Jullie kunnen beter, Bruno en Michaël !

UPTR, werkgeversfederatie in de transportsector, publiceerde in haar recentste ledenblad een “opinie” van ene Jean-Marie Dedecker.

Dat is de voorzitter van een onbeduidende partij, die de naam van de voorzitter draagt: “Lijst Dedecker” (LDD). Onbeduidend, omdat die partij al sinds 2014 niet meer in de parlementen vertegenwoordigd is. Jean-Marie Dedecker schopt wel wild om zich heen in allerlei opiniestukken, die zich kenmerken door extreem populisme, ideologisch geïnspireerde vakbondshaat, en ongenuanceerd liberalisme.

Chauffeurs zijn inderdaad opgejaagd wild!

De titel van Dedeckers stukje bij UPTR luidt: 'Transporteurs en chauffeurs zijn opgejaagd wild: in de strijd tegen sociale fraude gaat elke nuance verloren'. Met één stuk van de titel ben ik het alvast eens. De chauffeurs zijn inderdaad opgejaagd wild.

Waarschijnlijk weet Dedecker ook wel dat de Belgische trucker een uurloon krijgt dat lager is dan dat in de schoonmaaksector. Dat is mee te danken aan UPTR, die pertinent elke verbetering van het sociaal statuut van de beroepschauffeur afblokt.

Om met een deftig loon naar huis te gaan moeten truckers dus veel en hard werken. Vele uren, lange dagen. En dit onder zware druk. Dispatchers willen immers het onderste uit de kan, en zetten de chauffeurs onder druk om tot op de rand (en zelfs erover) te gaan van wat wettelijk mag volgens de rij- en rusttijdenregeling. Truckers worden bijvoorbeeld gedwongen om hun tachograaf op “rusttijd” te zetten, terwijl ze laden of lossen, en dus absoluut niet rusten. Resultaat: oververmoeide truckers op de weg, een gevaar voor henzelf en ons allemaal.

Om nog te zwijgen over de mobiliteitsdruk waar chauffeurs dagelijks mee kampen. In en om Antwerpen staat het stil, en ook in de rest van het land gaat het van kwaad naar erger.

Niet alle “transporteurs” worden door BTB geviseerd.

Enkele maanden geleden zat er een werkgever uit de transportsector op mijn bureau. Hij kwam bij mij langs omdat hij geen gehoor kreeg bij de werkgeversfederaties, waaronder UPTR. Laten we hem Eddy B. noemen. Ik vermeld zijn naam niet, de man zou last kunnen krijgen in eigen middens. Eddy is eigenaar van een Belgische transportfirma met 47 trucks. Geen klein bedrijf dus. Hij rijdt uitsluitend met Belgische chauffeurs, of buitenlanders die betaald worden zoals het volgens de Belgische cao’s hoort te gebeuren. Eddy vertelde me dat hij overwoog om zijn bedrijf van de hand te doen. Hij kan niet langer concurreren tegen zij die wel uitwijken naar Oost-Europa.

Maar zelf wil hij dat niet doen! Bovendien - zo zegt hij - vind je geen klanten meer die de normale prijs willen betalen. IKEA, Nestlé, Unilever, ... alle grote multinationals laten hun transporten uitvoeren door onderaannemers van onderaannemers. Inclusief de “grote spelers” in de logistiek zoals DSV, DHL, ... Ze schrijven een tender uit, een aanbesteding zeg maar. Wie goedkoopst is krijgt de job toegewezen. Nu mag je twee keer raden wie de laagste prijzen biedt. De eerlijke transporteur die volgens het boekje werkt, of deze die sociale dumping, en dus oneerlijke concurrentie organiseert?

Wie verdedigt Jean-Marie Dedecker? De “eerlijke” transporteur, zoals Eddy? Of de frauderende die postbussen opzet in Slovakije? De zwartboeken van BTB hebben trouwens niets ideologisch, zoals Dedecker beweert. Ze sommen strafbare feiten op, die amper vervolgd worden. En daar wringt het schoentje: de jarenlange straffeloosheid voor zij die sociale dumping organiseren is de oorzaak van de “race to the bottom”. Daarom is het net goed dat de inspectiediensten en het gerecht eindelijk optreden.

Blij dat Dedecker ons aanvalt!

Eigenlijk ben ik blij dat ik - in negatieve bewoordingen - vermeld wordt in het bewuste opiniestuk. Gelukkig worden ik, en mijn organisatie BTB, als vijanden beschouwd door LDD. Wij staan immers voor de verdediging van de trucker, niet van de frauderende transporteur.

Jammer is echter dat een werkgeversorganisatie als UPTR een forum biedt aan dit soort populisme. Blijkbaar durven Bruno Velghe en Michaël Reul zelf hun handtekening niet plaatsen onder dit soort nonsens, ze publiceren echter wel het opiniestuk op de eerste pagina van hun ledenblad. Waarschijnlijk moeten ze gedacht hebben: “leuk, de vakbond wordt aangevallen”. Ze hadden beter gedacht: “een bondgenoot in de strijd voor een propere transportsector wordt aangevallen, daar doen we niet aan mee”.

Ze hadden bijvoorbeeld ook aan Dedecker kunnen vertellen dat de vakbonden samen met UPTR en de andere werkgeversfederaties een plan opstelden om samen naar de politiek te stappen. Daarin wordt expliciet gepleit voor het vrijstellen van RSZ-bijdragen op de niet productieve beschikbaarheidsuren van de chauffeurs. Samen met een resem andere maatregelen om zuurstof te geven aan de transportsector. Maar zoiets past natuurlijk niet in het populistische verhaal van Dedecker.

Ofwel laat UPTR zich misleiden door de Dedeckers van deze wereld, ofwel zijn ze medeplichtig aan het verdedigen van sociale dumping. Daarom een oproep aan Bruno Velghe en Michaël Reul: in plaats van de organisatoren van sociale dumping te verdedigen, doe zoals de werkgevers uit de bouwsector en werk samen met de vakbonden om de sector op te kuisen.

Jullie kunnen beter Michaël en Bruno!

 

Frank Moreels

Voorzitter BTB

18 mei 2018