nieuws

Je bent arbeidsongeschikt. Wat moet je doen?

Je bent arbeidsongeschikt: hoe en wanneer informeer je je werkgever?

Lees meer...

Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2021

Ingevolge de jaarlijkse indexatie werden de minimumlonen van het personeel van de sector goederenvervoer en logistiek verhoogd vanaf 01.01.2021.

Lees meer...

Loonbeslag en -overdracht

Wanneer je schulden hebt, kan je schuldeiser loonbeslag of -overdracht leggen op je nettoloon om zo je schulden af te betalen.

Lees meer...

Taxi: geschenkcheques en uniformvergoeding

Geschenkencheques

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de werknemers uit de taxi en VVB sector in december opnieuw recht op geschenkencheques ter waarde van 35 euro (voltijdse tewerkstelling).

Lees meer...

Indexatie lonen en vergoedingen personeel verhuizingen

Ten gevolge van de jaarlijkse indexatie worden de minimumlonen, alsook bepaalde vergoedingen aangepast vanaf 1 december 2020.

Lees meer...

BTB-HAVEN | Wet Major, strijd nog niet klaar

Marc Loridan heeft, als Voorzitter van de vakgroep BTB Haven, de afgelopen twintig jaar het hele dossier steeds van nabij gevolgden verdedigd. Hij stond steeds mee in de frontlinie bij gesprekken,maar ook wanneer er harde actie nodig was. Nu de uitspraak vanhet Europees Hof nadert (voorzien in december of januari) willen we graag nog eens met hem over de Wet Major praten. Want Europa enVlaamse tegenstanders blijven op de loer liggen.

Lees meer...

UBER in Vlaanderen: de definitieve doodsteek voor de taxisector!

Eerder vandaag kondigde Uber in een persbericht aan op 9 november van start te gaan in Vlaanderen.

Lees meer...

1 NOVEMBER 2020 – Hulde Standbeeld Louis MAJOR

Onze traditionele hulde aan Louis MAJOR, gewezen voorzitter van BTB en grondlegger van onze Wet op de Havenarbeid, wordt door de stijgende besmettingen met het coronavirus voor de 1ste keer onderbroken.

Lees meer...

1 NOVEMBER 2020 – Hulde Standbeeld DE BUILDRAGER

Het coronavirus gijzelt ons in alle sociale contacten en door de opgelegde maatregelen van de regering ter bestrijding van Covid-19 zijn wij dit jaar zelfs genoodzaakt om de sedert 1986 bestaande traditie voor de 1ste keer te onderbreken: onze hulde aan de collega’s/overleden havenarbeiders aan het symbolisch standbeeld van de Antwerpse havenarbeider “DE BUILDRAGER “ !

Lees meer...

De volhouders winnen! Politie-inval bij Van Steenbergen

Naar aanleiding van een bewogen week met de politie-inval bij transportfirma Van Steenbergen, hebben we het hele verhaal en ons aandeel erin, in een online artikel gegoten.

Lees meer...