nieuws

Eindelijk een protocolakkoord in de taxisector!

Na moeizame onderhandelingen zijn de sociale partners van de taxi sector tot een protocolakkoord gekomen voor de maximale invulling van de 1,1%.

Lees meer...

Werkgevers taxisector weigeren 1,1% op het brutoloon te geven

Tijdens de sectorale onderhandelingen in de taxisector weigerden de werkgevers om tot een aanvaardbaar sectoraal akkoord te komen.

Lees meer...

Waterbus dreigt in het water te vallen

In de media mocht de vakgroep Binnenvaart van de Belgische transportbond (BTB) bij monde van voorzitter Annick De Ridder vernemen dat het Antwerpse havenbestuur niet langer wenst tussen te komen in de exploitatiekost van de Antwerpse waterbus.

Lees meer...

Sociale Programmatie 2019 – 2020 : Werknemers Pakhuizen en Visveilingen goedgekeurd

Donderdag 12 september ’19 ondertekenden vakbonden en werkgevers de cao’s Sociale Programmatie 2019 – 2020 en Invulling van de Loonnorm 2019 – 2020 voor de werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen en de visveilingen.

Lees meer...

Resultaten Nationale CAO 2019/2020! Havenarbeiders, Logistiek en vaklui:

Tijdens een zitting van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf (PCH) op 30 augustus 2019 werd de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) ondertekend, houdende het nationaal sociaal akkoord 2019-2020 van toepassing voor de Havenarbeiders, Vaklui en Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens.

Lees meer...

Fraude met digitale tachotoestellen in vrachtwagens: niets nieuws onder de zon

Het federaal parket is vorige week in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten een onderzoek gestart naar een internationale organisatie die sjoemelsoftware voor de digitale tachograaf verdeelt en installeert over heel Europa.

Lees meer...

“Je komt overal en je ziet iets van de streek”

Nachtwerkers: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? In de reeks ‘Nachtuilen’ ruilt be motion zijn pantoffels in voor werkschoenen, en gaan we op bezoek bij werknemers die ’s nachts werken.

Lees meer...

Hoe tevreden ben jij over de vakbond?

Grootschalige enquête over de houding van de Belg tegenover digitalisering, automatisering en andere uitdagingen op de werkvloer.

Lees meer...

Startnota De Wever: nostalgisch gedweep met het verleden zonder ambitie voor de toekomst!

Afgelopen week werd de Vlaamse formatie afgetrapt met de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever.

Lees meer...

Barst het gevecht om de taxiklant straks helemaal los?

Op 1 januari 2020 treedt het nieuwe Vlaamse taxidecreet in werking.

Lees meer...