Seminarie over een syndicale toekomst voor Europa

Hierbij de speech van de Voorzitter van de BTB

Waarde kameraden,

Eerst en vooral welkom op dit seminarie over Europa.

Of liever: over een syndicale toekomst voor Europa.

Want geef toe,
Europa is een begrip waarmee we allemaal een beetje worstelen.
Ik kom immers vaak BTB-militanten tegen die toch wel twijfels uitspreken over Europa.
Militanten die er ook aan twijfelen of we als BTB wel zoveel tijd, geld en energie moeten steken in ETF en ITF, onze Europese en Internationale transportvakbonden.

Militanten die zich afvragen waarom we als BTB zo sterk geëngageerd zijn in ETF. Zo geëngageerd dat ik zelf op het ETF-congres in Barcelona als voorzitter van ETF werd verkozen.
Waarom, Frank, doe je dat?, vragen militanten me vaak.

Livia Spera, de secretaris-generaal van ETF die vandaag bij ons is,
welkom Livia,
zal het straks nog wel beklemtonen.
Maar of je dat nu wil of niet, Europa bepaalt ons leven en ons werk, zeker als transportarbeiders.
Er wordt zelfs gezegd dat ongeveer 70% van de wetgeving bepaald wordt door Europese regels. Wat vandaag in Straatsburg of in Brussel wordt beslist, zal over 6 maanden, een jaar, twee jaar of vijf jaar in alle Europese lidstaten in nationale wetgeving vertaald zijn.
Dus Europa bepaalt wel degelijk ons leven... en ons werk als transportarbeiders.

Over Livia Spera gesproken.
Ze is in mei verkozen tot secretaris-generaal van ETF met de volle en onvoorwaardelijke steun van BTB.
Tot het volgend congres over drie jaar is ze “acting” of “dienstdoend” secretaris-generaal,
maar op het volgend congres schrappen we dan gewoon dat overbodig woordje “acting” voor haar titel?

We hebben als BTB voor haar gevochten en gestemd
omdat we weten,
Omdat we overtuigd zijn,
Omdat we gezien hebben in het verleden,
Dat ze van ETF een vechtmachine kan maken
om respect af te dwingen voor transportarbeiders,
Dat ze geen papieren tijger wil als Europese transportvakbond,
Maar dat ze van ETF een echte vakbond wil maken.
Kameraden van de BTB,
Livia is één van ons!
Livia is een socialiste!
En om de stem die we haar gegeven hebben,
en het vertrouwen dat we in haar hebben,
te bekrachtigen
vraag ik aan jullie, om recht te staan
en Livia een daverend applaus te geven om ze te verwelkomen bij BTB.

Welkom ook aan jou Miranda. Je bent secretaris-generaal van het ABVV
En je bent ondervoorzitter van het Europees Vakverbond.
Maar je bent ook, en voor alles, één van ons.
Een vrouw met ballen, zoals ze bij BTB zeggen.
En ik kan je verzekeren, bij BTB houden ze van beide!
Vrouwen en ballen...
Welkom bij BTB Miranda.

Ik moest ook Kathleen Van Brempt verontschuldigen voor deze studiedag. Ik denk dat ze ondertussen op de trein naar Straatsburg zit. Het is jammer dat ze er niet bij kon zijn, maar het is goed dat ze in het Europees parlement zit. Ze was de laatste jaren immers een onmisbare troefkaart voor BTB in het Europees Parlement, en ik zie ernaar uit om met haar en Marie Arena en Marc Tarabella van de PS verder samen te werken. Als we resultaten haalden met onze acties, was dat mee te danken aan hun inzet.

Laat me toe een paar voorbeelden te geven om uit te leggen waarom we een sterke Europese Transportvakbond,
met gemotiveerde leiders -zoals Livia maar ook als Miranda - nodig hebben.

Ik weet dat BTB in 2007 gestart is met een campagne tegen sociale dumping in het wegvervoer. We wilden dat het moeilijker of onmogelijk werd gemaakt om sociale dumping te organiseren.

Een middel daartoe was de invoering van de digitale, GPRS geïntegreerde tacho-graaf. De lobby’s van transportfirma’s die sociale dumping organiseren willen dit niet en ze hebben er alles voor gedaan om dat op de Griekse kalender te zetten. Ze zijn, dank zij Europese vakbondsacties en lobbying mislukt. De slimme digitale tacho is verplicht voor alle bussen en vrachtwagens die op of vanaf juni 2019 in het verkeer worden gebracht, dat is eerder dan eerst voorzien. Deze slimme tacho zorgt ervoor dat manipulatie en dus frauderen, moeilijker wordt.

