Meer vrachtwagenchauffeurs aantrekken door een beter statuut

De werkgevers klagen steen en been. Ze vinden geen chauffeurs meer. Het is een knelpuntberoep, de vacatures raken maar niet ingevuld.

Sommigen beweren zelfs dat ze “niet anders kunnen” dan het werk uitbesteden aan Oost-Europese firma’s. Waar ze vaak aandeelhouder zijn, of gewoon eigenaar. Want ... het riedeltje is bekend. Ze vinden geen Belgische chauffeurs meer.

Volgens Michaël Ruel van de transportfederatie UPTR zoekt de sector 3.000 tot 5.000 chauffeurs. Volgens hem heeft dat te maken met de veroudering van de chauffeurspopulatie, en met de aantrekkende economie. Wie als jongere vandaag in de sector stapt is een job gegarandeerd, volgens Michael Ruel!

Aan de opleidingskost zal het niet liggen. Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek voorziet immers in interessante subsidies voor de werkgevers om het halen van een rijbewijs te compenseren. 1.500 € voor een C rijbewijs bijvoorbeeld. Datzelfde Fonds organiseert trouwens grote inspanningen via scholen en de VDAB om opleidingen tot vrachtwagenchauffeur te organiseren. Een vloot van 142 voertuigen en nog eens 100 aanhangwagens wordt door het fonds gefinancierd en ter beschikking gesteld van deze opleidingsverstrekkers.

En toch vindt men onvoldoende kandidaten. Zou het kunnen zijn dat het te maken heeft met de loon- en arbeidsvoorwaarden? Zou het voor jonge mensen niet flink wat aantrekkelijker worden om in de job te stappen als we ze een betere toekomst kunnen aanbieden?

De lonen omhoog en de werktijden omlaag!

Het basis uurloon voor een chauffeur is 11,2 tot 11,8 € (al naargelang de tonnenmaat van de vrachtwagen waar je mee rijdt). Dat is dus lager dan het basis uurloon in de schoonmaaksector. Natuurlijk komen daar nog premies bij. Een chauffeur die hard werkt, veel uren klopt, stress heeft in de files, en die bovendien onder tijdsdruk gezet wordt door dispatchers en opdrachtgevers, die gaat einde de maand met 2.000 € netto naar huis (vergoedingen inbegrepen). Daarvoor is hij of zij makkelijk meer dan 12 uur van huis per dag.

Hun tweede pijlerpensioen is minder aantrekkelijk dan van diezelfde dispatcher die op het bureau zit van dezelfde transportfirma. Om over andere sociale voordelen nog te zwijgen. De uitvoering van een sectorale afspraak over een zeer bescheiden verhoging van het extra legaal pensioen werd door dezelfde UPTR van Michaël Ruel maandenlang betwist. Dat zou de werkgevers immers 5 € extra kosten per jaar, en dat was er te veel aan.

Misschien moeten de werkgevers eens nadenken of ze de lonen van hun chauffeurs niet dringend wat moeten optrekken, en of ze de hyperflexibiliteit die ze eisen van dat personeel, en de lange werkuren, niet wat moeten korten.

Betere werkomstandigheden afdwingen

Het zevende zwartboek van BTB toont duidelijk dat de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te wensen overlaat. Wie “on the road” werkt doet dat in slechte omstandigheden. De parkeerfaciliteiten zijn ondermaats. Onze evaluatie van de snelwegparkings is samen te vatten in drie woorden: onvoldoende, onveilig en oncomfortabel. Een BTB enquête bij 1.200 chauffeurs onderbouwt deze stelling.

Als we de job van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker willen maken, moeten we zorgen dat de chauffeurs kunnen rusten en eten in faciliteiten die naam waardig. De rustplaatsen in de havens en langs de autowegen zijn die naam onwaardig, zoveel is duidelijk. En daar kunnen zowel de overheden, de havenbesturen, ... iets aan doen. En de werkgevers trekken best mee aan de zeel waar BTB - ABVV nu alleen aan trekt. Wanneer horen we UPTR, TLV en Febetra daar eens over? Wanneer nemen Minister Ben Weyts en Carlo Di Antonio hun verantwoordelijkheid?

Wie goed personeel wil, moet daar iets voor over hebben

De werkgeversfederaties staan voor een grote verantwoordelijkheid. Ofwel blijven ze hun leden werkgevers wijsmaken dat alles met minder kan, en dat je steeds méér mag vragen. Ofwel overtuigen ze hun achterban dat je pas goed en gekwalificeerd personeel aantrekt en bijhoudt als je daar de prijs voor betaalt. Betere loon en arbeidsvoorwaarden. Investeren in goede faciliteiten. Hard inzetten in opleiding en innovatie. Dat is de uitdaging waar we voor staan in de transportsector.

 

Frank Moreels
Voorzitter BTB