Frauderende transportbedrijven worden eindelijk aangepakt!

De voorbije weken ging er bijna geen dag voorbij of er waren gerechtelijke acties bij transportfirma’s.

Deze invallen komen er geen dag te vroeg. Waarschijnlijk zullen ze leiden tot een jarenlange juridische strijd. Maar op donderdag 10 mei werden in Brugge in één klap maar liefst drie firma’s veroordeeld wegens sociale dumping!

Iedereen die van dicht of ver bij de transportsector betrokken is, ken de wijdverspreide sociale dumping. Veel Belgische werkgevers richtten een postbusfirma op. Eerst organiseerden ze op die manier hun internationaal vervoer, maar de voorbije jaren worden ook op grote schaal de dagritten vanuit België verzekerd door chauffeurs die rijden voor de postbusfirma’s.

Eerste stappen tegen sociale dumping werden gezet door John Crombez

In 2014 verbood John Crombez, toen staatssecretaris bevoegd voor de strijd tegen sociale dumping, de “lange” wekelijkse rust in de vrachtwagen. Een maatregel die trouwens door buurlanden als Frankrijk wordt gevolgd. Doel is om zo de werkgevers te verplichten om tijdens de weekends een echte rust- en slaapplaats te bieden aan hun chauffeurs. En zo de sociale dumping tegen te gaan, omdat dit het toch wéér duurder maakt. Helaas werden veel chauffeurs verplicht om in een ander land hun lange rust te nemen, of werden de vrachtwagens verstopt op bedrijfsterreinen. Want betrappen kan enkel op heterdaad.

Na twee BTB zwartboeken, ook een witboek

BTB voert al jaren strijd tegen sociale dumping! De voorbije jaren gingen we verschillende keren op onderzoek naar Bratislava (Slovakije). De Slovaakse wetgeving is zéér bedrijfsvriendelijk. In enkele jaren tijd openden heel wat Belgische transporteurs daar een postbusbedrijf. BTB bracht in Bratislava de Belgische bedrijven in kaart, en publiceerde twee zwartboeken. Alle informatie werd uiteraard ook steeds aan de inspectiediensten doorgegeven. Frank Moreels : “Frustrerende jaren. We gaven de inspectiediensten heel wat informatie door, maar op het terrein veranderde er niets. Pas de voorbije maanden zien we echter resultaat, en wordt er daadwerkelijk vervolgd. Dat juichen we toe!”
Om de overheid een handje te helpen publiceerde BTB trouwens ook een Witboek met daarin 25 maatregelen tegen sociale dumping.

Inspectiediensten schakelen een versnelling hoger!

Begin 2016 ondertekende de Belgische regering samen met de werkgeversorganisaties en de vakbonden een “Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector”. Tegen eind 2016 werden in overleg met de inspectiediensten en de sector de zogenaamde “Guidelines” uitgeschreven, dit zijn de regels waaraan iedereen zich dient te houden!

De inspectiediensten zijn - dank zij de druk van BTB - de voorbije maanden duidelijk in actie geschoten.
Er ging geen week voorbij of er waren invallen en huiszoekingen. Een kleine opsomming van de firma’s die bezoek kregen van de inspectiediensten : Rosantra, Maes, Van Dievel, Gheeraert, VR Cargo, ...
Twee weken geleden volgde de klap op de vuurpijl : op maar liefst 20 lokaties werd binnengevallen bij Jost, zowel in België als in het buitenland. De onderzoeksrechter bevestigde de aanhouding
van zowel de CEO als twee topmannen.

Sociale dumping : maar liefst drie veroordelingen op 1 dag!

Op donderdag 10 mei werden maar liefst drie bedrijven veroordeeld voor sociale dumping. De Brugse rechtbank oordeelde namelijk dat drie transporteurs valselijk werkten met postbusfirma’s, waar geen enkele transportactiviteit plaats vond. DRV Intertrans uit Beernem, Desoete uit Wingene en Fonteyne & Cie uit Torhout kregen zware straffen : boetes tot meer dan 300.000 euro, en gevangenisstraffen tot zes maanden. DRV Intertrans werkte met firma’s in Luxemburg en Slovakije, maar alle activiteiten gingen door in Beernem : de tien Roemeense chauffeurs kregen vandaaruit hun opdrachten. Bij Desoete werkten 17 Roemeense chauffeurs, via een Roemeens filiaal, maar werden volledig aangestuurd vanuit Wingene. Fonteyne & Cie uit Torhout zocht het nog verder: ze werkten met ene Bulgaarse firma, maar betaalden de chauffeurs niet correct. Zowel vader en zoon Fonteyne werden veroordeeld, alsook de bedrijfsleider van de Bulgaarse firma. Bij Fonteyne werd naast de boetes ook meer dan 90.000 euro verbeurd verklaard.

Nu al maatregelen in België, wanneer volgt Europa ?

Het is uiteraard een goede zaak dat er nu heel wat beweegt in België. Maar tot nu toe gaat het maar over de top van de ijsberg.
Frank Moreels : “BTB heeft lijsten van tientallen transporteurs die een vestiging hebben in Slovakije, overgemaakt aan de inspectiediensten. Ik verwacht dan ook nog veel meer controles! Maar ook Europa heeft werk voor de boeg : de regels inzake postbusbedrijven moeten veel strenger gemaakt worden. Eind mei stelt Europees Commissaris Bulc een pakket maatregelen voor, de “Road Package”. BTB verwacht niet meer en niet minder dan een hele reeks regels die sociale dumping de wereld uithelpen.”

 

Frank MOREELS

23 mei 2017