Betalen de vrachtwagenchauffeurs de Brexit-rekening en de vluchtelingencrisis?

Het is vandaag 1.219 dagen geleden dat in het Verenigd Koninkrijk een raadgevend referendum werd gehouden waarbij een nipte meerderheid koos voor een vertrek uit de Europese Unie.

De Britse regering gaf daaraan gevolg en liet op 29 maart 2017 weten het voornemen te hebben de uittreding af te ronden binnen de twee jaar. We zijn inmiddels meer dan een half jaar na het ultimatum maar de Brexit-soap lijkt nog niet ten einde te zijn. Van Theresa May naar Boris Johnson, van een no-deal, naar een harde of een zachte Brexit en omgekeerd: we vergeten haast wat er in al die tijd gebeurde of vooral niet gebeurde.

Na alweer een bewogen dag in het Lagerhuis, ligt de bal vandaag opnieuw in het kamp van de Europese Unie. Het lijkt wel een voetbaltoernooi: de ene helft van de bevolking supportert mee – met inbegrip van die-hard-fanatiekelingen – de andere helft heeft geen idee waarover het gaat of wat er gebeurt. Het enige verschil is dat het Brexit-stadion leegloopt: niemand volgt nog na meer dan drie jaar onzekerheid.

Nochtans zijn de gevolgen die de Brexit met zich zou kunnen meebrengen, niet te onderschatten. Dat de gewone Brit de rekening zal betalen, is ondertussen wel duidelijk. Ook in de transportsector zijn de gevolgen niet te overzien. Vrachtwagenchauffeurs blijven, net zoals de rest van de bevolking, in dubio, maar dreigen bovendien als eerste de dupe te worden van de gehele soap. Er hangen hen heel wat risico’s boven het hoofd. BTB ijvert voor oplossingen. Er dienen maatregelen te worden genomen zodat (Belgische) vrachtwagenchauffeurs niet het slachtoffer worden van de verwarring die momenteel meer dan troef is en de gevolgen die de Brexit uiteindelijk met zich zal meebrengen.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk niet langer lid zal zijn van de Europese Unie, staat vast dat er lange wachtrijen zullen ontstaan bij de grens met alle gevolgen van dien. Een “live”-test die enkele maanden geleden werd uitgevoerd langs Britse zijde leert dat er wachttijden van twee tot drie dagen dreigen. BTB vraagt actie van de overheid.

De tijd die een chauffeur onderweg zal doorbrengen, zal ernstig oplopen. Voorzieningen moeten worden genomen. Er is nood aan bewaakte en beveiligde (buffer)parkings. Degelijk sanitair is daarbij een must. We willen geen improvisatie. Chauffeurs mogen niet verplicht worden in weer en wind te wachten zonder de nodige faciliteiten en het basiscomfort waarop ze recht hebben.

Ook andere dreigingen zijn reëel. Het menselijk drama in Sussex legt opnieuw de mensenhandel bloot die via vrachtwagens naar Groot-Brittannië wordt georganiseerd. Een Bulgaarse vrachtwagen die al jaren niet meer in Bulgarije reed, doet duidelijk niet aan legaal internationaal vervoer. Zo rijden honderden trucks op de Belgische wegen. Vaak met uitgebuite Oost-Europese chauffeurs aan het stuur voeren zij illegale of semilegale cabotageopdrachten uit. De verwachte stijging in de wachttijden zal de situatie er niet beter op maken. Het risico dat verstekelingen aan boord klimmen, wordt vanzelfsprekend groter tijdens het wachten. Vrachtwagenchauffeurs zijn het beu bedreigd te worden door bendes mensensmokkelaars en transmigranten die koste wat kost op alle mogelijke manieren aan boord proberen te komen. De integriteit van de chauffeur komt in gevaar. Sommige transportfirma’s vermijden daarom nog op Groot-Brittannië te rijden. Eergisteren verscheen nog in de pers dat N-VA het klimmen in vrachtwagens strafbaar wil maken. N-VA slaat de bal hier alweer mis. De echte misdadigers, de mensensmokkelaars, worden niet aangepakt. Het is daarenboven nog maar de vraag hoe men dit juridisch zal vastleggen en praktisch zal uitvoeren. Van een oplossing of bescherming voor chauffeurs zwijgt men ondertussen in alle talen. BTB vindt dat het hoog tijd wordt dat men de transportsector daadkrachtig zuivert van die verwerpelijke praktijken. Postbusfirma’s die sociale dumping en mensenhandel organiseren, zijn schering en inslag. Er wordt echter geen werk van gemaakt omdat vrije concurrentie nu eenmaal heilig is verklaard. Strengere regels, meer controles en meer vervolging zijn nodig. Opnieuw kunnen veilige parkings een oplossing bieden voor het inklimmen in vrachtwagens door transmigranten tegen te gaan. In plaats van eerlijke chauffeurs en mensen op de vlucht te bestraffen, dienen de bendes die mensensmokkel organiseren te worden aangepakt. BTB eist al jaren meer politiecontrole op de snelwegparkings. Net het omgekeerde gebeurt vandaag. De bevoegde politiediensten zijn totaal onderbezet en slagen er bijgevolg niet in de nodige handhaving te voorzien.

De Vlaamse Regering lijkt in eerste instantie al geen gehoor te geven aan de oproep van BTB. Een snelle opzoekactie van het woord “Brexit” in het Vlaams Regeerakkoord levert ons vijftien hits op. Veelbelovend, maar de lezing van de tekst vertelt ons uiteindelijk iets anders. Het Regeerakkoord leert ons dat Vlaanderen een “no-deal Brexit” wil vermijden. In vage bewoordingen kunnen we in lezen dat aan de hand van een taskforce de komende weken alle mogelijke maatregelen zullen worden getroffen om de nefaste invloed daarvan op te vangen. Niets over de gevolgen, noch de oplossingen voor het wegvervoer. Ook over de andere dreigingen is niets te lezen. Van een regering die veiligheid hoog in het vaandel draagt, zien we echter weinig woorden laat staan daden ...