Nog 100 dagen te gaan om extreemrechts te stoppen!

Peilingen zijn maar peilingen, zegt men vaak. De resultaten van de échte verkiezingen tellen. En die zullen we kennen op 9 juni 2024.

Toch moeten we ons met zijn allen ernstig zorgen maken bij de laatste peiling van VRT en De Standaard. Daaruit blijkt dat Vlaams Belang 27,8 % van de Vlamingen aanspreekt. Extreemrechts scoort dus sterk en dat is gevaarlijk. Voor de democratie, voor de werkende mensen en voor de vakbonden.

Veel analisten komen ons nu uitleggen dat het zeer moeilijk wordt om Vlaams Belang weg te houden van regeringsdeelname in Vlaanderen. De terugval in de peilingen van N-VA en de groei van PvdA zouden het quasi onmogelijk maken voor de traditionele partijen om nog een Vlaamse regering te maken zonder het Vlaams Belang. Maar analisten hebben vaak ook ongelijk, net zoals peilingen vaak de bal misslaan.

Koopkracht vooraan op de agenda blijven zetten

Vaak wordt in analyses ook aangegeven dat migratie de reden is waarom kiezers zich aangetrokken voelen tot een racistische partij die van het migrantenvraagstuk haar paradepaardje gemaakt heeft. Even frequent spreekt ook een groot “foert”-gehalte uit een stem voor extreme partijen, ook dat blijkt uit de hogergenoemde enquête. Mensen stemmen extreem, en vaak extreemrechts omdat ze “het beleid” van de “traditionele partijen” beu zijn.

De Covid-crisis en de oorlog in Oekraïne zouden voor onzekerheid zorgen en mee aanleiding zijn voor extreem(rechts) stemgedrag.

Maar tegelijk blijkt uit bevragingen dat de Vlaming ook wakker ligt van koopkracht. De armoede in onze maatschappij stijgt. Zelfs veel werkenden komen amper nog rond en hebben het lastig om aan het einde van de maand de rekeningen te betalen. Vlamingen, Walen én Brusselaars zijn bezorgd om hun inkomen en om de vele en hoge facturen die ze te betalen hebben.

Niet wanhopen!

Linkse partijen, en met name Vooruit én PS, moeten daarom keihard inzetten op het vrijwaren van de koopkracht van de werkende mensen, en op het verdedigen van de sociale zekerheid voor zij die het moeilijk hebben.

De wet van ‘96 moet herzien worden, zodat er opnieuw loonsverhogingen onderhandeld kunnen worden daar waar het economisch goed gaat. En neen, dat kan niet betekenen dat de koppeling van de lonen aan de index in vraag gesteld wordt.

Geen sprake trouwens om de 2%-norm voor defensie te financieren door besparingen in de gezondheidszorgen of op ontwikkelingssamenwerking. Dat is wat Vlaams Belang voorstelt en daarmee tonen ze nogmaals hun ware a-sociale aard!

En ja, er is ruimte om extra maatregelen te nemen die de koopkracht van de mensen beschermt. Een betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer uitrollen in plaats van subsidies te geven voor elektrische wagens, die voor Jan Modaal toch niet betaalbaar zijn.

Weg met “foert”!

Natuurlijk is er heel wat aan te merken op hoe België bestuurd wordt en kan er flink wat kritiek geleverd worden op hoe sommige politici er een potje van maken. Dat moeten we duidelijk en zonder terughoudendheid blijven zeggen.

Tegelijk moeten we als progressieve vakbond, en dat geldt ook voor progressieve partijen, durven zeggen wat wel goed gaat. Durven zeggen dat het extreemrechtse gespin over België als apenland waar niets nog werkt gewoon nonsens is.

Tijdens de Coronacrisis stond onze gezondheidszorg onder zware druk, maar het kraakte niet. Ons werkloosheidssysteem zorgde ervoor dat wie werkte in een bedrijf dat tijdelijk stilviel niet zonder inkomen kwam te zitten.

En ja, de Vivaldi-regering nam tal van maatregelen die ons als vakbond niet aanstonden. Maar België kwam wel door de koopkrachtcrisis die getriggerd werd door de oorlog in Oekraïne als beste land van Europa (dat zeg ik dus niet, dat zegt de OESO). Mee dank zij ons performant indexsysteem dat door de socialisten in de regering overeind werd gehouden. Bovendien verhoogde de voorbije regering de minimumlonen en het minimumpensioen. Als het goed is mag het ook gezegd worden!

Tax the rich!

De tien rijksten in de wereld hadden in 2021 samen een vermogen van 1 500 miljard dollar! U leest het goed…. Daarmee kan je 6,6 miljoen sociale woningen bouwen. Tweederden van de rijkdom die sinds 2020 werd gecreëerd vloeide trouwens terug naar de 1% rijksten. “Het is slecht verdeeld in de wereld”, zei mijn oma zaliger.

Nog ééntje om het af te leren: Elon Musk betaalde tussen 2014 en 2018 een reëel belastingtarief van 3%. Eind vorig jaar was Musk zijn vermogen goed voor zo’n 238 miljard euro in totaal! Christine Aber, een marktkraamster in Oeganda die bloem verkoopt, maakte in die periode 80$ winst per maand en betaalde daar 40% belastingen op. Het is duidelijk dat mijn oma een punt had. Het is slecht verdeeld in de wereld en dat moet anders.

En net daarover horen we extreemrechts niet. Vlaams Belang maakt veel kabaal over migranten, en over het splitsen van het land. Over de échte problemen hebben ze het niet, laat staan over oplossingen. Ze stemmen zelfs tegen een verhoging van het minimuminkomen in het Europees parlement.

We hebben nog een honderdtal dagen om de opmars van extreemrechts te stoppen. Dat zou iedere vakbondsmilitant, iedere progressive mens, iedereen met het hart op de juiste plaats … als dé prioriteit moeten zien. Overal waar we komen moeten we tegengas geven, tegenspreken tegen het vals discours van extreemrechts én ons progressief alternatief uitdragen!

 

Frank Moreels
Voorzitter BTB