Meer inspecteurs om sociale dumping te stoppen aub!

Staatssecretaris Philippe De Backer, bevoegd voor sociale fraude, klopt zichzelf op de borst. Hij heeft het over hoe succesvol de regering de sociale fraude bestrijdt.

Dat wordt ook verklaard - zo zegt hij - door de aanwerving van 92 extra inspecteurs. 226 miljoen € is er extra opgehaald. Nooit eerder werd dit soort “recordopbrengst” gerealiseerd. Voor alle duidelijkheid: sociale fraude is verwerpelijk en moet bestreden worden, laat daar geen misverstand over bestaan. Vraag is of de realiteit wel is zoals ze voorgesteld wordt?

Echte of spookinspecteurs?

De staatssecretaris heeft zich eerder reeds sterk gemaakt dat er extra inspecteurs ingezet worden om sociale dumping te bestrijden, en zelfs zijn voorganger Bart Tommelein maakte die aanwervingen al bekend. Maar zijn die extra inspecteurs er wel echt? Op het terrein merken we dit alvast niet en bronnen binnen de administratie bevestigen onze stelling. Gaat het niet eerder om aangekondigde aanwervingen en vervangingen van inspecteurs die de diensten verlieten, dan om een daadwerkelijke netto aanwerving van inspecteurs.

Volgens onze bronnen is er geen groei van het aantal inspecteurs die sociale dumping bestrijden. Sinds de fusie van bepaalde inspectiediensten en wegens budgettaire restricties bij de RSZ zitten extra aanwervingen blijkbaar in het slop. Als er al aangeworven wordt, dan is het binnen RVA (werkloosheid), RIZIV (ziekte en invaliditeit) en RSVZ (Sociale Zekerheid Zelfstandigen). Diensten die werklozen, zieken, ... controleren. Geen inspecteurs die ingezet worden in de strijd tegen de sociale dumping.

Onderbemanning van de inspectiediensten blokkeert zelfs rechtszaken tegen sociale dumping!

In 2015 diende BTB-ABVV klacht in tegen transportfirma RMT uit Tessenderlo. RMT stelde via zijn Bulgaarse dochterfirma Rematra chauffeurs te werk in België. Aan Bulgaarse loon- en arbeidsvoorwaarden ... In juli 2017 gaf de arbeidsrechtbank een onderzoeksopdracht aan de inspectiediensten. Het resultaat van dit onderzoek zou op donderdag 22 februari 2018 besproken worden. Maar, de zaak wordt uitgesteld omdat de inspectiediensten het onderzoek niet konden afronden... En dat bijna drie jaar na het indienen van de klacht.

Honderd extra inspecteurs om sociale dumping te stoppen... werf ze écht aan!

Doen de inspectiediensten dan hun werk niet? Integendeel! Vorig jaar werden een aantal invallen gedaan bij grote transportfirma’s die verdacht worden van het organiseren van dumpingpraktijken. Rosantra, Jost, Van Dievel, ... het zijn geen kleine spelers die door de inspectiediensten aangepakt zijn. Pluim op hun hoed! Dit bewijst alleen maar dat er werk aan de winkel is en dat er absoluut nood is aan extra inspecteurs.

BTB gaf recent minstens 54 dossiers door aan de inspectiediensten, zonder dat we verder weten welk gevolg er gegeven is aan deze klachten. Wie om zich heen kijkt ziet dagelijks schrijnende voorbeelden op bouwwerven en langs autowegen. Sociale dumping is een “normaliteit” geworden in bepaalde sectoren en werkgevers die niet meedoen krijgen het moeilijk omdat ze op onheuse wijze beconcurreerd worden.

Ik doe dan ook een plechtige oproep aan de staatssecretaris: maak werk van de daadwerkelijke aanwerving van 100 extra inspecteurs. Inspecteurs die exclusief ingezet worden in de strijd tegen de sociale dumping. Dan zal er nog meer opgehaald worden aan ontdoken RSZ-bijdragen en belastingen. En nog belangrijker: dan wordt de transportsector een “faire” sector waar de concurrentie eerlijker verloopt en waar opnieuw werk gecreëerd wordt.

 


Frank Moreels
Voorzitter

 

FT SocialDumping