Zeevisserij

Tijdens de corona periode is het Zeevissersfonds bereikbaar:

Via telefoon op het nummer 059/509 555 op:
Maandag t.e.m. donderdag van 08u30-12u15 en van 13u00 tot 17u00 en op
Vrijdag van 08u30 t.e.m. 12u30

Via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via Whatsapp op het GSM nummer 0471/41 13 28

Previs is bereikbaar op het GSM nummer 0477/68 25 00 en via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het ophalen van de beschermkledij: Neem telefonisch contact op met het Zeevissersfonds zodat we dit voor u kunnen regelen.

Voor alle vragen met betrekking tot opleidingen bel of app naar 0471/41 13 28 of e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Reeds decennia lang is BTB syndicaal toonaangevend in de visserijsector

De zeevisserij is een conjunctuur gevoelige sector, deze conjunctuurschommelingen hebben ook een grote invloed op de koopkracht van de consument, hierdoor halen goedkope industriële producten het dikwijls van het gezonde natuurproduct zoals vers aangevoerde vis.

Ook de visser die op basis van een percentage van de opbrengst van de verkoop van de verkochte vangst wordt betaald is hiervan het slachtoffer.

Na een lange lijdensweg en onder impuls van BTB is er op 3 mei 2003 de wet tot stand gekomen die het sociaal statuut regelt van de zeevisser, deze wordt algemeen beschouwd als het meest waardevolle in de EU. Op 17.02.05 volgde dan de KB’s die op 07.03.05 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het definitieve signaal om op 1 april 2005 de wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de visserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser werd aldus gegeven.

Erkenning van de zeevisser

De BTB verdedigt reeds jaren de belangen van de werknemers tewerkgesteld in de visserijsector. Zijnde, de vissers die varen voor een reder, vislossers of vissorteerders die werken in de Vlaamse Visveiling, of visbewerkers die werken in de vismijn. Allen ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zeevisserij nr. 143.

In de schoot van dit Paritair Comité 143 worden de zeevissers erkend door een paritair samengestelde ‘administratieve commissie’.
Deze administratieve commissie bestaat uit vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers en wordt voorgezeten door een voorzitter van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze commissie evalueert periodiek of alle erkende zeevissers voldoen aan de minimumprestatienorm en kan eventueel de erkenning als zeevisser schorsen of intrekken.
Het Paritair Comité voor de zeevisserij neemt op regelmatige tijdstippen kennis van de
werkzaamheden en beslissingen van de administratieve commissie. Tevens verleent het paritair comité de erkenning aan vislossers en vissorteerders of ze kan deze erkenning terug intrekken.

 

Sociale voordelen voor de zeevisser

Het Zeevissersfonds opgericht in 1986 treedt op vele domeinen in de plaats van de reder en kent volgende voordelen toe:

 • Een vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid.
 • Een sociale premie
 • Ter beschikking stelling van de gebruikelijke beschermkledij
 • Vergoeding ingeval van verlies, beschadiging of de vernietiging van de persoonlijke goederen van de zeevisser ten gevolge van schipbreuk, brand aan boord of andere onvoorziene voorvallen
 • Repatriëringskosten en hospitalisatiekosten
 • Het zeevissersfonds heeft een verzekering afgesloten voor de terugbetaling van het loonverlies bij arbeidsongeval
 • Aanvullend pensioen
 • Het vervoer van de vissers naar de verschillende havens van in-en ontscheping.
 • Bestaanszekerheid
 • Organiseren van opleidingen in het kader van het nieuwe brevettenbesluit.

Lees de laatste nieuwsbrief van het zeevisserijfonds.

 

Sociale voordelen voor de vislosser, vissorteerder (visveiling)

 • Sociale Premie
 • Aanvullende vergoeding feestdag
 • Eindejaarspremie (betaald door de werkgever)

Sociale voordelen voor de visbewerker (vismijn/pakhuizen)

 • Aanvullend pensioen
 • Sociale Premie
 • Aanvullende vergoeding bij brugpensioen
 • Eindejaarspremie (betaald door de werkgever)

BTB is dan ook zeer actief in het sociaal overleg

De BTB verdedigt de belangen van de werknemers werkzaam in de be- en verwerking van vis en de visveilingen in het Waarborg en Sociaal fonds en voor de Zeevarenden in het Zeevissersfonds.

Binnen het Technisch Comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen waakt de BTB erover dat de belangen van de vissers maximaal worden verdedigd.

BTB ligt aan de basis van de oprichting van PREVIS, het veiligheidsforum voor de vissers.

Ook in de Provinciale Commissie Visserij, de Consultatieve Commissie Visserij van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Technische Werkgroep van de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) waakt de BTB over de belangen van de werknemers in de sector.

BTB staat garant voor een correcte en vlotte dienstverlening

Op onze secretariaten te Oostende en Zeebrugge kan je steeds terecht voor:

 • vragen over erkenning
 • vragen over artikel 10
 • vragen over je verloning of premies
 • juridisch advies bij problemen met je werkgever
 • tussenkomst over jou dossier bij je werkgever
 • juridische bijstand en verdediging van je dossier bij de arbeidsrechtbank
 • invullen belastingaangifte

 

PREVIS - Instructiefilm tillen van lasten