Dank u John Crombez!

Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer van Open VLD is tevreden. Het Europees Hof van Justitie heeft immers een uitspraak gedaan in een fraudedossier met A1 documenten.

Een Bulgaarse bouwfirma omzeilde daarmee de detacheringswetgeving op Belgische bouwwerven. Een gunstig arrest zegt De Backer: “De uitspraak is baanbrekend in de strijd tegen de detacheringsfraude en de oneerlijke concurrentie. Ze geeft de inspectiediensten een extra instrument om sociale dumping op te sporen, sneller te stoppen en keihard aan te pakken.” Ook Helga Stevens, Europarlementslid van de N-VA is blij: “Het misbruik met deze documenten is heel groot en ondergraaft de draagkracht van de interne markt.”

Iedereen is blij

Verbazingwekkend is dat N-VA en OpenVLD zo luid juichen om iets wat ze zelf actief bestreden hebben of minstens weigerden toe te passen. Het was immers John Crombez die in 2012 een wetsontwerp neerlegde in het Belgische parlement om fraude met A1 documenten en dus fraude met onwettige detachering te bestrijden. Het parlement keurde die wet trouwens goed. Na heftig verzet van N-VA. Mevrouw Stevens zal zich ongetwijfeld herinneren dat haar partij tegenstemde.

Staatssecretaris De Backer weigerde tot op vandaag om deze Belgische wet toe te passen en zijn inspecteurs de baan op te sturen met die wet onder de arm. De Europese Commissie had immers beroep ingesteld. Onze dokwerkers kennen dit soort procedures vanuit Europa maar al te goed ... En meneer De Backer legde tot gisteren uit dat die wet niet “kon” toegepast worden, omdat er een Europese procedure liep. Zijn tevredenheid over de uitspraak doet dus minstens de wenkbrauwen fronsen.

Opnieuw geeft het Europees Hof BTB gelijk

Als vakbond klagen we al 10 jaar de frauduleuze praktijken in de transportsector aan. Wij zeggen al lang dat er geknoeid wordt met de A1 formulieren door malafide bedrijven uit Oost-Europa. BTB klaagt al langer de fraude met tachografen aan, waarbij de wetgeving op rij- en rusttijden overtreden wordt. We weten dat je in Oost-Europa een ADR-vergunning voor het vervoeren van gevaarlijk producten kan kopen in de achterkamer van een louche kroeg.

Dat het Europees Hof van Justitie duidelijk stelt dat de wet van Crombez wel degelijk juridisch spoort en dat rechtbanken inderdaad frauduleuze A1 documenten mogen weren, daar zijn wij dus echt blij om. Tegelijk hebben we door de schuld van de Europese Commissie zes jaar tijd verloren. De Commissie spande immers een beroepsprocedure aan. Het is dan ook vreemd dat Eurocommissaris Thyssen “tevreden is met het arrest”.

Meer inspecteurs de baan op graag

De Backer moet vandaag meer doen dan in de pers rondbazuinen dat hij tevreden is. Hij moet 6 jaar tijdverlies goedmaken en zijn inspecteurs vandaag nog de baan opsturen gewapend met de Wet Crombez. Laat fraudeurs maar naar de rechtbank gaan als ze gepakt worden, Europese procedure of niet. Het Europees Hof steunt de wet immers, tegen de Europese Commissie in.

De Staatssecretaris moet dus niet langer treuzelen, maar de inspectiediensten stimuleren en steunen. Ze bewezen in deze zaak immers dat ze wel degelijk de wet willen toepassen, als ze ruggensteun krijgen. En waarom niet ineens extra inspecteurs inzetten? Van de 100 bijkomende inspecteurs die ons beloofd werden, hebben wij alvast nog geen spoor gezien. De aangekondigde aanwervingen zijn tot nu toe gewoon vervangingen van inspecteurs die de dienst verlieten.
Zonder méér middelen en mankracht komen onze inspectiediensten er niet!

Ere wie ere toekomt

En laat ons wel wezen. Het was John Crombez die de problematiek van de sociale dumping - op vraag van de vakbonden - bovenaan de agenda heeft gezet. Hij zorgde voor wetgevend werk. Hij werd tegengewerkt door de rechtse partijen en de werkgevers uit de transportsector. Maar van ons krijgt hij dus een welgemeende merci!

 

Frank Moreels

Voorzitter BTB

Frank Moreels