FEBETRA heeft het niet begrepen... en ze zijn niet alleen

Het BTB zwartboek over sociale dumping in Slovakije sloeg in als een bom. Zowel binnen als buiten de sector.

Postbusbedrijven - verboden door Europa sinds 2011 - zijn nog steeds de wereld niet uit. Meer zelfs. Ondanks gerechtelijke acties tegen belangrijke Belgische werkgevers zoals Jost, Rosantra en Van Dievel, zijn er « die hards » die verder gaan met hun illegale constructies. Sommigen doen - lompweg - verder met hun zuiver illegale postbusbedrijven. Anderen worden inventiever... Ze leggen rookgordijenen aan, organiseren fictieve dispatchings, ... Als ons zwartboek iets bewezen heeft, dan is het dat meer dan honderd Belgische transportbedrijven actief betrokken zijn bij schijnconstructies om sociale dumping te organiseren!

De boodschapper wordt beschuldigd

Zoals wel vaker gebeurt. In de vakpers krijgt BTB een veeg uit de pan omdat we dit schandelijk gedrag van Belgische transportfirma’s publiek maken. Daardoor zouden we het imago van de sector onderuit halen. Net nu het zo moeilijk is om jongeren te motiveren om chauffeur te worden, besmeuren we de « goede naam » van de sector door onze onthullingen.

Het klassieke verhaal waarbij de boodschapper de schuld krijgt van het wangedrag van de dader... Korter door de bocht kan haast niet. Mochten die meer dan honderd transportfirma’s geen postbussen oprichten in Slovakije, dan was er gewoon niets te melden, en was er dus ook niets te besmeuren aan het imago van onze sector. De waarheid kan kwetsend zijn.

Sociale dumpers blijven zetelen in de Raad van Bestuur van Febetra

Roland Peeters, bestuurder van werkgeversfederatie FEBETRA, was vennoot in adviesbureau SK Service. Dit bedrijf helpt Belgische transportfirma’s om sociale dumping te organiseren. Maar ook Didier Michel, Hans D’Eer en Luc Driessen (Container Trucking Intermodal) , allen bestuurders bij Febetra, hebben schijnconstructies opgezet in Oost-Europa.

Ook in andere federaties zitten figuren die gelinkt worden aan sociale dumping. Bij UPTR is Christophe Ravignat, directeur bij Jost, lid van de raad van bestuur van UPTR. Samen met Roland Jost zelf, is hij onderwerp van een gerechtelijk onderzoek, waarbij zij allebei in hechtenis werden genomen. Ondervoorzitter Herman Ginis (Delletrans) en ook bestuurder Arnold Hertsens zijn actief in Slovakije. Ook TLV trouwens. Drie leden van de Raad van Bestuur van TLV zitten met Slovakije-constructies: transporteurs Lambrecht (Transwest), Verhelst en Snel.

Wat echt grotesk is, is dat Roland Peeters opstapt... uit het adviesbureau. Niet als bestuurder van FEBETRA! De woordvoerster van FEBETRA verklaart dit door te zeggen dat er “geen wandaden bewezen zijn.” Terwijl de werkgeversfederaties net orde op zaken moeten stellen in eigen rangen.

Wil de Belgische transportsector met enige geloofwaardigheid naar de overheid kunnen stappen om steun te vragen voor onze sector, dan moeten we als boswachter gaan, niet als stroper!

De loonkost is te hoog ... laat ons even lachen

Het zwakke argument van Peeters en consoorten is de « hoge » loonkost van de Belgische chauffeurs. Laat ons even lachen. Het brutoloon van een chauffeur trekker-oplegger is 11,6475 € per uur. Enkel de hardwerkende chauffeur die flexibel werkt (en dus nachtvergoedingen en overloon betaald wordt) en veel in het buitenland verblijft (en dus ook nog verblijfsvergoedingen ontvangt) gaat met een redelijk maandloon naar huis. Een loon dat ver verwijderd is van de « hoge lonen » die de transportfirma’s in de wereld proberen zetten.

Ter vergelijking : het laagste uurloon in de schoonmaaksector is meer dan 1 euro hoger dan het hoogste uurloon van een vrachtwagenchauffeur. Misschien moeten we daar iets aan doen als we de job aantrekkelijker willen maken naar jongeren toe?

Bovendien weet een kind dat niemand in België wil werken aan de hongerlonen die betaald worden aan Bulgaarse of Roemeense chauffeurs. De loonkost van de Belgische chauffeur is niet het probleem. De « race to the bottom » is het probleem. Waarbij opdrachtgevers druk zetten om steeds goedkopere prijzen te krijgen voor transport, en waarbij de transportbedrijven sociale dumping organiseren om daaraan tegemoed te komen.

Daarom is ook het antwoord hierop voor de hand liggend. Sociale dumping moet stoppen.

Dat vraagt om een kordaat optreden van de Europese Commisie. Marianne Thyssen moet de postbussen in Oost-Europa laten sluiten, de betrokken landen interpelleren, en een procedure openen tegen landen als Slovakije die manifest niet meewerken om de Europese regels toe te passen. Meer nog : de Europese regels moeten veel strenger worden. Zo moeten transportbedrijven verplicht worden om echte transportactiviteiten te hebben in het land waar ze zijn gevestigd

Dit alles vraagt om meer inspecties en vervolging van dumpingbedrijven in België. Staatssecretaris De Backer moet de inspectiediensten meer middelen en personeel geven. En keihard optreden tegen de bedrijven die onbeschaamd sociale fraude plegen, en belastingen ontduiken. Want daar gaat sociale dumping over.

En de patronale federaties moeten kiezen. De sociale dumpers de hand boven het hoofd houden, en ze handhaven als beheerder, of meewerken aan een positief imago voor de sector. Een cleane transportsector.

 

Frank Moreels

Voorzitter BTB

 

frank moreels