Hervorm de luchtvaartsector!

Wie in juli of augustus met het vliegtuig op reis vertrok heeft het zelf kunnen vaststellen. Het zijn zware maanden op de luchthavens.

In verschillende landen waren er stakingen, of werd er met stakingen gedreigd. De wachtrijen aan de check-in waren soms wel heel lang. Honderden vluchten dienden – vaak onder vakbondsdruk - door de luchtvaartmaatschappijen geschrapt te worden. Er was gewoon een nijpend personeelstekort. En vaak waren ook de passagiers hiervan de dupe, en terecht ontevreden.

De Covid crisis heeft een ware ravage aangericht onder het personeel in de luchtvaart. Gezien de reisbeperkingen, verloren heel veel werknemers hun werk, of werden voor vrij lange periodes tijdelijk op non-actief gesteld. En dat was niet de eerste crisis die de sector destabiliseerde. Het gevolg was dat veel personeel ander werk zocht, en soms ook vond. Vaak tegen betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

Bovendien maakten luchtvaartmaatschappijen van de gelegenheid gebruik om de druk op het personeel nog verder op te voeren. Vaak werden verworvenheden van het personeel teruggeschroefd en werden de werkomstandigheden nog zwaarder dan ze voordien al waren. Een ware “race to the bottom” zonder weerga.

Nu er tijdens de vakantieperiode opnieuw gevlogen wordt (en geld verdiend wordt) is het alle hens aan dek. Maar het statuut van het personeel wordt er niet beter op.

De handlers die uw bagage in en uit het ruim van een vliegtuig laden verzetten elke shift, individueel 30 ton aan valiezen! Het check-in personeel raakt overstresst van de lange wachtrijen. Cabin crew moet hard werken, en ook nog eens omgaan met de ongenoegens van de reizigers.

Uiteindelijk moesten de vakbonden dreigen met staking, of daadwerkelijk acties organiseren om de rechten van het personeel te verdedigen. Bij Brussels Airlines, Lufthansa, Ryanair, British Airlines, … om er maar enkele te noemen.

Dat de luchtvaartsector per definitie internationaal georganiseerd is, dat spreekt voor zich. Daarom moeten ook de vakbonden in de industrie zich organiseren, zowel in Europa, als op wereldvlak.

Daarom organiseert ETF (de Europese Transportvakbond) een Europese bijeenkomst van vakbonden uit de luchtvaart. Omdat het in het belang is van de werknemers uit de sector om samen te werken, over de landsgrenzen heen.

De manier waarop de hele industrie werkt dient immers fundamenteel te veranderen op een manier die de mensen die er werken ten goede komt. Alleen fatsoenlijke banen in de luchtvaart zullen de industrie weer doen bloeien.

De tijd is gekomen om ervoor te zorgen dat de stem van de luchtvaartarbeiders wordt gehoord. Anders riskeren we dat de giganten van de industrie hun invloed gebruiken om regelgeving in hun voordeel om te buigen ten koste van de arbeiders.

Een warme oproep dus om deel te nemen aan de Europese conferentie “redefining the future of aviation” op 14 september in Brussel. BTB zal er zijn!

Frank Moreels
Voorzitter BTB