Zeevisserij

Visserij.png 

Werkt u in de sector visserij?

De sector visserij waarin u werkt maakt deel uit van het paritair comité 143.00 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 086. U vindt deze gegevens op uw arbeidscontract of loonfiche.

De BTB verdedigt reeds jaren de belangen van de werknemers tewerkgesteld in de visserijsector. Zijnde, de vissers die varen voor een reder, vislossers of vissorteerders die werken in de Vlaamse Visveiling, of visbewerkers die werken in de vismijn.

Wij werken hierbij nauw samen met het administratieve commissie, het Waarborg, het sociaal fonds, het zeevissersfonds, de Provinciale Commissie Visserij, de Consultatieve Commissie Visserij van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Technische Werkgroep van de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Bij ons kan u steeds terecht voor vragen rond:
  • erkenning
  • artikel 10
  • uw verloning of premies
  • juridisch advies bij problemen met uw werkgever
  • tussenkomst over uw dossier bij uw werkgever
  • juridische bijstand en verdediging van uw dossier bij de arbeidsrechtbank
  • invullen belastingaangifte

Sociale voordelen

U krijgt als werknemer in de sector visserij diverse voordelen. Hieronder enkele opgesomd per vakgroep.

 • Zeevisser
  • Een vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid.
  • Een sociale premie
  • Ter beschikking stelling van de gebruikelijke beschermkledij
  • Vergoeding ingeval van verlies, beschadiging of de vernietiging van de persoonlijke goederen van de zeevisser ten gevolge van schipbreuk, brand aan boord of andere onvoorziene voorvallen
  • Repatriëringskosten en hospitalisatiekosten
  • Het zeevissersfonds heeft een verzekering afgesloten voor de terugbetaling van het loonverlies bij arbeidsongeval
  • Aanvullend pensioen
  • Het vervoer van de vissers naar de verschillende havens van in-en ontscheping.
  • Bestaanszekerheid
  • Organiseren van opleidingen in het kader van het nieuwe brevettenbesluit.
 • Vislosser en vissorteerder (visveiling)
  • Sociale Premie
  • Aanvullende vergoeding feestdag
  • Eindejaarspremie (betaald door de werkgever)
 • Visbewerker (vismijn/pakhuizen)
  • Aanvullend pensioen
  • Sociale Premie
  • Aanvullende vergoeding bij brugpensioen
  • Eindejaarspremie (betaald door de werkgever)

PREVIS

BTB ligt aan de basis van de oprichting van PREVIS, het veiligheidsforum voor de vissers. Daardoor wegen wij ook op de arbeidsveiligheid in de visserijsector. Op basis van onderzoeken en de hieruit volgende aanbevelingen worden preventiemaatregelen genomen en veiligheidskaarten opgemaakt. Die kaarten worden gebundeld in een handboek voor de vissers: “Vissers Vissen Veilig”. Elk jaar wordt het handboek aangevuld met bijkomende maatregelen en een paar keer per jaar krijgen alle rederijen en vissers een nieuwsbrief waarin deze acties worden beschreven.

BTB heeft ervoor kunnen zorgen dat deze veiligheidsinstructies voortaan beschikbaar zijn per app, daarnaast is ervoor gezorgd dat er op elk van de 65 Belgische vissersschepen een iPad ter beschikking is. Deze instructies worden uitgelegd aan de hand van filmpjes, foto’s en instructies.

Hierbij de links waarmee u de Prévis-app kunt downloaden:

Apple Appstore: https://apps.apple.com/mn/app/previs-oostende/id1556061786

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.retrii.Previs

Hierbij de QR code waarmee u de Prévis-app kunt downloaden:

APPLE.png             gOOGLE.png

APPLE APPSTORE                                                                    GOOGLE PLAY STORE