Taxi's

Taxi's & Verhuur van voertuigen met chauffeur

WAT DOET BTB-ABVV VOOR U?

Bij onze diensten kunt U terecht voor professioneel advies inzake loon-en arbeidsvoorwaarden uit de taxisector.
Wij informeren U en onderhandelen voor U op nationaal en op ondernemingsniveau.
Wij verdedigen uw rechten ten opzichte van uw werkgever en/of andere instanties.

Heeft U een probleem met uw werkgever? Wij proberen het conflict op te lossen door met hen te bemiddelen en/of te onderhandelen. Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij U gratis juridische bijstand.
Wij behandelen eveneens uw dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van uw werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…
Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie.

UW VERLONING

Een taxichauffeur wordt betaald op basis van recette, een jaarlijkse anciënniteitstoeslag en een ARAB-vergoeding.
Betaling onder de vorm van % op de recette: 36% of 35% indien het maximumtarief wel of niet van toepassing is.
Gewaarborgd minimum maandinkomen vanaf 01/06/2016 : €1.590,64 (€ 1.590,64 x 3)/ 494 = € 9,6598/u te vermenigvuldigen met het aantal arbeidsuren in de betrokken betaalperiode.
Overloon vanaf 01/06/2016 : € 4,83/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 01/06/2016: € 7,34/u

De anciënniteitsvergoeding wordt berekend op basis van de jaarlijkse recette (excl.BTW) van het voorbije jaar. De anciënniteitsvergoeding moet door de werkgever worden betaald voor eind januari.
Je hebt recht op de anciënniteitsvergoeding als je 200 arbeids-of gelijkgestelde dagen (ook tijdskrediet) hebt gepresteerd in het voorbije jaar en als je op 31 december nog in dienst was van de firma.

Jaarlijkse anciënniteitvergoeding (sedert 01/01/2012)
0,50% na 3 jaar ononderbroken dienst in de firma
1,00% na 5 jaar ononderbroken dienst in de firma
1,50% na 10 jaar ononderbroken dienst in de firma
2,00% na 15 jaar ononderbroken dienst in de firma
2,50% na 20 jaar ononderbroken dienst in de firma

De ARAB-vergoeding is 4,10% van de recette (excl.BTW) met een minimum van € 5,15/dag bij een voltijds contract.
Uniformvergoeding: € 150 wordt door het sociaal Fonds Taxi’s uitbetaald aan de voltijdse werknemers die minimum 200 voltijdse dagen hebben in de periode van 1 juli tot en met 30 juni. Deeltijdse werknemers ontvangen de vergoeding pro rata.
Al deze lonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over uw centen!
Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (aanvullende vergoeding bij ziekte & werkloosheid, …) die via het sociaal fonds geregeld worden.

Download hier de folder