Woord van de Voorzitter

Ontwerp Interprofessioneel Akkoord!

Ruimte om te onderhandelen in de transportsector!

Op 11 januari 2017 bereikten werkgevers en vakbonden een ontwerp van akkoord voor de komende twee jaar. Dit opent de mogelijkheid om in de sectoren te gaan onderhandelen, ook over koopkracht. 

Lees meer...

Het moet anders in de transportsector!

2016 was geen gemakkelijk jaar.

Vraag het maar aan onze dokwerkers. Na twee eerdere aanvallen op het statuut van de havenarbeiders kwam er in 2016 opnieuw een Europese procedure tegen de "Wet Major". De zoveelste poging om het statuut van de dokwerker onderuit te halen. Dit keer kwam het initiatief van Fernand Huts. Baas van Katoen Natie, maar ook bekend om zijn fiscale constructies op de Bahama's. Eurocommissaris Violeta Bulc verleende de hand- en spandiensten.

Lees meer...

Willen overheid en werkgevers wel veilig verkeer?

De laatste jaren is er heel wat extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Er wordt te snel gereden, er zijn te veel en te lange files, er is verkeersagressie, er is te veel CO2-uitstoot en fijn stof, …

Lees meer...

Een toekomst voor Brussels Airport!

Transportarbeiders denken spontaan aan hun collega’s bagagisten als we spreken over de nationale luchthaven van Zaventem.

Lees meer...

Heerlijke vooruitzichten?

Met één zinnetje op zijn facebook pagina vatte Roger Collin het wat cynisch samen: "Beste bagagisten, Ik verneem juist van onze eerste minister dat wij zeer waarschijnlijk in de zomer 10 u per dag gaan werken en in de winter 6 u. Heerlijke vooruitzichten met het oog op werkbaar en wendbaar werk !"

Lees meer...