nieuws

BTB-ABVV keurt ontwerp van sociaal akkoord goed

BTB-ABVV, de socialistische transportvakbond, heeft het ontwerp van akkoord van 8 juni 2021 tussen de sociale partners geëvalueerd.

Lees meer...

OPLEIDING Motorist 750kW & onbeperkte kW


Op 19 september 2021 organiseert het Maritiem Instituut Mercator een opleiding tot motorist. Ben je technisch aangelegd en heb je een passie voor het water? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou!

Lees meer...

Nieuw onderzoek is duidelijk: Europese chauffeurs zitten vermoeid achter het stuur

Vandaag stelt ETF samen met een aantal Europese vakbonden, waaronder BTB-ABVV, een nieuw Europees onderzoek voor.

Lees meer...

Onderhandelen ... nu het kan!

Momenteel lopen er onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. De laatste onderhandelingsdag is voorzien op 7 juni. Dan zal moeten blijken of het resultaat voldoende is.

Lees meer...

ABVV-Metaal en BTB geven buzze voor hun busbouwers en busbestuurders!

Op vrijdag 28 mei 2021 organiseren BTB en ABVV-Metaal een roadshow op Vlaamse wegen.

Lees meer...

BTB-ABVV daagt PostNL en GLS voor de rechtbank en vraagt inspectiediensten om de hele sector van de pakketjesbedrijven door te lichten.

BTB-ABVV vernam op 8 mei dat de arbeidsauditeur in Mechelen een procedure is gestart in het kader van sociale fraude bij GLS en PostNL.

Lees meer...

Standpunt van BTB betreffende de interprofessionele onderhandelingen

Vandaag ligt er een bemiddelingsvoorstel van de regering op tafel wat betreft de loononderhandelingen.

Lees meer...

Invullen belastingbrieven BTB Antwerpen

Ook dit jaar kan je bij BTB Antwerpen opnieuw terecht met hulp voor het invullen van je aanslagbiljet.

Lees meer...

Tijd om ook voor sociale dumping prior-zegels te gebruiken!

Afgelopen weekend kon BTB-ABVV met tevredenheid lezen dat de overheid in het kader van sociale fraude bij GLS en Post-NL een gerechtelijk onderzoek is opgestart.

Lees meer...

IPA - Motie BTB en ABVV Metaal

BTB en ABVV-Metaal stellen tot hun genoegen vast dat de diverse interprofessionele vakbondsacties van de afgelopen periode ervoor gezorgd hebben dat het dossier van de welvaartsvastheid opnieuw bespreekbaar werd gemaakt en uiteindelijk hebben geleid tot een politiek akkoord hierrond.

Lees meer...