Woord van de Voorzitter

Dank u, Kathleen!

Vorige week stemde het Europees Parlement over de mobility package. Een maatregelenpakket dat van het allergrootste belang is voor de transportarbeiders.

Lees meer...

Zijn vakbondsmilitanten loslopend wild?

Vaak hoor je politici pleiten voor échte sociale dialoog. En ook sommige werkgevers bewijzen lippendienst aan het overleg met de vakbonden.

Lees meer...

De toekomst van het ABVV mag geen resultaat zijn van ruilhandel !

Op 8 mei 2018 werd er een mededeling gedaan door de voorzitters van de Algemene Centrale en de bediendencentrale BBTK.

Lees meer...

Jullie kunnen beter, Bruno en Michaël !

UPTR, werkgeversfederatie in de transportsector, publiceerde in haar recentste ledenblad een “opinie” van ene Jean-Marie Dedecker.

Lees meer...

Werk aan de winkel op 1 mei

De eerste mei is onze “dag van de arbeid”. Het is een feestdag, maar ook een strijddag.

Lees meer...