nieuws

Nieuwsbrief Haven 19/10/2020

Wij verwijzen naar de besluiten van het overlegcomité van de regering die afgelopen vrijdag opnieuw extra maatregelen afkondigde ter bestrijding van het coronavirus...

Lees meer...

Slaapt Minister Lydia Peeters?

Nieuw aan te leggen truckparking in Tongeren zonder enige sanitaire voorziening!

Lees meer...

Corona - Dienstverlening provincie Antwerpen

Wij verwijzen naar de besluiten van de Nationale en Provinciale Veiligheidsraad die maatregelen hebben genomen ter bestrijding van het Corona-virus, meer bepaald in de provincie Antwerpen.

Lees meer...

Nieuwe lonen in de car sector

Sinds 1 oktober is de indexaanpassing van toepassing op de loonbarema's van de autocarsector. 

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 29.09.2020 | Actuele realiteit aanval wet-Major

Verwijzend naar onze eerdere communicatie, had inmiddels een 1ste overleg plaats op 22 september ll. met Bart OOGHE, directeur van sociale zaken van vice-eersteminister GEENS & minister van werk MUYLLE, samen met de Belgische werkgeversorganisaties en de medewerkers van de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) !

Lees meer...

Nog steeds een groot tekort aan veilige en comfortabele parkeerplaatsen voor de beroepschauffeur!

De Europese commissie geeft BTB na 13 jaar strijd eindelijk gelijk!

Lees meer...

Geschiedenis aanvallen wet op de havenarbeid - WET MAJOR !

Geschiedenis aanvallen wet op de havenarbeid - WET MAJOR !

Lees meer...

Malafide werkgevers omzeilen de verstrengde Europese wetgeving om de sociale dumping te blijven organiseren

BTB-ABVV heeft bewijzen dat malafide werkgevers de verstrengde Europese wetgeving inzake rij-en rusttijden trachten te ontwijken.

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 14/09 : 4e aanval Wet op de Havenarbeid 'Wet Major' in de maak? Reactie BTB-Havens

Verwijzend naar onze eerdere nieuwsbrief m.b.t. het negatief advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie d.d. 10 september II. zal de regering van lopende zaken eerstdaags in de Kamer bevraagd worden (door onze bemiddeling ook door sp.a) over:

Lees meer...

BTB en ABVV-Metaal tekenen samenwerkingsakkoord!

Vandaag kiezen BTB en ABVV-Metaal met volle overtuiging voor elkaar.

Lees meer...