Woord van de Voorzitter

Dit Uber is niet welkom !

Dankzij de zotternijen van N-VA minister Ben Weyts krijgt de taxisector zware klappen in Vlaanderen.

Lees meer...

Een welvarende, solidaire en duurzame samenleving, daar tekenen we voor!

De nieuwe federale regering heeft de eed afgelegd en het vertrouwen gekregen van een meerderheid van de Belgen.

Lees meer...

Zijn Almaci en Rousseau lid geworden van de Uber fanclub?

De taxisector is in zwaar vaarwater terecht gekomen na het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en de covid 19 crisis.

Lees meer...

Swissport: Merci, patron!? Bedankt regering!?

Veertienhonderdnegenenzestig banen sneuvelen met een droge mededeling op de ondernemingsraad van Swissport.

Lees meer...

Weg met het sociaal overleg!

Het lijkt wel de nieuwe slogan uit een pamflet geschreven door de verzamelde transportfederaties Febetra, TLV en UPTR.

Lees meer...