Kameraden, het voorstel van Mobility Package, dat de Europese Commissie op tafel legde, was een slecht voorstel. Wij zouden als BTB nooit alleen in staat geweest zijn om dit slechte voorstel te veranderen. Maar wij hebben ons geëngageerd, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen, wij hebben gevochten, zij aan zij met de Franse, Deense en zelfs Engelse vakbonden.
En wij hebben dit slechte voorstel voor onze chauffeurs kunnen omzetten in een compromis dat voor 85% aanvaardbaar is.
Zij we tevreden? Neen!
Want wij zullen pas tevreden zijn als we alles hebben bekomen wat wij willen.

Maar kunnen we fier zijn op wat we hebben gerealiseerd? Zeker wel!
Wij hebben bewezen dat men rekening moet houden met ons.
Dat we in staat zijn om het beslissingsproces op Europees niveau te beïn-vloeden.

Moet ik me tot de dokwerkers wenden om uit te leggen hoe Europa een negatieve impact kan hebben, indien er foute beslissingen genomen worden over hun statuut dat zo netjes en goed geregeld is in de Wet Major?
Twee port packages en een Europese procedure onder impuls van Fernand Huts, overgenomen door Europees commissarissen Kallas en Bulc, waren een regelrechte aanval op het statuut van onze dokwerkers. Drie keer is de aanval afgeslagen dank zij onze mobilisatie en met volle steun van ETF.

En aan de kameraden die bij de sleepdiensten werken, moet ik niet uitleggen dat ze vandaag nog voor een Belgisch bedrijf kunnen werken, morgen worden overgenomen door een Nederlands, en overmorgen werken in een bedrijf met Spaanse aandeelhouders. Op zo’n moment is het goed om contacten te hebben met Nederlandse en Spaanse vakbondscollega’s.

Het is dankzij een organisatie als ITF dat er een wereldwijd netwerk van 600 vak-bondsorganisaties in 147 landen met 148 ITF-inspecteurs is uitgebouwd. Hun opdracht is om over gans de wereld schepen in de havens te controleren op de naleving van de veiligheid van de schepen, het comfort en de hygiëne aan boord en de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bemanning.

Het is dankzij overkoepelende organisaties als ETF dat wij er als vakbonden in slagen om ook onze kennis samen te brengen. Vele vakbonden, waaronder ook BTB, hebben op eigen initiatief de gevolgen van automatisering en digitalisering voor de werknemers uit onze sectoren in kaart proberen te brengen. ETF biedt ons de koepel waaronder deze informatie kan worden samengebracht, waaronder ervaringen en conclusies kunnen worden uitgewisseld.
Hieruit vloeien soms ook initiatieven voor Europees gesubsidieerde projecten voort, zoals recent nog het project ingediend door onze Italiaanse collega’s rond Riders en Platformeconomie. Een project waarvoor ook BTB intekende, samen met collega’s uit onder meer Spanje en Roemenië.

Laat me toe een aantal namen te noemen van bedrijven waar we als BTB actief zijn. Swissport, Keolis, PSA, DP world, XPO, DHL, DSV, Aviapartner, Flixbus, Suez, UPS, Jost, Ceva, Mainfreight, Uber, Deliveroo, UberEats,

Ik weet dat jullie ook wel weten dat dit niet allemaal Belgische bedrijven zijn.
Ik weet dat jullie ook wel beseffen dat deze bedrijven niet enkel in België actief zijn.
Ik weet dat jullie zeer goed weten dat die bedrijven Europees
en vaak internationaal actief zijn.

Jullie weten dus ook dat die bedrijven een Europese
en zelfs een globale, wereldwijde strategie hebben.
Jullie weten dat die in België wel actief zijn om geld te verdienen,
maar dat ze een visie hebben die ver voorbij onze Belgische markt gaat.

En als zij zo’n globale en Europese aanpak hebben,
waarom zouden wij die niet ontwikkelen?
Als zij samenwerken op Europees en globaal niveau, waarom wij dan niet?
Als we dit als vakbond niet doen, dan plegen we schuldig verzuim!
Dan laten we multinationals de dans bepalen,
en zetten we daar geen alternatief tegenover!

Dus neen, kameraden, dat gaan we niet laten gebeuren,
Neen kameraden, wij als BTB gaan niet aan de kant staan,
Neen kameraden, wij gaan ons niet in onze eigen haven
of ons eigen bedrijf,
onze eigen regio,
ons eigen land, ... terugtrekken
en denken dat we onze eigen boontjes kunnen doppen.

BTB kan onmogelijk op zijn eentje Europa veranderen.
BTB kan wel de motor zijn van een groep, een organisatie, een familie, ...
BTB kan wel vrienden hebben over gans Europa en overal ter wereld,
BTB kan wel het verschil maken in Europa in ETF
Het verschil maken in de syndicale wereld, in ITF

Is het pretentieus kameraden als ik zeg
- en ik pleeg diefstal van een slogan van de dokwerkers nu -
Is het pretentieus als ik zeg:
BTB is probably the best transport union in the world?

Ja, kameraden, het is pretentieus,
maar het moet wel onze ambitie zijn en blijven.

Samen sterk in België
en samen sterk in Europa.

Frank Moreels
Voorzitter BTB - ABVV