BTB breekt door de grens van de 50.000 leden!

We leven nu drie jaar met de huidige federale regering onder leiding van Charles Michel.


Een regering die gedomineerd wordt door rechts, extreem rechts zelfs. Open VLD, MR en vooral NVA domineren, CD&V speelt een bijrol in deze regering. Een regering die alles ging veranderen, en die dat inderdaad gedaan heeft. In ons nadeel!

Ze hebben de pensioenleeftijd opgetrokken, hoewel ze daar voor de verkiezingen niets over gezegd hebben in hun verkiezingsprogramma. Ze hebben ons dus bedrogen. Deze regering maakte vervroegd pensioen en brugpensioen moeilijker, ze splitsten ons een indexsprong door de maag en maakten loonoverleg (en dus loonsverhogingen) zeer moeilijk.

Denk daar dus aan als u volgend jaar in het stemhokje staat voor de gemeenteraadsverkiezingen,
en het jaar nadien voor de federale verkiezingen.

Maar ik heb ook een boodschap voor onze traditionele partners van PS en SPA: vaar een linkse koers! Knoop terug aan bij de traditie van Louis Major, oud voorzitter van de BTB en BSP minister van arbeid. Hij nam beleidsverantwoordelijkheid om linkse projecten te verwezenlijken, zoals een deftig statuut voor de dokwerkers. Hij stond mee aan de wieg van onze sociale zekerheid.

Ik heb ook goed nieuws voor jullie allemaal. De ABVV ledencijfers voor 2016 zijn zopas bekend gemaakt. BTB overschrijdt voor het eerst de kaap van 50.000 leden! Daarmee zijn we trouwens de snelste groeier van het ABVV. Dat zou blij moeten zijn met zo’n dynamische en actieve centrale als de BTB.

Vandaag voelen we ons echter onvoldoende gewaardeerd in het ABVV. De grote centrales discussiëren over de toekomstige structuren van het ABVV boven ons hoofd. Ze denken dat zij als grote spelers de structuren van het ABVV zullen hertekenen. Sommige van die grote broers en zussen denken zelfs dat BTB in stukjes kan geknipt worden, waarbij ze dan de beste brokjes onder elkaar zullen verdelen.

Mijn boodschap is heel duidelijk: BTB staat niet in de etalage. We zullen ook geen dictaten accepteren. We zullen zelf onze toekomst bepalen, en als het moet is dit ons een crisis binnen het ABVV waard! We eisen immers respect van alle spelers binnen het ABVV. En we rekenen er ook op dat het ABVV zelf, vandaag en in de toekomst aan BTB de plaats geeft die haar toekomt. En het respect dat we verdienen.

Ons ledental mag dan bescheiden zijn, onze impact in de transportsector en onze mobilisatiekracht is omgekeerd evenredig. Aan zij die beweren dat BTB een kleine speler is zeg ik: kijk even naar de feiten! Onze vrouwelijke delegees waren massaal aanwezig op de laatste vrouwendag die het ABVV organiseerde op 12 september. We mogen dan wel de naam hebben dat we een mannenbastion zijn, 45 % van onze secretarissen en propagandisten zijn vrouwen, en onze vrouwelijke militanten kunnen meer dan hun mannetje staan.

Onze jongeren maakten 50 % van het deelnemersaantal uit van de laatste jongerendag die we samen met ABVV Metaal en Horval organiseerden. Ons laatste zwartboek over sociale dumping sloeg in als een bom binnen en buiten de sector van het wegvervoer en haalde de Waalse en Vlaamse televisiezenders. Onze dokwerkers sloegen de zoveelste aanval van Europa op hun statuut met succes af. Ondanks de druk van Fernand Huts en zijn fanclub van Open VLD en NVA.
En BTB is actief in de nieuwe vormen van transport die ontstaan. Wij praten niet over fietskoeriers, wij stappen erop af en proberen ze te organiseren.

Dus kameraden, we mogen trots zijn op onze centrale, en hoe we als kleine speler, dank zij de steun van onze militanten, dank zijn jullie inzet, heel wat voor elkaar krijgen!

 

Deze tekst is een samenvatting van de toespraak die Frank Moreels, BTB voorzitter, gaf op de BTB jubilarissenviering van 23 september 2017. De volledige toespraak kan u hier lezen.