nieuws

Akkoord in de pakjessector een stap in de goede richting, maar…

BTB-ABVV vernam dat het kernkabinet donderdag laatstleden een akkoord bereikte over de bescherming van de pakjesbezorgers.

Lees meer...

Indexering van de lonen voor de chauffeurs van de diensten voor 'verhuur van voertuigen met chauffeur'

Zoals vastgelegd bij CAO, worden de lonen geïndexeerd zodra de drempel is overschreden.

Lees meer...

Nieuwe uurlonen geregeld vervoer autobus

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen in de sector van de openbare autobusdiensten - pachters van De Lijn - met 2% vanaf 1 september 2022.

Lees meer...

Loonindexering Garagepersoneel Taxi, VVB en IBP

Door de indexering zullen de sectorale minimumlonen voor het garagepersoneel Taxi, VVB en IBP verhoogd worden vanaf 1 september 2022.

Lees meer...

Nieuwe uurlonen bijzondere autobusdiensten

Ten gevolge van het overschrijden van de spilindex, stijgen de uurlonen van het rijdend personeel van de bijzondere autobusdiensten met 2% vanaf 1 september 2022.

Lees meer...

Loonindexering GMMI

Verhoging gemiddeld minimummaaninkomen

Lees meer...

Maak van de strijd tegen sociale dumping nu eindelijk eens een prioriteit!

Het Borealis-schandaal

Eind juli werd bekend dat er op chemiebedrijf Borealis sprake is van grootschalige sociale dumping en mensenhandel. Er werden reeds 174 slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd. Allemaal mannen uit de Filipijnen, Bangladesh en Turkije die als lasser of pijpfitter aan de slag waren op een werf waar Borealis een nieuwe plasticfabriek bouwt.

  • Deze mannen moesten 6 op 7 dagen werken voor een loon van amper 650 euro per maand. Bovendien werden ze gehuisvest in slechte omstandigheden en waren de meesten illegaal in het land, omdat hun werkgevergunningen al lang waren afgelopen.

Het is de allereerste keer dat dergelijke praktijken op zo’n grote schaal in West-Europa worden ontdekt. Het probleem van sociale dumping en uitbuiting is dus nog steeds alomtegenwoordig.

Lees meer...

Zeevisserij - Opleiding Motorist 750kW & onbeperkte kW

Wanneer? 

Van 12/09/2022 t.e.m. 23/12/2022

Lees meer...

Help ik smelt!! - Wat zijn je rechten bij extreem warm weer

Wat zijn je rechten bij extreem warm weer?

Lees meer...

Doorbraak over beperking dagcontracten in de interimsector

 

In de Nationale Arbeidsraad werd een akkoord bereikt over het beperken van dagcontracten in de interimsector.

Lees meer...