Congres ABVV Metaal

Afgelopen zaterdag gaf BTB Voorzitter Frank Moreels een toespraak op het wel heel geslaagde congres van ABVV-Metaal. Gezien de nauwe samenwerking tussen BTB en ABVV-Metaal, is de slogan 'Samen Sterk' hier geen holle uitdrukking, maar uitermate toepasselijk. Herlees hieronder de toespraak. 

 Kameraden van ABVV-Metaal.
Eerst en vooral wil ik jullie feliciteren met jullie verstandige keuze.
Een slimme keuze om het congres van ABVV-Metaal hier in Antwerpen te organiseren.
Kwade tongen zouden nu zeggen: in Antwerpen en niet op de parking …
Dat is natuurlijk een grapje.
De realiteit, de waarheid, is dat Antwerpen de tweede grootste havenstad is van Europa.
Daar mogen we trots op zijn, dat we zo’n belangrijke haven hebben.
Het is een hub voor de economie:
van Antwerpen,
van Vlaanderen,
van gans België en zelfs een groot stuk van Europa.
Een haven waar we bovendien als BTB een belangrijke rol spelen.
Deze haven creëert jobs, niet alleen in de haven, maar ook errond en in het achterland.
Onze havenarbeiders behoren tot de productiefste van Europa.
Onze havenarbeiders hebben ook nog altijd een stevig statuut,
waar we keihard voor geknokt hebben,
het is dus een goede keuze om hier te congresseren kameraden.
Maar ik wil jullie ook bedanken,
bedanken voor het feit dat ik hier vandaag op het podium sta.
Ik sta hier als voorzitter van de BTB.
Als enige andere vakcentrale van het ABVV.
En dat komt omdat jullie visionair zijn,
Omdat wij visionair zijn,
omdat ABVV-Metaal en BTB op 11 september 2020 een samenwerkingsakkoord ondertekend hebben.
Een stevig samenwerkingsakkoord, met verregaande engagementen tegenover mekaar.
En die samenwerking rendeert.
Die samenwerking brengt op voor ons allemaal,
zij maakt ons sterker.
Eerst en vooral binnen het ABVV.
Ik weet wel dat er sommigen binnen de grote ABVV-organisatie zijn, die onze samenwerking met lede ogen bekijken. Er zijn er zelfs die proberen een wig te drijven in die samenwerking.
Maar ik weet, kameraden, dat jullie vastbesloten zijn en dat wij vastbesloten zijn om onze toekomst verder samen uit te bouwen.
Beeld u eens in: een ABVV met slecht drie centrales, waar de leden die wij vertegenwoordigen, een heel klein deeltje zijn van één van die grote centrales die dan nog over zouden blijven.
In deze context zouden we niet meer dan een onbetekenende garnaal zijn in het besluitvormings-proces, zowel binnen die centrale als binnen het ABVV.
Dat is niet wat we willen. En ik weet waarover ik spreek.
De transportarbeiders in Duitsland maken deel uit van de grote vakcentrale Ver.di, maar zij hebben er zo goed als geen impact meer.
Dus kameraden, we doen we er goed aan om onze samenwerkingspool verder uit te bouwen.
Niet enkel om onszelf te versterken, maar ook om de democratie binnen het ABVV daarmee te versterken.
Want dat is natuurlijk het eerste objectief van onze samenwerking.
Sterker worden.
Bijvoorbeeld binnen de besluitvorming van onze interprofessionele ABVV-organisatie.
Voor het ogenblik gebeurt dat vooral op federaal vlak.
Rohnny en ik overleggen zeer regelmatig en we kijken hoe we elkaar kunnen versterken in onze standpunten binnen de instanties van het ABVV. Dat lukt behoorlijk goed. We moeten dit nu ook uitrollen in de gewestelijke afdelingen, want ook daar kunnen we elkaar versterken en kunnen we elkaars posities verbeteren.
Kameraden, de vraag die wij ons als centrales moeten stellen is:
wat wij willen wij in de toekomst?

Willen wij een sterk ABVV of een zwak ABVV?
Willen we een ABVV waar men veel praat?
Of willen we een ABVV dat sterk is en machtsposities uitbouwt?

Willen wij een combattief ABVV of een welsprekend ABVV?
Willen we een ABVV dat de ene kleine actie na de andere organiseert?
Of een ABVV dat onderhandelt waar het kan, maar écht actie voert als het moet?
Echte actie. Actie die echt pijn doet!
Ik woon in Gent Kameraden, en ik weet dat onze centrales de Gentse haven samen kunnen platleggen als het moet.
Ik weet dat wij samen er staan bij alle grote en belangrijke mobilisaties.
Rohnny en ik weten hoeveel stakersvergoedingen we uitbetalen als we er samen invliegen.
En dat zijn er veel! Heel veel!

