1 mei boodschap

Respect

Dat is wat de transportarbeiders vragen.
Niet alleen op 1 mei, op de dag van de arbeid, maar élke dag van het jaar!


Respect.

En dat is ook wat ze veel te weinig krijgen, noch van hun werkgever, noch van de politiek.
En nochtans hebben de transportarbeiders bewezen tijdens de coronavirus crisis hoe onmisbaar ze zijn in onze samenleving.
De dokwerkers, die zijn aan het werk gebleven en de schepen met essentiële goederen hebben gelost.
De afhandelaars op de luchthavens deden hetzelfde met de cargo die aankwam.
De chauffeurs zorgden ervoor dat ziekenhuizen, apotheken en winkels bevoorraad werden.
De logistiekarbeiders deden hetzelfde.
Taxichauffeurs en buschauffeurs zorgden ervoor dat zieken nog in de hospitalen geraakten, dat men zich nog kon verplaatsen, ook al beschikte men niet over een wagen.
Verhuizers, koeriers,… allen bleven ze aan de slag.

Dàt respect verdienen de transportarbeiders en dat zullen we niet vergeten, ook niet na de coronacrisis.
Wij zullen er aan herinneren, wij zullen er op wijzen dat het beroep van transportarbeiders geherwaardeerd dient te worden.
En herwaarderen betekent niet enkel een applaus krijgen, maar ook een herwaardering van het beroep door deftige lonen te betalen en door er voor te zorgen dat de werkomstandigheden van de transportarbeiders verbeteren.

We zullen ook niet vergeten om na deze crisis er op te wijzen hoe de sociale zekerheid een belangrijke rol speelt om ook crisissen op te vangen.
Het is bewezen dat onze gezondheidszorg performant is en een antwoord heeft kunnen geven in deze crisistijd .
Het is bewezen dat de tijdelijke werkloosheid een vangnet geweest is voor veel mensen die tijdelijk zonder werk zaten.
En zij die onze sociale zekerheid willen privatiseren of afbouwen, die zullen ons op hun weg vinden mochten ze dit na deze crisis alsnog proberen.
Net zoals we eraan zullen herinneren dat een performante overheid een noodzaak is om een antwoord te geven op crisis situaties zoals deze!

Want wij weten het als BTB. De transportarbeiders weten het.
In tijden van crisis als het moeilijk gaat, is het antwoord niet meer individualisme of meer egoïsme of meer uitsluiting.
Het antwoord op een crisis is meer solidariteit.
Hou het veilig, ook bij het hernemen van het werk.