Stop de “affaires” en doe aan linkse politiek!

BTB is geschokt over de ontsporingen in de politieke wereld met als recent hoogtepunt Samusocial.

Geen enkele socialist kan accepteren - laat staan goedpraten - dat er dergelijke bedragen aan zitpenningen uitgekeerd worden bij een organisatie die zich over de daklozen ontfermt. Deze affaires - van Publifin over Kazachgate naar Samusocial - moeten stoppen. Wil de politieke wereld geloofwaardig blijven dan moet men dringend maatregelen nemen. Decumul, de beperking van het aantal mandaten in de intercommunales, een bovengrens op het bedrag aan zitpenningen... De politieke wereld heeft er trouwens alle belang bij om dit probleem snel en efficiënt uit de wereld te helpen, wil men de kiezers niet definitief in de armen van de anti-politiek jagen.

Dit is trouwens geen probleem dat zich beperkt tot de Waalse PS, zoals Bart De Wever van N-VA en Benoît Lutgen van CDH ons willen doen geloven. Ook bij diezelfde N-VA en bij Open VLD zijn er cumulkampioenen. Denken we maar aan schepen Koen Kennis (N-VA) in Antwerpen en Geert Versnick (Open VLD) in Gent. Of aan Laurence Glautier, de kabinetschef van Olivier Chastel van MR.

Hoog tijd dat er orde op zaken wordt gezet, zodat er opnieuw écht beleid kan gemaakt worden.

Een ander beleid is nodig!

De keuzes die de N-VA, Open VLD en MR ... ons vandaag door de maag splitsen zijn slecht voor de werkende bevolking, en ruiken naar wanbeleid. Om twee voorbeelden te noemen:

Elke dag staan er kilometerslange files in en rond Antwerpen. Dat is slecht voor wie in Antwerpen woont of werkt, maar het is ook slecht voor de economie. Transportfirma’s zitten met de handen in het haar en de economische kost van het wanbeleid betreffende mobiliteit is gigantisch. Met name N-VA draagt hierin een zware verantwoordelijkheid. Bart De Wever is immers de burgemeester in Antwerpen en Ben Weyts is minister van mobiliteit. Ze hebben alle touwtjes in handen om iets te doen...

En zie naar het pensioenbeleid van de federale regering. Voor de verkiezingen piept geen enkele regeringspartij over een mogelijke verhoging van de pensioenleeftijd. Nochtans trekt deze regering onmiddellijk na haar aantreden de pensioenleeftijd op tot 67 jaar. Velen van ons kunnen dat onmogelijk volhouden. De handlers op de luchthavens die onze valiezen op het vliegtuig laden, verplaatsen elke dag 30 ton bagage per shift. Denkt men nu echt dat men dat kan volhouden tot 67 jaar?

Wat met de “graaiers” in de ondernemerswereld?

We moeten ook niet vergeten dat het figuren zijn zoals Fernand Huts van Katoennatie die met hun centen op de Bahama’s zitten! Diezelfde Huts die voor 13 miljoen Euro aan subisdies per jaar opstrijkt voor de zonnepanelen op het dak van zijn logistiek bedrijf. Geld van u en van mij! Misschien moet Bart Tommelein dat probleem maar eens aanpakken?

Sociale dumping in de transportsector wordt trouwens georganiseerd door gulzige multinationale ondernemingen die een “race to the bottom” organiseren op de prijzen. Ze willen het transport supergoedkoop maken op de kap van de arbeiders. Denken we maar aan IKEA, een bedrijf dat een sociaal imago cultiveert, maar ondertussen de chauffeurs in hun transportketen (laat) uitbuiten. Over graaien gesproken!

Socialisten kiezen radicaal voor sociaal!

Socialisten vechten tegen deregulering en zijn dus compromisloos tegenover Uber en consoorten. Ze verdedigen het stakingsrecht, en vechten voor meer openbare dienstverlening. Sociale dumping bestrijd je door méér inspecteurs de baan op te sturen, niet minder... Socialisten stellen grenzen aan flexibiliteit.

Wat de Europese Commissie vandaag bijvoorbeeld op tafel legt in haar mobiliteitspakket is ronduit slecht voor de werknemers in de transportsector. Europa beweert sociale dumping te willen bestrijden, maar schuift flexibiliteit en sociale achteruitgang naar voor als remedies. Diezelfde Commissie is het die keer op keer het sociaal statuut van de dokwerkers aanvalt. Socialisten nemen daarom het voortouw in de tegenaanval om Europa op andere gedachten te brengen.

Dat is wat onze leden verwachten, ook van de PS en de sp.a. Dat is ook wat BTB verwacht. De affaires afsluiten, en het stuur naar links voor een radicaal sociaal programma.

 

Frank Moreels
Voorzitter BTB
2 juli 2017

frank moreels