nieuws

VAKBONDEN ZEGGEN NEEN TEGEN GEWELD OP KAMERADEN!

Vakbonden in Europa worden meer en meer het mikpunt van extreemrechtse en fascistische groeperingen.

Lees meer...

Protocolakkoord Taxisector PC 140.02

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV hebben we na 2 onderhandelingsrondes een sectorakkoord afgesloten.

Lees meer...

BTB Haven | Video 75 jaar Bestaanszekerheid

75 jaar Bestaanszekerheid, de geschiedenis van een monument in een korte video

Lees meer...

Akkoord sectoronderhandelingen 2021-2022 - PC 140.03

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 5 onderhandelingsrondes in geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Lees meer...

Nieuwe uurlonen bijzondere autobusdiensten vanaf 1 oktober 2021

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen van het rijdend personeel van de bijzondere autobusdiensten met 2% vanaf 1 oktober 2021.

Lees meer...

Nieuwe lonen in de car sector

Sinds 1 oktober is de indexaanpassing van toepassing op de loonbarema's van de autocarsector. 

Lees meer...

Nieuwe uurlonen geregeld vervoer autobus vanaf 1 oktober 2021

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen in de sector van de openbare autobusdiensten - pachters van De Lijn - met 2% vanaf 1 oktober 2021.

Lees meer...

OPROEP - Solidariteit in eenheid

Vanuit de Belgische politiek gaan er steeds weer stemmen op voor de verdere regionalisering van federale bevoegdheden.

Lees meer...

Protocolakkoord Handel in Brandstoffen PC 127

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 4 onderhandelingsrondes erin geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Lees meer...

Loonindexering GMMI & Garagepersoneel Taxi, VVB en IBP

Verhoging gemiddeld minimummaaninkomen

Lees meer...