Afsluit 4 jaar syndicale vorming - BTB Militantentweedaagse

Tweehonderd BTB-militanten komen vandaag en morgen samen in Blankenberge voor de afsluit van 4 jaar syndicale opleiding. 

BTB-Voorzitter Frank Moreels verwelkomt de deelnemers in zijn openingsspeech. 

 

Welkom kameraden,

Voor u staat een trotse BTB-voorzitter.
Als voorzitter ben ik er trots op voor u te staan,
voor 200 BTB militanten in deze zaal.
200 militanten die vier jaar vorming hebben gevolgd.

Dit betekent, kameraden, dat jullie allemaal 20 dagen vorming hebben gevolgd, over verschillende onderwerpen.
Waardoor jullie je werk als vakbondsmilitanen nog beter kunnen doen.

En het is waar, kameraden,
Hoe beter jullie gevormd zijn, hoe beter jullie uitgerust zijn
om het op te nemen tegen de bazen.
Want kennis is macht !

Jullie hebben allemaal CPBW- en OR-mandaten of mandaten Syndicale Delegatie.
Dit mandaat is niet gemakkelijk uit te voeren.
Voor u staan vertegenwoordigers van de werkgevers
die sluw en gekwalificeerd zijn en zich advocaten kunnen veroorloven
die veel geld kosten.
Werkgeversvertegenwoordigers die vaak geen sociale reflexen hebben.

En heel vaak hebben we collega's die ons dankbaar zijn als we succes boeken.
Maar net zo vaak hebben we collega's
die naar ons kijken met hoge verwachtingen.
En van tijd tot tijd zelfs met onrealistische verwachtingen

In deze context hebben jullie de zware taak om sociale vooruitgang te boeken

Dus jullie mandaat uitvoeren is niet gemakkelijk,
Integendeel zelfs, het is moeilijk.
Jullie hebben de tijd en energie genomen om de vorming te volgen.
En vandaag wil ik jullie daarvoor bedanken.
En morgen, vrijdag, ontvang jullie juillie certificaat,
jullie diploma
En daar mogen jullie trots op zijn!

Kameraden,
Jullie zijn als het ware de elitetroepen van de BTB.
Onze beste militanten die vier jaar vorming volgden.
Ook tijdens COVID.
Zelfs online.

Het is dus vandaag tijd om jullie te danken
Niet enkel voor jullie inzet in de vorming,
Maar ook voor jullie syndicale strijd.
Jullie inzet voor de collega’s elke dag.
Jullie hebben elk probleem dat op jullie weg kwam serieus genomen.
Elke poging van de werkgevers om jullie rechten te beknotten tegen- gehouden

Applaus voor jullie zelf!

Maar dit werd ook mogelijk gemaakt door onze vormingswerkers.
Door de animatoren van ABVV-Metaal in Vlaanderen
en van Cepag in Wallonië.
Ook zij hebben vier jaar lang het beste van zichzelf gegeven
En ze zullen dat ook de komende twee dagen doen.
Dus ook zij verdienen onze dank.
Applaus voor hen

Kameraden,
We staan voor een grote en belangrijke uitdaging dit jaar
In mei hebben we sociale verkiezingen
En dan krijgen we ook een diploma.
Onze collega’s kunnen dan stemmen
En zullen zich uitspreken over welke vakbond
het beste heeft gewerkt de voorbije vier jaar.

En de uitdaging voor BTB is:
blijven we de grootste vakbond in de sector?
Vorige keer sprongen we over ACV Transcom.
In mei zal blijken of we nog steeds het vertrouwen van de transportarbeiders hebben;
Of elk van jullie goed gewerkt heeft en of jullie collega’s vinden dat jullie sterk werk leverden.

Ik weet niet hoe jullie ernaar kijken.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat BTB, dat jullie, de verkiezingen zullen winnen.

Want we leverden inderdaad sterk werk de voorbije vier jaar.
En de transportarbeiders weten dat.

En kameraden,
We mogen best wel trots zijn op wat we allemaal gerealiseerd hebben de voorbije jaren.

Als tijdens en na de covid-crisis de lonen op peil bleven,
en de index volledig werd toegepast,
dan is dat dankzij de druk en strijd van het ABVV en de BTB.

Als de minimumlonen door de regering werden opgetrokken
Dan is dat dankzij de strijd van het ABVV en de BTB.

Als de regering de minimumpensioenen heeft verhoogd,
Dan is dat dankzij ons, het ABVV, de BTB.

Want, kameraden,
Ook daarop mogen we als BTB zijn.
Elke keer het ABVV beslist tot mobilisatie en tot actie,
Dan zijn we erbij.
En onze mobilisatiekracht is groot.
Want steeds opnieuw zijn er verhoudingsgewijs veel BTB’ers gemobiliseerd.
We mogen dan wel de kleinste centrale zijn van het ABVV,
We zijn de sterkste als het op mobilisatie aankomt.

Ook daarvoor een dikke merci.

Maar ook in onze sectoren hebben we goed werk verricht, kameraden.

Wie heeft de nieuwe functieclassificaties gemaakt voor het rijdend personeel?
Het was dankzij BTB dat we een functieclassificatie kregen die aangepast was aan de huidige situatie, en we kregen zelfs salarisaanpassingen voor veel chauffeurs met deze nieuwe classificatie.
En ACV Transcom was nergens te bekennen toen het erop aankwam druk uit te oefenen En onze zin te krijgen.

Wie kwam in actie toen onze buschauffeurs werden mishandeld?
Wij waren het die vochten voor meer respect voor de chauffeurs
En wij oefenden druk uit op de bazen voor meer preventieve maatregelen
om beledigingen en fysieke en psychologische mishandelingen te voorkomen.
Beledigingen en mishandelingen...
En nogmaals stel ik de vraag
Waar was ACV Transcom.
Wij zijn degenen die actie hebben ondernomen.

Wie heeft er actie gevoerd voor meer en betere parkings voor truckers en autocarchauffeurs? Voor meer parkeerplaatsen, propere parkings, en vooral veilige parkings voor truckers en caristen?

Wie staat er in de eerste rij in de strijd tegen de sociale dumping?
Wie publiceerde er zwartboeken om de publieke opinie en de politici wakker te schudden en maatregelen te eisen?

Wie klaagde er de mistoestanden in de pakjesdiensten aan met concrete feiten en cijfers? Wie leverde de feiten aan tegen de uitbuiting door post.nl en DPD en GLS?

Wie, kameraden, verdedigt de tewerkstelling op de luchthavens en vecht mee voor de verlenging van de exploitatievergunning, dus voor de tewerkstelling van de handlers?

Op elk van die vragen kameraden is er maar één antwoord!
Het zijn wij, het is de BTB.
En daar moeten we trots op durven zijn!

Wij deden het harde syndicale werk, kameraden,
En ACV Transcom liep achter ons aan,
als ze ons al niet voor de voeten liepen!

Kameraden, ik vraag jullie om dat te durven uitleggen aan jullie collega’s.
Wees trots op wat jullie vakbond realiseerde,
Wees trots op wat je zelf realiseerde op het bedrijf,

En met die resultatenlijst kan het niet anders dan dat we in mei opnieuw het vertrouwen van de transportarbeiders zullen krijgen.

We hebben nog een goede drie maanden om campagne te voeren.
We hebben nog drie maanden om de eindspurt voor te bereiden.
Ik roep jullie op om vol zelfvertrouwen die campagne te voeren

Want BTB staat gelijk aan Sterk Werk