BTB geeft je meer informatie over

 • minimumlonen;
 • ARAB-vergoeding (nettovergoeding die wordt uitbetaald per uur diensttijd);
 • beschikbaarheidstijd;
 • verwijderingsvergoeding;
 • verblijfsvergoedingen (nettovergoedingen wanneer de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse en/of wekelijkse rust door te brengen buiten zijn woonplaats en/of arbeidsplaats);
 • anciënniteitspremie;
 • eindejaarspremie;
 • opzegtermijnen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (beter bekend als brugpensioen);
 • syndicale premie;
 • Orditach, een goedkope manier om je digitale chauffeurskaart te lezen. 30% korting ‘Orditach Print’ (USB-stick met een geïntegreerde kaartlezer en software) waarmee je onmiddellijk een overzicht hebt van je prestaties zonder verlies van de gegevens van je rijtijden en van eventuele overtredingen op de rij- en rusttijden;
 • toekenning van P-kaarten (tewerkstelling onbepaalde duur) en S-kaarten (tewerkstelling bepaalde duur);
 • werkkledij, vervoersonkosten, flexibiliteitsvergoeding; vergoedingen voor kosten en uren van opleidingen en dergelijke meer.

 

We informeren je ook over de voordelen die het Sociaal Fonds Verhuizingen aanbiedt

 • aanvullende vergoeding in geval van ziekte of ongeval;
 • terugbetaling van de kosten voor het behalen van het rijbewijs (oogonderzoek, medisch onderzoek, kosten rijbewijs);
 • tussenkomst in opleidingskosten via Ambassador vzw;
 • terugbetaling van je bestuurderskaart aan jouw werkgever;
 • aanvullende vergoeding in geval van werkloosheid door gebrek aan werk ten gevolge van economische of technische redenen;
 • vergoeding in geval van definitief verlies medische schifting;
 • overlijdensvergoeding in geval van overlijden ten gevolge van ziekte, ongeval, arbeidsongeval of ongeval van of naar het werk;
 • afscheidspremie in geval van pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • hospitalisatieverzekering in geval van minimum zes ononderbroken maanden tewerkstelling in de sector;
 • tweede pensioenpijler voor alle werknemers die in de sector werken, ongeacht hun leeftijd en de aard van hun arbeidsovereenkomst;

 

BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actie in jouw sector !

 • Als sociale partner blijven wij ons verzetten tegen het invoeren van interimarbeid in onze sector.
 • Verder werken wij samen met de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om zwartwerk te bannen.

 

Download de infobrochure (pdf)