Jubilarissenviering

Herlees hier de toespraak van BTB Voorzitter Frank Moreels tijdens de viering van onze Jubilarissen op 8 oktober 2022 te Antwerpen.

Kameraden,
Vrienden,
Jubilarissen,

Eerst en vooral welkom op jullie viering.
Welkom ook aan jullie partners.

Beste jubilarissen, hartelijk welkom op jullie feest van de jubilarissen.

En eigenlijk zou ik moeten zeggen “op ons feest van de jubilarissen”.

Zo om de vier à vijf jaar organiseren we deze viering.
Mijn medewerkster, Freya haalt dan alle namen en adressen
uit het ledenbestand van de mensen die in aanmerking komen,
en ze verstuurt de uitnodigingen.
en dat deed ze ook deze keer.
Ze vertelde me dat alle uitnodigingen verstuurd waren,
ik was dus gerust.
Toen ik enkele dagen later thuis kwam
zat er een uitnodiging in mijn brievenbus.
Ik dacht dat Freya me die gestuurd had
om me gerust te stellen dat alles buiten was.
En toen viel mijn euro…
Ik had mezelf uitgenodigd omdat ik zelf 41 jaar lid ben.
Het is dus ook letterlijk onze viering.

Zelf werd ik lid van de vakbond toen ik nog studeerde.
Ik was wees, en had mijn ouders op vroege leeftijd verloren,
en moest dus werken en studeren combineren.
Ik deed allerlei jobs,
en ik sloot aan bij de vakbond toen ik nog jobstudent was,
Omdat ik door te werken maar al te goed leerde hoe nodig een vakbond is.
En zo is het met velen gegaan…

Ook onze Marc Loridan is vandaag trouwens jubilaris.

Beste kameraden, op deze feestelijke dag
wil ik ieder van jullie heel hartelijk danken
in naam van het Uitvoerend Bestuur van de BTB.
Voor jullie trouw aan onze vakbondsorganisatie.
Voor jullie vele jaren van aansluiting bij de BTB.
Want laat er geen misverstand over bestaan.
Een vakbondsorganisatie stelt niets voor
als ze niet kan rekenen
op onze leden,
op onze militanten,
op onze delegees, …
Op jullie allemaal, want jullie zijn de kern van onze organisatie!

Een jubilarissenfeest is een plechtig moment,
maar het is ook een moment om even stil te staan bij wie we zijn,
om onze waarden te onderlijnen en
Om fier te zijn op wat we samen hebben verwezenlijkt.

Zij die al meer dan 25 of 40 jaar lid zijn
– maar ook de jongeren onder ons –
die weten het wel waar de vakbond,
jullie vakbond, voor staat.

Elke dag opnieuw helpen we tientallen mensen vooruit
met onze goed uitgebouwde dienstverlening.
Ook tijdens de covid crisis ,
en zelfs tijdens de lockdown
bleven we ten dienste van onze leden.
We probeerden creatief te zijn in hoe we onze leden konden bijstaan:
met online dienstverlening,
via de chat op messenger of whatsapp,
via een afsprakensysteem, …
Alle mogelijkheden werden gebruikt om met de basis in contact te blijven.

Het is trouwens dank zij onze delegees, dank zij de BTB
dat er preventieplannen kwamen in de ondernemingen,
dat er beschermingsmiddelen ter beschikking werden gesteld, …

En tijdens diezelfde crisis,
en nu opnieuw tijdens de energiecrisis
naar aanleiding van de verdomde oorlog in Oekraïne,
bewijst onze Sociale Zekerheid,
Onze kathedraal, die wij als vakbond opgebouwd hebben
haar belang.
Zonder onze performante ziekenzorg
was de covid crisis duizend keer erger geweest,
Zonder het systeem van tijdelijke werkloosheid hadden
honderden, duizenden transportarbeiders hun job verloren,
En zo zou ik nog even kunnen doorgaan…

Onze havenarbeiders weten
wie de aanvallen op de wet Major afgeslagen heeft,
al verschillende keren!
Dat zijn wij, de BTB.

Onze chauffeurs weten wie het mobility package afgedwongen heeft
van Europa: dat zijn wij, de BTB!

