BTB - ABVV vraagt om een links en sociaal beleid

Na de voorbije verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we als vakbond ons werk doen: onze leden verdedigen.

Welke coalities er ook uit de bus komen op Vlaams, Waals, Brussels, Federaal of zelfs Europees niveau. Dat zullen we blijven doen. BTB-ABVV zal zijn werk doen en dat is het verdedigen van al onze leden, Vlamingen, Walen en Brusselaars. Wat hun kleur of achtergrond ook mag zijn.

 

Vlaanderen kleurt donkerbruin

In Vlaanderen is er één grote winnaar, en dat is het Vlaams Belang. Die partij wint door het thema van de “Vlaamse identiteit” te bespelen, door uit te halen naar (trans)migranten. Door het “eigen volk eerst” in plaats van “het werkvolk eerst” centraal te zetten.

N-VA verliest, maar blijft de grootste partij in Vlaanderen. Tel je de N-VA stemmen samen met die van het Vlaams Belang, dan moeten we vaststellen dat bijna de helft van de kiezers op zeer rechts tot extreem rechts stemde. De militanten van de BTB moeten weten dat het om twee uitgesproken anti-vakbondspartijen gaat.

Het resultaat van sp.a is dramatisch, ze behalen het historisch laagste resultaat ooit. Na vijf jaar oppositie een achteruitgang boeken van 3 % is een zware nederlaag. Wat ons betreft kan de partijvoorzitter van sp.a niets anders doen dan zijn conclusies trekken. De sp.a heeft een elektroshock nodig en kan niets anders dan een duidelijk statement maken: we hebben het begrepen, we doen het anders.

Dat zeggen we als BTB zonder complexen. We hebben de sp.a gesteund als politiek relais en we zullen dat blijven doen, maar we willen dit doen met een duidelijke boodschap, op basis van ons programma.

Veel linkse stemmen gingen naar PvdA. Jammer genoeg zal dit weinig renderen voor links, hun potentiële deelname aan de macht is weinig waarschijnlijk, uitgezonderd misschien in Wallonië. PvdA zal op die manier een zweeppartij blijven, een zweeppartij die versterkt uit de verkiezingsstrijd komt. We verheugen ons dat deze stemmen naar links gingen, en niet naar rechts.

 

De PS gaat achteruit in Wallonië. Maar blijft de sterkste partij

Daar kunnen we enkel blij om zijn. De PS blijft een machtsfactor in Franstalig België. De partij was altijd een bondgenoot van de vakbond, en we zijn ervan overtuigd dat die dat in de toekomst zal blijven. Bovendien stijgt PvdA sterker in Wallonië dan in Vlaanderen, dus Wallonië gaat niet naar rechts, maar naar links...

Ook dat kunnen we enkel toejuichen. We weten dat de versterking van links in Wallonië de vakbondsstandpunten enkel kan versterken, en dat juichen we toe. We roepen links Wallonië op om sterk te blijven staan als verdediger van de standpunten van de vakbond.

 

In Europa is er geen dijkbreuk van de anti-Europeanen en populisten

In bepaalde landen scoren die zeer goed, zoals in België, Frankrijk en Italië om over Groot-Brittanië nog te zwijgen. Links en centrum gaan achteruit, maar de “anti-Europa dijkbreuk” is uitgebleven. Het goede nieuws is dat we onze politieke relais in het Europees Parlement, waar we goed mee samenwerkten, gevrijwaard zien. We zullen kunnen blijven rekenen op Kathleen Van Brempt, en zullen samenwerken met de PS verkozenen, Marie Arena en Marc Tarabella.

 

We gaan voor een sociaal beleid

Voor BTB- ABVV is het duidelijk. We zullen zorgen dat de standpunten van onze vakbond zoveel mogelijk doorsijpelen in het beleid. We blijven een socialistisch beleid eisen, en zullen onze prioriteiten blijven verdedigen.

Wat onze vakbond betreft moeten de socialistische partijen aan de macht deelnemen waar het kan. Hoe omstreden dat ook kan zijn. De macht overlaten aan (extreem) rechts, en ze toelaten om onze sociale zekerheid verder te ontmantelen, is geen optie. We bevestigen onze wil om Walen, Vlamingen en Brusselaars te verenigen en verwerpen dan ook elke vorm van confederalisme.

 

Onze vakbond heeft gevochten voor democratische rechten, en zal die blijven verdedigen.

 

Frank Moreels
Voorzitter BTB - ABVV