Na het mobility package: blijven vechten voor “Fair Transport”!

Net voor de kerstvakantie is er een compromis uit de bus gekomen over het zogenaamde “mobility package”.

Dat is een pakket maatregelen dat Europa wil instellen om de transportsector op een eerlijke manier te organiseren. Het pakket moet “sociale dumping” bestrijden. BTB heeft hard gevochten om maatregelen af te dwingen die de sector opkuisen. Maatregelen die zorgen voor eerlijke concurrentie zonder sociale dumping.

De voorstellen die de commissie eerst op tafel legde waren een ramp. Dankzij onze acties, samen met de andere leden van de Europese Transportvakbond (ETF), konden we maatregelen afdwingen die wel in onze lijn liggen.

Maar we hebben ook grote bedenkingen over enkele maatregelen die we absoluut niet oké vinden.

 

Een stap vooruit in de strijd tegen postbusfirma’s

Het goede nieuws is dat de strijd tegen postbusfirma’s in Oost-Europa beter georganiseerd zal worden. Het nemen van de lange rust in de vrachtwagen zal bijvoorbeeld verboden worden. Gedaan dus met de ellenlange rijen trucks met chauffeurs die een weekend lang op parkings kamperen. De chauffeur moet deftig gehuisvest worden en de parkings zullen ook beter en comfortabeler moeten zijn.

De volledig digitale tachograaf komt er vanaf 2025. Wij vroegen dit al langer, omdat die tacho het voor de inspectiediensten mogelijk zal maken om beter te controleren. Bovendien zal die tachograaf vanaf 2026 ook verplicht worden voor wagens onder de 3,5 ton. Dat zal de “camionettisering” in de transportsector tegengaan. Wat goed is voor de chauffeurs en het milieu.

 

Buitenlandse trucks terug naar huis

Buitenlandse trucks moeten om de twee maanden terug naar hun “thuisbasis”. Dat is op zich een goede zaak, want momenteel rijden die hier in België permanent rond. In de praktijk betekent dit dat een buitenlandse truck amper zesmaal per jaar terug moet. Dat is veel te weinig.

Chauffeurs zullen om de drie weken terug naar hun operationele basis moeten. Wat eigenlijk nonsens is. Wij willen immers dat chauffeurs minstens om de 3 weken terug naar hun thuis en hun familie kunnen.

Terugkeer van truck en chauffeur had dus veel strenger gemoeten wat ons betreft. In die zin is het mobility package een gemiste kans.

 

Langer rijden, minder rust

De referentieperiode om de lange rust van een chauffeur te berekenen blijft zogezegd op twee weken. Maar transporteurs kunnen voor internationaal vrachtvervoer een “uitzondering” krijgen en deze rust pas om de drie weken toepassen. Dat is een stap achteruit. We vinden dit als BTB een slechte zaak, we weten dat uitzonderingen in dezer immers de regel zullen worden. Blijkbaar is de verkeersveiligheid voor Europa niet belangrijk, en is de rust van de chauffeur van ondergeschikt belang.

Een magere troost is dat dit niet geldt voor autocar-chauffeurs. Voor hen blijft de referentieperiode op twee weken.

 

Cabotage wordt duidelijk geregeld

De Belgische werkgeversfederaties schreeuwen vandaag al moord en brand over dit maatregelenpakket. Cabotageritten blijven beperkt tot drie ritten binnen de zeven dagen. Daarna volgt een “afkoelperiode” van vier dagen. Dat zal volgens de werkgevers hun concurrentiepositie onderuit halen.
Dat dit pakket ook kansen biedt om ritten, die momenteel door Oost-Europese (postbus)bedrijven worden uitgevoerd, te rijden, vergeten ze gemakshalve.

Als BTB vinden we het trouwens goed dat ook “gecombineerd vervoer”, dit is het vervoer van lading die aankomt via trein of schip en overgeladen wordt naar een truck, onder de cabotageregels zal vallen. Buitenlandse transportbedrijven die laden in de Belgische havens zullen hierdoor onder de cabotageregels vallen, wat voor buitenlandse firma’s het ook moeilijker zal maken om permanent ritten in België uit te voeren.

Dat de Belgische transportminister Bellot overweegt naar het Europees Hof van Justitie te stappen, en dat België zijn engagement in de “Road Alliance” op een laag pitje zet, is toch wel merkwaardig. Het is net onder druk van die groepering van West-Europese landen dat er vooruitgang werd geboekt in de strijd tegen de sociale dumping. Men fixeert zich langs werkgeverskant duidelijk op één maatregel en ziet het globale plaatje niet.

 

BTB gaat door met de strijd voor “fair transport”

BTB ziet wel het globale plaatje, net als onze Europese koepel ETF. Er zitten positieve maatregelen in het pakket en dat juichen we toe. Er zitten ook negatieve maatregelen in het pakket en we zullen blijven strijden om die bij te sturen.

Na meer dan tien jaar onafgebroken strijd heeft BTB eindelijk kunnen scoren. Sociale dumping staat op de Europese agenda en enkele positieve maatregelen komen eraan. Aan ons om druk te blijven uitoefenen op de politici om meer en beter te doen.

 

Meer inspecties graag!

De uitdaging waar de Belgische overheid voor staat is de handhaving van de (nieuwe) maatregelen. Betere Europese regels dienen tot niets indien ze niet worden toegepast en desnoods afgedwongen.

Vandaag zijn er te weinig inspecteurs en wordt er veel te weinig gehandhaafd. Indien dit niet drastisch verandert, dan dient dit mobility package tot niets! Daarom zou de Belgische overheid zich beter concentreren op wat ze zelf kan doen: meer inspecteurs aanwerven en ze hun werk laten doen. Wij pleiten er ook voor om minder minnelijke schikkingen te treffen met transportbedrijven die betrapt worden op het organiseren van sociale dumping en meer over te gaan tot het opleggen van zware boetes. Dat dit een afschrikeffect heeft op transporteurs die ook over de schreef dreigen te gaan is duidelijk. Nadat enkele werkgevers werden betrapt op het organiseren van sociale dumping vlagden verscheidene transportbedrijven zelfs terug in.

BTB zal in elk geval blijven verder vechten voor “fair transport”. We deden het gisteren, we doen het vandaag, we zullen het ook morgen blijven doen!

 

Frank Moreels
Voorzitter BTB

18 december 2019

 

Download dit edito (pdf).