Maar recent hebben we ook belangrijke doorbraken kunnen verwezenlijken.
Hebben we belangrijke punten uit het ABVV-programma
en uit het BTB-programma gerealiseerd:
Het minimumpensioen van 1630 euro, dat is ons werk.
De index behouden, dat is ons werk.
De stijging met meer dan 20% van alle sociale uitkeringen, bovenop de index, dat is ons werk.
De vermogensbelasting – die weliswaar nog te bescheiden is – dat is ons werk.
De massale herfinanciering van de gezondheidszorg, dat is ons werk.
De verhoging van het minimumloon,
voor het eerst in meer dan twaalf jaar, dat is ons werk!

En over die index wil ik heel duidelijk zijn!
Er kan voor ons geen sprake zijn van een ingreep in de index.
De werkgevers klagen alweer steen en been
over hoe duur die index voor hen wel is.
Laat ons wel wezen:
de transportarbeiders hebben recht op de koppeling van hun loon
aan de enorme prijsstijgingen die we vandaag moeten slikken.
Met energie- en brandstofprijzen die het voor een gewoon gezin,
zelfs met tweeverdieners,
bijna onmogelijk maken om de kosten te dekken.
We hebben een duidelijke boodschap voor de regering en de werkgevers:
- handen af van de index!
- Leg maximum prijzen op voor gas en elektriciteit!
- En room de superwinsten van de energiebedrijven af via de belastingen!

Is het normaal kameraden dat ENGIE miljoenen winst maakt en die doorsluist naar de aandeelhouders in Parijs, terwijl wij veel te hoge energiefacturen moeten betalen?
Neen kameraden, dat is het niet!

Kameraden, we zien vandaag in Europa
steeds meer rechtse partijen aan de macht komen.
Niet enkel in Polen, en Hongarije,
maar ook in Zweden, en Italië heeft extreem rechts
zich in de regeringen opgedrongen.
En dat kon enkel gebeuren omdat ook gewone mensen, arbeiders,
Collega’s van ons voor extreem rechtse partijen stemden.

En ook bij ons kameraden,
staat het Vals Belang te trappelen van ongeduld.
Nochtans kameraden, een stem voor dat zogenaamd Vlaams belang
Is een stem tegen uw eigen belang.

Als het erop aankomt,
doen ze niets voor de werkende mens.

Het is een partij die tegen uw vakbond is,
Een partij die ons aan banden wil leggen,
Die onze vakbond zelfs wil afschaffen.

Een partij die tegen het mobiliteitspakket stemde,
en op die manier sociale dumping wil laten voortduren.

Een partij die tegen de verhoging
van het minimumloon stemde in het EP.

En ik zou nog andere voorbeelden kunnen geven!
Een stem voor populisten is een verloren stem.

En dus wil ik jullie oproepen
Om trouw te blijven
Aan de anti-fascistische strijd die BTB steeds voerde.

In de ingang van ons gebouw op de Paardenmarkt
hangt een gedenkplaat voor Pot & Grijp
Twee socialistische militanten die vermoord werden
door de fascisten voor de 2e Wereldoorlog
Een van hen was een dokwerker!

Lode Verbraecken een BTB-bestuurslid
ging tegen de fascisten vechten
tijdens de Spaanse burgeroorlog

En Louis Major himself
Was voor en tijdens de oorlog zeer actief in het anti-fascistisch verzet.

Laat ons samen hun strijd verder zetten.
Laat ons samen in het verweer gaan tegen de verrechtsing
Tegen het populisme,
Tegen de fascisten.

Kameraden, op 21 september waren er meer dan duizend BTB ers
in staking en namen deel aan een actie in Brussel.
En op 9 november zullen we deelnemen aan de staking die het ABVV organiseert.
Voor de duidelijkheid: deze acties zijn gericht tegen de werkgevers.
En tegen de liberalen in de regering die elke sociale vooruitgang tegenhouden.
Elke keer als de Parti Socialiste of Vooruit een voorstel op de tafel legt dat ons zint,
Dan blokken de liberalen het af.
En dat moet stoppen.

Maar vandaag vieren we feest.
Vandaag gaan we ons amuseren.
Want wie hard werkt
Wie zich inspant voor zijn collega’s
Wie zich jarenlang engageert voor de BTB

Die mag in de bloemetjes gezet worden.
En feesten.

Vandaag zetten we jullie in de bloemetjes,
Vandaag vieren we een familiefeest
Vandaag zeggen we aan jullie allemaal een dikke merci
En daarom kameraden vraag ik jullie een daverend applaus voor jullie!