De haven van Antwerpen is motor voor de Belgische economie ... en heeft extra containercapaciteit nodig!

Eerst even voor de duidelijkheid. In de Antwerpse haven werken dagelijks 60.000 mensen, in de 900 bedrijven die er gevestigd zijn.

Indirect zorgt de haven voor 143.000 jobs. Samen met de luchthaven van Zaventem (waar 260 bedrijven gevestigd zijn, die 20.000 mensen rechtstreeks tewerkstellen) spelen deze twee transportpolen een cruciale rol in de Belgische economie. En die cijfers zeggen nog niets over het economisch belang van de haven voor het “achterland”. Als we het over investeringen in de Antwerpse haven hebben, dan moeten we weten hoe cruciaal die haven wel is. Niet enkel voor Antwerpenaars maar voor alle Belgen.

Containertrafiek is cruciaal voor de haven

Of we dat nu willen of niet, de globalisering van de economie kan je niet ontkennen. Je kan ook niet naast de wereldwijde tendens kijken om goederenvervoer per schip hoofdzakelijk met containers te organiseren. Zowel de in- als de uitvoer van geproduceerde goederen gebeurt nu eenmaal met containers. Daar blind voor zijn is het licht van de zon ontkennen. De Antwerpse haven steunt dan ook op haar containerterminals. Dit niet inzien is de positie van de Antwerpse haven hypothekeren. Alleen al bij ATS, de grootste containerbehandelaar werken dagelijks 1800 dokwerkers en vaklui. Dat is 30 % van de shiften die dokwerkers in de haven presteren.

BTB staat voor jobs!

Als transportvakbond zijn we ongerust over het gebrek aan nuchterheid in het debat over het nieuw aan te leggen Saeftinghedok. Wie zegt dat het noodzakelijk is om extra containercapaciteit te creëren om de competitiviteit van de haven veilig te stellen, die krijgt al gauw de banbliksems van al wie het goed voorheeft met milieu en mobiliteit over zich heen. “Waanzin” roept men dan luid.
Nochtans is Antwerpen momenteel de tweede grootste haven van Europa en boekt jaar na jaar trafiekstijgingen. Om de huidige en toekomstige jobs in het havengebied veilig te stellen pleiten wij als syndicale organisatie dan ook ondubbelzinnig voor de creatie van bijkomende containercapaciteit in de haven. Omdat die toenemende trafiek anders in buitenlandse havens zal terechtkomen. In Rotterdam of Hamburg, om maar iets te zeggen.

En we schamen er ons niet voor als BTB: wij staan voor onze havenarbeiders. Een goed draaiende haven is zeker ook in hun belang.

BTB staat ook voor duurzaamheid!

Uiteraard willen we geen afbreuk doen aan het belang en de noodzaak van een sterk flankerend beleid inzake mobiliteit en milieu. Daar knelt het schoentje. Al te makkelijk stelt men het voor alsof een performante haven niet op duurzame wijze kan uitgebouwd worden. Een uitbreiding van de containercapaciteit hoeft niet haaks te staan op respect voor milieu, bewoners, werknemers, ... en hun mobiliteit.

We moeten daarbij niet naïef zijn. De economische activiteit in en rond de haven weegt op mens en omgeving. En daarom zijn flankerende maatregelen absoluut noodzakelijk. Nochtans is het even naïef om alleen met het beschuldigende vingertje te wijzen naar het vrachtvervoer dat door de haven gegenereerd wordt. 70 tot 80 % van de voertuigen in en rond Antwerpen zijn immers personenwagens!
Dat kan echter geen reden zijn om niet voluit te gaan voor een modal shift in het goederenvervoer. De binnenscheepvaart zou bijvoorbeeld een veel grotere rol moeten krijgen. En het vervoer over de weg mag best wat meer innoveren, en zoeken naar meer duurzame oplossingen om wat we met zijn allen kopen in de winkels te krijgen, of wat we via e-commerce bij ons thuis geleverd krijgen.

Mobiliteits(wan)beleid

Als Antwerpen stil staat vandaag, dan is dat te wijten aan het mobiliteits(wan)beleid van het Antwerpse stadsbestuur, en de Vlaamse regering, die geen enkele visie hebben op de aanpak van het mobiliteitsgebeuren in en om de Stad en de haven.

Zo is een grotere rol voor de binnenvaart enkel mogelijk als de Vlaamse regering naast lippendienst te bewijzen aan de binnenvaart ook écht zou gaan investeren daarin. Dit betekent dat er dringend moet gewerkt worden aan de opleidingen, nieuwe instroom en vooral een vereenvoudiging van de bekwaam-heidsbewijzen voor de sector. Men moet tot op vandaag nog steeds vier jaar vaartijd aantonen voor men kan deelnemen aan een examen tot het behalen van een vaarbewijs. Er moet ook geïnvesteerd worden in capaciteitsuitbreiding van het Albertkanaal en van de sluizen en er moeten voorbehouden plaatsen voor binnenschepen in het havengebied voorzien worden. Mits de juiste beslissingen genomen worden, zijn wij ervan overtuigd dat de komst van het Saeftinghedok en de daarbij horende trafieken voor een groot deel door de binnenvaart zal vervoerd kunnen worden.

Complexe problemen kunnen niet simpel beantwoord worden

De uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse haven, en het voorstel Saeftinghedok, zijn niet voor niets “complexe projecten”. Ze verdienen dan ook een genuanceerd antwoord. Waarbij simplismen best achterwege gelaten worden. Als vakbond moeten we daarbij niet vergeten dat we voor onze leden moeten zorgen. De uitbreiding van de capaciteit van de containerterminals in Antwerpen tegenhouden, of onmogelijk maken staat daar haaks op. Zorgen voor slimme oplossingen, met aandacht voor jobs én duurzaamheid is aangewezen.