Woord van de Voorzitter

Zijn Almaci en Rousseau lid geworden van de Uber fanclub?

De taxisector is in zwaar vaarwater terecht gekomen na het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en de covid 19 crisis.

Lees meer...

Swissport: Merci, patron!? Bedankt regering!?

Veertienhonderdnegenenzestig banen sneuvelen met een droge mededeling op de ondernemingsraad van Swissport.

Lees meer...

Weg met het sociaal overleg!

Het lijkt wel de nieuwe slogan uit een pamflet geschreven door de verzamelde transportfederaties Febetra, TLV en UPTR.

Lees meer...

1 mei boodschap

Respect

Dat is wat de transportarbeiders vragen.
Niet alleen op 1 mei, op de dag van de arbeid, maar élke dag van het jaar!

Lees meer...

Solidariteit is de basis van ons herstelplan!

Frank Moreels, Voorzitter van de Europese Transportarbeidersfederatie

Ismail Ertug, Ondervoorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten

Lees meer...