Het moet anders !

In oktober zijn er verkiezingen. Daarbij wordt de vraag steeds dwingender: moet het niet dringend anders?

Want het gaat weliswaar om gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Maar het gaat tegelijk om veel meer dan dat!

In 2019 volgen er immers Europese, nationale en regionale verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn als het ware een “algemene repetitie” van wat volgend jaar te gebeuren staat. Komt de rechterzijde van N-VA, Open-VLD en MR sterk uit de gemeenteraadsverkiezingen, dan zullen ze doorgaan met hun asociale politiek. Het zal hen motiveren om volgend jaar hun rechtse beleid verder te zetten op nationaal vlak.

En wij weten dat dit beleid er was voor de rijken en de bazen.
We weten dat dit beleid ten koste ging van de werkende bevolking.
We weten dat we bij de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijk signaal moeten geven: het moet anders!

Een “links signaal” op 14 oktober!

Omdat het belangrijk is dat links bestuurt in steden en gemeenten. In Antwerpen bijvoorbeeld voert de
N-VA burgemeester een rechts beleid, een “war on drugs”, een gespierd beleid... en de stad was nooit onveiliger. Er worden nu zelfs handgranaten gebruikt door criminele bendes in een ware stadsoorlog.

Het wanbeleid kwa mobiliteit dat in Antwerpen gevoerd wordt zorgt ervoor dat de stad stil staat. Letterlijk. En vergeten we niet dat diezelfde burgemeester Bart De Wever goede maatjes is met Fernand Huts van Katoennatie. De man die van de strijd tegen de wet Major zijn levenswerk gemaakt heeft.

Wat een contrast met Gent en Charleroi, waar socialisten burgemeester zijn. Daniel Termont en Paul Magnette bewijzen hoe socialisten het verschil kunnen maken en hun stad aangenaam maken om in te leven. Voor iedereen! Niet enkel voor zij die het al goed hebben.

Tijdens de ABVV-acties tegen het asociaal regeringsbeleid gaf Daniel Termont de politiediensten de opdracht niet op te treden tegen de stakersposten. Hij gaf daarmee aan respect te hebben voor actievoerders, en hun democratische rechten te respecteren. Wat een verschil met Antwerpen, waar de politie de ABVV- voorzitter Bruno Verlaeckt en militant Tom Devoght liet oppakken. Bruno werd zelfs correctioneel veroordeeld! De Antwerpse politie, met aan het hoofd de burgemeester, is duidelijk niet respectvol naar actievoerders.

Graag een andere federale regering volgend jaar

De rampenlijst die de huidige federale regering veroorzaakte is ondertussen wel heel lang geworden. Ze verhoogde bijvoorbeeld de pensioenleeftijd tot 67 jaar, hoewel geen enkele regeringspartij daar voor de verkiezingen met een woord over repte. Kiezersbedrog heet zoiets.

De indexsprong stal niet één keer geld uit onze zakken, we zullen dat onze ganse beroepscarrière meeslepen. Een hold-up op de portemonnee van de werkende mensen die samen gaat met cadeaus voor ondernemers. Recent zorgde de regering ervoor dat 23.500 ondernemers 50 % belastingkorting krijgen op de villa’s die ze gratis van hun vennootschap “ter beschikking” krijgen ... de “sukkelaars” hadden het ongetwijfeld nodig!

En dan zwijgen we nog van de verhoging van de BTW op elektriciteit. Opnieuw zat deze regering in onze zakken!

Nog schrijnender zijn de aanvallen van op de uitkeringstrekkers. Werklozen zullen binnenkort sneller hun uitkering kwijtspelen. Terwijl we weten dat er 4 keer meer werklozen een job zoeken, dan er vacatures open staan.
Wat mij betreft is het duidelijk. We moeten een andere regering hebben, één met socialisten. Een regering die de misbaksels van deze regering rechtzet, en die een sociaal beleid voert. En daar zullen we hen op afrekenen!

Europa moet sociaal!

De dokwerkers weten wie er aan hun kant stond in het Europees Parlement, toen hun statuut werd aangevallen. Dat was “onze” Kathleen Van Brempt van SP.A. De beroepschauffeurs weten dat Kathleen opnieuw in de bres stond om het “Mobility Package” weg te werken. Een samenraapsel van halve en slechte maatregelen die onze chauffeurs langer wilden doen werken, voor minder loon! Ze deed dat samen met Marie Arena, Hugues Bayet en Marc Tarabella van de PS.

De transportarbeiders weten ook dat Philippe De Backer van Open-VLD mee in de aanval ging tegen de wet Major. We weten ook dat N-VA zich verzet tegen meer bevoegdheden voor de Europese Sociale inspectie (de zogenaamde European Labour Authority), en zo de strijd tegen sociale dumping afremt. En recent ontpopte de NV-A coryfee Valery Van Peel zich tot vakbondsbasher. Omdat de vakbonden zich verzetten tegen deze regering moeten de vakbonden kapot!

We weten dan ook wie onze vrienden zijn, en wie we moeten steunen.
We weten ook zeer goed waar onze vijanden zitten.

 

Ja, het moet anders.
Samen kan het anders!

 

Verkiezingskrant be motion Antwerpen

Verkiezingskrant be motion Limburg

Verkiezingskrant be motion Oost-Vlaanderen

Verkiezingskrant be motion West-Vlaanderen

Verkiezingskrant be motion Vlaams-Brabant

 

FrankMoreels Foto2