Dank u, Kathleen!

Vorige week stemde het Europees Parlement over de mobility package. Een maatregelenpakket dat van het allergrootste belang is voor de transportarbeiders.

Zowel voor de truck- als de autobus- en autocar-chauffeurs! Het Europees Parlement was echter duidelijk: het verwierp de slechte maatregelen die door de transportcommissie werden voorgesteld. Een syndicale overwinning, want beter geen mobility package dan een slecht!

Foute remedie tegen een erge kwaal!

Ik heb eerder al gesteld dat de Europese Commissie er maar niet in slaagt om met échte oplossingen te komen voor de kanker die in de transportsector woekert: die van de sociale dumping. De Commissie lijkt wel een dokter die de patiënt onderzoekt en de juiste diagnose stelt: diarree! En daarna als remedie een laxatief voorschrijft.

Blijkbaar denkt de Commissie, samen met sommige wereldvreemde Europarlementairen, de sociale dumping te kunnen bestrijden door chauffeurs te dwingen langer te rijden, voor minder loon. Of dat men chauffeurs de lange rust in de vrachtwagen moet laten nemen. Met extra vermoeidheid bij de chauffeurs en dus meer onveiligheid op de weg! Blijkbaar vindt men dat de sector die meest lijdt onder sociale dumping, niet onder de detacheringsrichtlijn moet vallen. Of dat men cabotage moet liberaliseren.

Syndicale actie loont!

Dank zij de syndicale acties, waarbij BTB-ABVV in de frontlijn stond, verwierp het Europees Parlement met grote meerderheid de regels voorgesteld door de commissie TRAN en de Europese commissie. Het Parlement gaat niet in op de wijzigingen van de rij- en rusttijden. Het keurde de lange rust in de vrachtwagen en de wijzigingen op het vlak van de cabotage niet goed. Het gaf duidelijk de boodschap mee dat de commissie TRAN haar huiswerk opnieuw moet doen en dat het deze keer beter moet.

Maar de strijd is bijlange nog niet gestreden, vermits die commissie duidelijk geen oog had voor de veiligheid en de gezondheid van onze chauffeurs en van de verkeersveiligheid in het algemeen.

In de nood kent men zijn vrienden

Van bij het begin van de discussie over de mobility package konden we rekenen op ons politiek relais in het Europees parlement. Marie Arena, Hugues Bayet en Marc Tarabella van de PS gaven hun volle steun aan de syndicale voorstellen en vochten als leeuwen om hun collega’s Parlementairen te overtuigen. Een bijzondere vermelding voor Kathleen Van Brempt van sp.a die als vice-voorzitter van de S&D fractie moeite noch energie gespaard heeft om de slechte voorstellen van de kaart te vegen en te vervangen door wat ETF (onze Europese Transportvakbond) op de tafel legde. En natuurlijk danken we alle Parlementairen - ook van de andere fracties - die steun gaven aan de syndicale standpunten.

We gaan door met de strijd

Deze stemming in het Europees Parlement is geen eindpunt, verre van. De uiteindelijke beslissing zal er komen in overleg tussen Europees Parlement, de Europese Commissie (die de mobility package opstelde en indiende) en de lidstaten. Deze procedure zal geruime tijd in beslag nemen en zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden afgerond voor de Europese Verkiezingen in 2019. Wij zullen onze syndicale actie dan ook voortzetten.

BTB-ABVV steunt de Road Alliance, West-Europese landen waaronder België, die wél voorstander zijn van een eerlijke transportsector, met aandacht voor de chauffeurs. Deze alliantie wil de strijd tegen de sociale dumping aanbinden. BTB zal die landen en de Belgische regering blijven onder druk zetten om verder te gaan.

Wij zullen de beleidsmakers blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de veiligheid van de transportarbeiders, voor henzelf, maar ook voor de andere weggebruikers. Voor ons blijft het principe prioritair dat gelijk loon moet worden betaald voor gelijk werk, ook in de transportsector. Voor ons staat verkeersveiligheid hoog op de agenda.

Wij zullen onze strijd tegen de sociale dumping blijven verderzetten, niet alleen voor de West-Europese chauffeurs, maar ook voor hun Oost-Europese collega’s. Niemand verdient het om uitgebuit te worden.

 

FrankMoreels 3