E-commerce: regering slaat de bal volledig mis!

In zijn state of the union heeft premier Alexander De Croo gesteld dat de sociale partners afspraken moeten maken om e-commerce te faciliteren en nachtarbeid goedkoper te maken.

Maar onder druk van één werkgeversfederatie (Comeos) kondigt hij aan dat de finale beslissing door de regering genomen zal worden als dit overleg niets oplevert: nachtarbeid en weekendwerk in de sector moet kost wat kost versoepeld worden.

Deze regering moet echter beseffen dat Comeos slechts een deel van de sector vertegenwoordigt. E-commerce wordt ook - en vooral - uitgevoerd door bedrijven uit de transport- en logistieke sector, waar de nodige afspraken al gemaakt zijn ter zake. Het wordt dus tijd dat er geluisterd wordt naar alle vertegenwoordigers van de sector, i.p.v. naar één werkgeversfederatie.


Sociaal overleg

Er bestaan in de transport- en logistieke sector (PC 140.03) al onderhandelde oplossingen om E-commerce verder te faciliteren. De beslissing van de regering ondermijnt succesvol sociaal overleg in één sector, wegens problemen die zich in een andere sector stellen.

Het maken van afspraken voor de sector van de e-commerce dient te gebeuren tussen de sociale partners van al de betrokken sectoren met aandacht voor het sociale en ecologische aspect.


E-commerce met respect voor duurzaamheid

Zonder een afgesproken kader betekent meer e-commerce een toename van het aantal camionetten, dus meer vervuiling en meer uitbuiting van de werknemers in die sector. Zonder afgesproken kader staat het haaks op het klimaatbeleid waar deze regering hard op inzet.


Afspraken in de sector wegvervoer en logistiek

In het wegvervoer en logistiek werden in het recent afgesloten sectorakkoord bijkomende afspraken gemaakt om weekendwerk en flexibiliteit te faciliteren. Akkoorden die voorzien in goede voorwaarden voor logistiek arbeiders via stabiele contracten die de werkgevers de nodige flexibiliteit bieden.

Ook inzake nachtarbeid bestaat er op sectorniveau een akkoord tussen de sociale partners. Dit kan perfect mits in acht name van de sectorale vergoedingen die voor nachtarbeid voorzien zijn. Een bedrijf dat bijkomende afspraken wenst te maken kan dit via een bedrijfsakkoord. Ook hier stelt de sector van het wegvervoer en logistiek zich flexibel op.