Veiligheidscongres BTB, ACOD TBM en ACOD Spoor

Ik had het genoegen om vandaag het Veiligheidscongres te openen in Brussel. Een gezamenlijk project van BTB, ACOD TBM en ACOD Spoor rond agressie tegen bestuurders van het openbaar vervoer.

Want gebrek aan respect en agressie op het openbaar vervoer is jammer genoeg een zeer actueel probleem. Hieronder mijn volledige toespraak.

 

Waarde kameraden, Chers camarades,

Voor u staat een trotse BTB voorzitter.
Trots omdat ik jullie mag verwelkomen
op deze gezamenlijke studiedag.

Dit is een gezamenlijke studiedag
van twee beroepscentrales van het ABVV,
BTB en ACOD.
Een gezamenlijke studiedag van drie sectoren.
Het personeel van de openbare busdiensten,
de privé bus- en car maatschappijen,
en van het spoor.

En als jullie zo talrijk opgekomen zijn vandaag,
dan ligt dat ongetwijfeld aan het thema
van deze gemeenschappelijke conferentie.
Ik denk namelijk dat we het met zijn allen beu zijn!
Dat autobuschauffeurs,
die elke dag kinderen naar school brengen,
die werknemers naar hun werk brengen,
die bejaarden naar de markt vervoeren,
die zorgen dat hun klanten dagelijks op hun bestemming geraken,
dat treinbegeleiders die elke dag de reizigers bijstaan
dat loketbedienden die tickets verkopen, en inlichtingen verschaffen,
dat autocarchauffeurs die voetbalsupporters naar de match brengen,
of jongeren laten genieten van een schoolreis,

Dat net die personeelsleden méér en méér te maken krijgen
Met agressie,
Met verwijten,
Met verbale intimidatie,
Met roepen en tieren,
Met trekken en duwen,
En in ultieme gevallen met slagen en verwondingen,

En dat, kameraden,
Terwijl ze gewoon hun werk doen!

Kameraden,
Ik herinner me toen ik begon als federaal secretaris
van het wegvervoer bij BTB
dat mijn gewestelijke secretaris van BTB Limburg
me vertelde dat sommige chauffeurs
bij de pachters van De Lijn
bepaalde trajecten niet meer wilden rijden,
omdat ze bang waren voor verbaal
en fysiek geweld op de bussen.

Ik dacht eerlijk gezegd dat hij overdreef,
tot ik op de eerste militantenvergaderingen
met onze buschauffeurs kwam.
Ik kan jullie zeggen, dat ik toen niet meer twijfelde.
Allemaal hadden ze verhalen van incidenten.
Sommige eerder klein en nog relatief te doen,
Andere minder tot zeer ernstig.

Dat was in 2006, kameraden.
We zijn ondertussen 17 jaar verder,
en ik moet zeggen,
Het is van kwaad naar erger gegaan.

Recent nog, op 10 augustus waren er in het zelfde Limburg
twee gevallen van agressie tegen chauffeurs
op één dag tijd.
Het werk werd toen neergelegd in vier werkplaatsen.

Het zijn anekdotes, zou je kunnen zeggen,
Maar vaak gaat het om ernstige feiten,
Met werkonbekwaamheid tot gevolg,
En vaak sleept de man of de vrouw die slachtoffer werd
dit ook psychologisch nog lange tijd met zich mee.

Als BTB-ABVV en ACOD
voeren we trouwens al langer samen campagne.
Eerst in de bus sector,
en nu ook samen met de spoormannen en -vrouwen.
Gisteren nog waren we actief in Antwerpen Centraal,
En eerder al in andere gewesten,
Waarbij we pamfletten uitdeelden aan de bus- en treinreizigers.

En ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik
om te verwijzen naar onze gemeenschappelijke petitie tegen agressie,
En om een oproep te doen aan zij die nog niet tekenden
Om dat alsnog te doen!

Wij pleiten daarbij voor:
• Nultolerantie voor agressie tegen de medewerkers van niet openbaar vervoer.
• Meer controles op de problematische buslijnen.
• Meer investeringen in de veiligheid

Dat het nu meer dan genoeg is,
En dat het geweld tegen chauffeurs, trein geleiders,
en controleurs of inspecteurs moet stoppen is wel duidelijk!

En natuurlijk richten we ons in de eerste plaats
tot onze werkgevers.
Zij zijn verantwoordelijk
voor de veiligheid van hun personeel,
Zij moeten maatregelen nemen om hun medewerkers
veilige werkomstandigheden te garanderen.

We willen vandaag met hen in gesprek gaan,
Met De Lijn, TEC, STIB/MIVB, NMBS
We willen namelijk dat er nog meer inspanningen gebeuren
om een halt toe te roepen aan agressie.

Ik ben dan ook blij dat
· Marc De Cock van de privé busmaatschappij Keolis aanwezig is, alsook
· Gauthier Baijot van Securail, en
· Laurent Blanchart van TEC Charleroi

Maar we kijken ook naar de politiek.
Wie bezuinigt op openbaar vervoer,
die bezuinigt sowieso op de veiligheid van het personeel.
En is dat niet wat de liberalen,
Christen democraten en Vlaams nationalisten
de laatste decennia gedaan hebben?
Bezuinigd op het openbaar vervoer?
De desinvestering in De Lijn is gewoon hallucinant!

Goed dat er nog steun is
In de politieke wereld
voor meer en beter openbaar vervoer.
En ik verwelkom dan ook graag:
· Stijn Bex van Groen
· Laurence Zanchetta van de PS
Het is jammer, en we zijn teleurgesteld dat Joris VandenBroucke en Ben Segers van Vooruit afhaakten, en zich laten vervangen door Sali De Ville van de studiedienst van dezelfde partij. De afwezigen hebben ongelijk!

 

En we richten ons natuurlijk ook op de reizigers.
Want gelukkig zijn er nog genoeg gebruikers
van het openbaar vervoer die zich netjes gedragen,
en die net als wij hun buik vol hebben van storend gedrag,
verbaal en fysiek geweld,
en intimidatie.

Ook zij kunnen helpen.
Als passagier kan je ook je bijdrage leveren voor een veilige rit.
Door begrip te tonen voor de vaak moeilijke omstandigheden
waarin het personeel zijn/haar werk doet.
Door mensen aan te spreken die agressief gedrag vertonen
En te laten weten dat het niet OK is.
en natuurlijk door onze petitie te tekenen.

Tot slot hebben we een aantal expert en in ons midden.
Weten is macht, zegt men wel eens.
Het is dus goed dat we vandaag twee experts mogen verwelkomen.
· Eric De Soir: expert psychotraumatologie en PTSS
· Iris Steenhout (VUB)

 

Maar de belangrijkste experts
zijn deze die het echt hebben meegemaakt.
De mannen en vrouwen die dagelijks deze confrontatie moeten aangaan.
En dat zijn jullie.

We zullen op het einde van deze studiedag
ook drie slachtoffers aan het woord laten.
In de hoop dat deze getuigenissen indruk maken,
En helpen om iedereen in de sector wakker te schudden.

 

WANT DE EINDHALTE VOOR AGRESSIE IS BEREIKT!

 

Frank Moreels
25 oktober 2023