Daarom moeten we gaan voor een ABVV waar ook wij aan bod komen.
Ik weet wat wij willen, kameraden, en ik weet ook wat jullie willen.
We willen een democratisch ABVV waar iedereen zijn zeg heeft,
ook de metaalarbeiders,
ook de transportarbeiders, naast alle andere groepen binnen het ABVV.
Maar we voeren met onze beide centrales niet enkel samen acties.
We werken ook samen, elke dag opnieuw.
Op het vlak van informatica bijvoorbeeld hebben we zelfs de toon gezet . En daar moeten we fier op zijn.
Drie entiteiten, ABVV-Metaal, MWB en BTB hebben het project Phoenix opgestart en dat heeft zijn verlengstuk gekregen in het New-Phoenix project.
En dat was de vertrekbasis voor een initiatief waar we met zo goed als alle centrales van het ABVV een informaticaproject op poten zetten.
We werken ook goed samen op het gebied van de vakbondsvorming en natuurlijk betalen we daarvoor als BTB aan ABVV-Metaal een correcte vergoeding.
Die we graag betalen voor de prachtige diensten die jullie leveren op dit terrein.
Onze militanten uit de sectoren transport en logistiek in Vlaanderen worden door jullie bekwame vormingswerkers opgeleid en dat betekent ook dat onze militanten meer en meer naar elkaar toegroeien.
Ook voor de vakgroep havens wordt er door jullie vormingsteam een proefproject voor syndicale vorming uitgerold.
Ik wil Adri en zijn team dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen.
We hebben samen geïnvesteerd in communicatie, kameraden.
Dat betekent dat we veel beter communiceren,
veel duidelijker communiceren naar onze achterban toe,
omdat we die communicatie geprofessionaliseerd hebben.
Omdat we samenwerken, omdat we de centen samenleggen, is dit een win-win situatie voor onze beide centrales.
We voeren samen campagnes kameraden.
Zoals deze over de pensioenen.
We gaven het startschot met een super interessante studiedag. Zij die erbij waren weten dat.
We voeren samen een campagne tegen die klote loonwet van 96.
En zij die op de betoging van 6 december in Brussel waren hebben ons gezien.
Samen. Niet alleen omdat we samen t-shirts uitdeelden, maar vooral omdat we daar met verschrikkelijk veel waren. Metallo’s en transportarbeiders. En ik weet dat jullie er opnieuw bij zullen zijn op 22 april tijdens de provinciale acties, en op 20 juni bij de massale betoging.
Brussel zal rood kleuren en men zal opnieuw niet naast ABVV metaal en BTB kunnen kijken!
Zo zou ik nog tal van voorbeelden kunnen geven, waar we onze samenwerking uitgebouwd hebben en waar we terecht fier mogen zijn op wat we doen.
Maar we kunnen meer en beter kameraden. In veel van onze gewestelijke afdelingen is er nog veel te veel koudwatervrees. De liefde is er, maar nog altijd veel te platonisch. Er wordt gelonkt en geknipoogd, maar het wordt tijd voor meer. Misschien moeten we de blabla nu afronden. Het is tijd voor boemboem kameraden!
Samen overleggen over interprofessionele onderwerpen, elkaar versterken met gemeenschappelijke acties. Wat we federaal deden met de busbouwers kan toch perfect ook regionaal. Bijvoorbeeld over sociale dumping, bijvoorbeeld bij het zoeken van kandidaten bij de sociale verkiezingen, …. Zoals Rohnny en ik elkaar meer dan eens per week spreken, en onderling overleggen, dat kan ook gewestelijk.

En ik kan jullie beloven dat Rohnny en ik nog flink wat plannen hebben om de samenwerking te verstevigen.
Plannen die we binnenkort aan onze instanties zullen voorleggen.
Kameraden, sommigen onder jullie weten hoe ik mijn eerste stappen in de vakbond gezet heb.
Ik studeerde nog, en deed stage op de vorming van de metaalbewerkers in Melreux.
Na een oefening over spreken in het openbaar kreeg ik applaus van de aanwezige metallo’s.
Niet omdat ik de oefening goed gedaan had.
Maar omdat ze me wilden zeggen: nu ben je één van ons.
Omdat ze me wilden opnemen in de familie.
De grote vakbondsfamilie die we zijn.
Als ik hier vandaag als voorzitter van de BTB op dit podium sta kameraden,
Dan is dat mee dank zij jullie, de metallo’s!
En daar ben ik jullie ontzettend dankbaar voor!
Dank u kameraden!

 

Frank Moreels
9 april 2020