Red de economische activiteit op Zaventem!

Op 12 november 2023 wordt er betoogd in Zaventem.

Een betoging van omwonenden en milieuorganisaties, … die vragen dat de nieuwe milieuvergunning voor de luchthaven, die er volgend jaar moet komen, rekening houdt met de volksgezondheid en het leefmilieu van de buurtbewoners. En tegelijk staat ineens ook de afschaffing van de nachtvluchten weer op de agenda!

De nationale luchthaven is een economische hub!

Brussels Airport is na de haven van Antwerpen de tweede economische hub van België. De nachtvluchten vormen daarbij een essentieel onderdeel van het internationale luchtverkeer en spelen een cruciale rol in het in stand houden van de logistieke activiteiten die we toch zo graag in ons land willen houden, en verder ontwikkelen. Soms lijkt het wel alsof dit voor sommigen niet zo belangrijk is…

Ik verzin het niet, laatst kreeg ik een mail van een dame die zo’n twee jaar geleden een appartement kocht in Zaventem. Dat er ook wat ordinair scheldproza in de mail stond laat ik even achterwege. Ze beklaagde zich over het nachtlawaai van de luchthaven en eiste dat de nachtvluchten onmiddellijk zouden worden stopgezet.

Ze zei ook dat het totaal onbegrijpelijk was dat we daar als vakbond niet in wilden meegaan. Toen ik haar vroeg waarom ze een appartement kocht naast de luchthaven, wetende dat er ook vliegtuigen landen en opstijgen, bleef ze het antwoord schuldig. Ze verweet me wel nog dat ik “shit jobs” verdedigde. Ze bedoelde daar ongetwijfeld mee dat het zwaar werk is, dat - vaak - te weinig betaald wordt. Dat laatste klopt wel!

Maar dat er 14.000 gezinnen die job nodig hebben om te overleven was niet aan haar besteed.

Welzijn van omwonenden én werknemers centraal stellen

Natuurlijk is de bezorgdheid over de geluidsoverlast legitiem, evenzo de impact op het milieu die nachtvluchten met zich mee kunnen brengen. Echter, een ondoordacht verbod op nachtvluchten zal niet alleen de luchtvaartmaatschappijen en luchthaven-exploitanten treffen, maar zal ook een negatieve weerslag hebben op duizenden werknemers die in de sector werkzaam zijn.

Het schrappen van nachtvluchten en het lichtzinnig omspringen met de rol van de nationale luchthaven, zet 14.000 banen op het spel. Banen van piloten, van afhandelaars, van werknemers in de logistiek …

Constructieve dialoog in plaats van éénzijdige maatregelen

Als vakbond staan we open voor constructieve discussies over het verminderen van geluidsoverlast en milieueffecten, maar het eenzijdig verbieden van nachtvluchten is niet de juiste aanpak.

Een dialoog tussen alle belanghebbenden is essentieel om evenwichtige en duurzame oplossingen te vinden.

De stem van de werknemers wordt in dit debat echter systematisch genegeerd. Dialoog moet ook op rationaliteit gestoeld zijn.

Luchtvaart duurzamer maken is onze prioriteit

Het uitwerken van een programma - samen met de luchtvaartmaatschappijen en vrachtvervoerders - om de nachtvluchten te laten uitvoeren door nieuwe, geluidsarme vliegtuigen dringt zich op. De bestaande en toekomstige investeringen inzake duurzaamheid van bijvoorbeeld DHL om werkbare regels rond geluidsnormen te bekomen zijn reeds bekend.

Er wordt wel eens gezegd dat de nachtvluchten er enkel zijn om aandeelhouders rijk te maken. Dat kan anders als we van de betrokken ondernemingen eisen dat ze investeren in duurzaamheid. Wat ook betekent het ’s nachts inzetten van de meest geluidsarme vliegtuigen.

Door de luchthaven lam te leggen en de economische activiteit op en om de luchthaven te belemmeren of zelfs te verbieden, organiseer je enkel een economisch kerkhof, schrap je banen en verplaats je problemen naar elders.

Herfederaliseren van de transport bevoegdheden

De werknemers op de luchthaven van Zaventem zijn het trouwens beu om “gebruikt” te worden in communautaire spelletjes van politici.

De ene keer is het een Vlaamse, de andere keer een Brusselse, dan weer een federale minister die met uitspraken komt over geluidsnormen, vliegroutes, … De verschillende bevoegdheidsniveaus doen niet onder voor elkaar als het om opbod gaat.

De versnippering van bevoegdheden werkt dit enkel in de hand.

Wat ons betreft is het tijd om één en ander te herfederaliseren. De nationale luchthaven is van federaal belang, laat het beleid daarover dan ook een federale bevoegdheid zijn. Ik pleit voor de herfederalisering van de bevoegdheden wat de geluidsnormen en luchtvaartsector betreft

Laatst stelde de federale minister Gilkinet de nachtvluchten op Zaventem ter discussie. Vreemd, want op de regionale luchthaven van Liège zijn er méér nachtvluchten dan op Zaventem, zonder dat de partij van diezelfde minister daar een probleem mee schijnt te hebben.

Voor ons BTB-ABVV is er plaats voor de verschillende luchthavens in België, de nationale en de regionale. Met coördinatie, rationaliteit en in dialoog met alle betrokkenen. Ook en vooral met de werknemers!

Frank Moreels
Voorzitter BTB-ABVV