Nieuwjaarstoespraak Frank Moreels

Op 17 januari ging naar jaarlijkse gewoonte de Bestuursreceptie van BTB Antwerpen door. Hierbij de toespraak van BTB Voorzitter Frank Moreels.

 

 

Waarde kameraden,
Dokwerkers, chauffeurs, logistiekers,
transportarbeiders,

Beste genodigden,

En speciaal ook de kameraden van ABVV Metaal
Waarmee we nauw samenwerken,

WELKOM

Voor jullie staat vandaag een trotse voorzitter.

Want als we vandaag
Bij de start van 2020
Terugkijken op het voorbije jaar,
Dan hoeven we absoluut niet beschaamd te zijn
over wat we als BTB gerealiseerd hebben.

De zoveelste aanval op de wet Major
Ons dokwerkersstatuut
Werd opnieuw afgeslagen
Dank zij de BTB
Dankzij jullie kameraden!

En zoals de dokwerkers in het verleden
De port package één en twee
moesten afweren
Kregen we hiermee ook te maken in het wegvervoer.
Een resem negatieve maatregelen
die de Europese commissie wilde nemen voor het wegvervoer,
een mobility package,
hebben we kunnen ombuigen
tot een pakket maatregelen
dat ons zal toelaten om nog beter de sociale dumping te bestrijden.

En dat kregen we niet voor niets kameraden,
Dat kregen we voor mekaar omdat we actie voerden.
Omdat we gemobiliseerd hebben
Omdat we ons verweerd hebben

Mag ik er ook op wijzen
Dat de BTB in alle sectoren van de transport
Degelijke en inhoudsvolle CAO’s heeft afgesloten in 2019 !?
Ondanks het feit dat de rechtse regering van Charles Michel
Gesteund door Bart De Wever
Ons een loonmatiging opgelegd heeft.

En we zijn natuurlijk ook niet vergeten dat diezelfde regering
De pensioenleeftijd verhoogde
En onze index gestolen heeft!

Maar ook daar gaven we weerwerk
En konden we onder andere dat stomme voorstel
Voor een pensioen gebaseerd op punten
Naar de vuilbak verwijzen.

Kameraden, we mogen ook trots zijn op onze jonge dokwerkers!
Onze Young Dockers Movement!
Ze hebben met hun inzamelacties van speelgoed
voor behoeftige mensen
Bewezen dat onze jeugd
Onze dokwerkers-jeugd
Wel degelijk weet wat solidariteit is.
En dat in de praktijk ook toont.

Mag ik een applaus vragen voor onze jongeren?

En speciaal voor de kameraden van de maritieme sectoren:
We mogen er trots op zijn
Dat zowat alle personeelsleden van de Antwerpse waterbus
Bij BTB zijn aangesloten!

En kameraden,
We groeien overal!
onze BTB zit in stijgende lijn kwa ledenaantal
Als één van de weinige centrales van het ABVV!
En weten jullie waarom we groeien kameraden?

Omdat we onze job doen!
Omdat we klaar staan voor onze leden
Met raad en daad.
Omdat we helpen wie dat nodig heeft
Omdat we onderhandelen waar we kunnen
En actie voeren als het moet.

En dat vertaalt zich in een groeiend aantal leden.

Kameraden,
Als ik zeg dat wij onze job doen
Dan heb ik het niet over het uitvoerend bestuur alleen
Of over de leden van de verschillende besturen
Dan heb ik het ook over het personeel van de centrale
En over al onze militanten
En daarom zeg ik jullie vandaag
MERCI !

Ik weet dat er geen sociale verkiezingen zijn aan de dok
En ik weet ook dat jullie dat zo willen houden
Maar er zijn er wel verkiezingen in de andere BTB sectoren

Die gaan door in mei.
En ik ben er gerust in kameraden.
We hebben sinds de vorige verkiezingen hard gewerkt
De transportarbeiders weten dat
De transportarbeiders weten dat ze bij ons moeten zijn als het erop aan komt
De transportarbeiders weten dat het ACV transcom
4 jaar niets doet,
en dan net voor de verkiezingen wakker schiet
Dus zullen de transportarbeiders de BTB belonen
met een schitterende uitslag!

Daar ben ik van overtuigd
Daar gaan we voor!

Kameraden,
In naam van ons uitvoerend bestuur
Marc Loridan
Jacques Kerkhof
En mezelf
Wens ik jullie het allerbeste dit jaar
Ik wens jullie een schitterend jaar 2020

En onthou één zaak kameraden
We hebben als vakbond nog nooit iets verkregen
Omdat we het vriendelijk vroegen
We hebben moeten vechten voor ons deel
En dat zullen we in de toekomst blijven doen.

WIJ ZIJN DE BTB KAMERADEN
EN WE ZIJN ER TROTS OP!