Taxi's

Taxi's & Verhuur van voertuigen met chauffeur

Nieuws

03-05-2024 : Taxi: Loonindexering GMMI

27-02-2024: Taalvereisten bestuurderspas: meer tijd om je attest te behalen

01-02-2024: Syndicale premie Taxi

29-11-2023: Uitbetaling uniformvergoeding

9-11-2023: Indexering lonen garagepersoneel in de taxisector

30-10-2023: Bestuurderspas Vlaanderen: Taalopleiding voor het behalen van Taalniveau B1- (2.1 en 2.2)

13-09-2023: Protocolakkoord PC 140.02 (taxi en locatievervoer)

13-01-2023: Ecocheques

05-01-2023: Nieuwe lonen in de taxisector vanaf 1 januari 2023.

24-11-2022: Taxi: uniformvergoeding en geschenkcheques

18-07-2022: Op het Hippe Tomorrowland…breekt Uber opnieuw de wet!

11-07-2022: Is Uber écht veranderd?

04-05-2022: Loonindexering GMMI & Garagepersoneel Taxi, VVB en IBP

19-10-2021: Protocolakkoord Taxisector PC 140.02

22-12-2020: Geschenkcheques en uniformvergoeding

18-05-2020 : Na Vlaanderen nu ook de Vlaamse grootsteden plat op de buik voor Uber

29-05-2020 : SOS Taxichauffeurs in nood

13-05-2020 : Info uit de taxisector

05-05-2020 : Bestuurderspas

26-03-2020 : Nieuwe lonen en vergoedingen in de taxisector

20-03-2020 : Afspraken sociale partners taxi & vvb rond de coronacrisis

13-02-2020 : Bestuurderspas

22-11-2019 : Uitbetaling uniformvergoeding

08-11-2019 : Deregulering Uber alles

16-10-2019 : Eindelijk een protocolakkoord in de taxisector !

19-08-2019 : Barst het gevecht om de taxiklant straks helemaal los?

 

Je werkt als chauffeur in de sector taxi’s en locatievervoer

Je werkt als taxichauffeur of als chauffeur locatievervoer. Dit zijn diensten voor het verhuren van een voertuig met chauffeur.

De firma waarvoor je werkt, maakt deel uit van het paritair comité 140.02 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 068. Je vindt deze gegevens op je arbeidscontract of loonfiche.
Alle cao’s in deze sector gelden ook voor jou.

 

Wist je dat 

 • Jouw werkgever subsidies krijgt voor opleidingen?
 • Je recht hebt op een aanvullende vergoeding bij ziekte of (arbeids)ongeval?
 • Je recht hebt op een aanvullende werkloosheidsvergoeding bij gebrek aan werk ten gevolge van economische redenen?

 

BTB geeft je meer informatie over

 • minimumlonen, over het loon of het gewaarborgd minimumloon in deze sector;
 • ARAB-vergoeding, dat is de nettovergoeding die wordt uitbetaald per uur arbeidstijd (locatievervoer) of die op de inkomsten (taxi’s) wordt berekend;
 • anciënniteitsvergoeding (enkel taxichauffeurs);
 • geschenkencheques na drie jaar anciënniteit in een bedrijf (enkel taxichauffeurs);
 • vergoeding voor nachtarbeid voor taxichauffeurs;
 • opzegtermijnen;
 • terugbetaling van de kosten voor het behalen van het rijbewijs (oogonderzoek, medisch onderzoek, kosten rijbewijs);
 • syndicale premie;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (beter gekend als brugpensioen).

 

We informeren je ook over de voordelen die het Sociaal Fonds Taxi aanbiedt

 • aanvullende vergoeding in geval van ziekte, ongeval of arbeidsongeval;
 • aanvullende vergoeding in geval van werkloosheid omwille van economische redenen;
 • vergoeding in geval van definitief verlies van medische schifting na vijf jaar anciënniteit binnen het bedrijf;
 • overlijdensvergoeding;
 • afscheidspremie in geval van pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • uniformvergoeding in geval van 200 (voltijdse) arbeidsdagen gepresteerd in de sector tussen 1 juli en 30 juni;
 • subsidies die je werkgever krijgt om opleidingen te organiseren.

 

BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actie in jouw sector !

 • In samenwerking met de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben wij in verschillende steden acties op touw gezet om de strijd aan te binden tegen het zwartwerk en de schijnzelfstandigen. Ook onze acties tegen het huurforfait blijven wij onvermoeid verder zetten.
 • Bovendien ging BTB het gesprek aan met stadsbesturen en politiediensten van verschillende steden om de faciliteiten voor taxichauffeurs (standplaatsen, toiletten, rijden op busbeddingen, ...) aanzienlijk te verbeteren.

 

Download de infobrochure (pdf).