Wat een schitterende bende!

Daags na het BTB congres kreeg ik volgende boodschap van één van de genodigden op ons congres:

"Wat ik nog wou zeggen: sterk inhoudelijk congres met een opvallende dynamiek onder je medewerkers, militanten en délégués."

Een mooier compliment kan je als voorzitter niet krijgen. Een compliment wat de organisatie en het verloop van het congres betreft, maar ook wat BTB zelf betreft. Het is wat we zijn: een schitterende bende! Enthousiaste militanten, gedreven mensen, grote solidariteit. Op ons congres voelde ik me deel van een familie. En ik ben zeer blij dat ik het vertrouwen kreeg van die familie.

Hetzelfde gevoel had ik trouwens al bij de aanloop naar ons congres. Tweehonderdvijftig militanten van de BTB die dit congres gedurende 25 uur vergaderen op 10 verschillende locaties voorbereid hebben. We kunnen dus wel spreken van betrokkenheid, van actieve militanten, die de congresteksten grondig hebben besproken, en die verstandige voorstellen deden om ons actieplan voor de komende jaren nog meer slagkracht te geven.

Geen “geneut” over punten en komma’s. Daar houden BTB’ers niet van. Het waren sterke inhoudelijke voorstellen en suggesties die van de vakbondsbasis kwamen. Wie alles wil lezen kan terecht op www.congresbtb.be .

Ons congres stond in het teken van “Fair Transport op mensenmaat”. We stemden met zijn allen trouwens een resolutie om volle steun te geven aan de Fair Transport campagne van ETF. Ik verwacht dan ook we na ons congres met zijn allen de daad bij het woord voegen, en dat er duizenden Belgische transportarbeiders op 27 maart 2019 door de starten van Brussel zullen marcheren.

Uiteraard zullen we ook de andere congresbesluiten de komende maanden en jaren in de praktijk brengen. Zo zullen we onze inspanningen om jongeren en vrouwen bij BTB te betrekken nog opdrijven. We gaan nog meer investeren in militantenvorming. Door samen te werken met ABVV Metaal willen we nog meer slagkracht ontwikkelen. Onze communicatie met de leden en de militanten zal nog verbeterd worden. De 43 actiepunten die onze militanten tijden de voorbereiding van het congres deden zullen uitgevoerd worden!

Ik wil hier trouwens de belofte die ik op het congres aan onze militanten deed nog eens herhalen: “Jullie zijn de baas bij BTB. Jullie zullen krijgen wat jullie vroegen, dat beloof ik!”

 

Frank Moreels
Voorzitter
25 november 2018

 

FM Congres