1 mei boodschap Frank Moreels

Voor de tweede keer zorgt de Corona pandemie ervoor
dat we onze feestdag van ÈÈn mei
niet voluit kunnen vieren.


In je kot blijven op een feestdag
waarop we eigenlijk door de straten willen stappen
met onze rode vlaggen
Dat is niet leuk.

Maar de solidariteit van ÈÈn mei,
die is nooit kapot te krijgen,
ook dit jaar niet.

Ook dit jaar is er
…Èn wij
Op ÈÈn mei

Solidariteit kan je immers niet opsluiten in een kot.
Want dat vieren we op ÈÈn mei.
Duizenden arbeiders voor ons zorgden er immers voor
dat we trots kunnen zijn vandaag
Trots op wat we als socialisten verwezenlijkt hebben.

Een goed functionerende sociale zekerheid bijvoorbeeld,
of een stevig uitgebouwd arbeidsrecht,
stemrecht voor iedereen,
een stevig statuut voor onze dokwerkers...
Ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan
met het opnoemen van de vele resultaten
die we dank zij onze solidariteit verwezenlijkten.

Dat vieren we op ÈÈn mei!
Maar vieren is niet genoeg.
…Èn mei is ook onze strijddag,
want ons werk is nooit af.
Er is nog veel werk aan de winkel
willen we deze maatschappij socialer
en rechtvaardiger maken.
Daarom herhaal ik even onze drie grote prioriteiten.

Ten eerste: Veilig werken.
We hebben het laatste jaar jammer genoeg moeten vaststellen
dat werkgevers vaak hun voeten vegen aan veilige werkomstandigheden.
Hoeveel keer zijn we niet moeten tussenkomen bij werkgevers
om goede preventieplannen af te dwingen,
of om individuele beschermingsmiddelen te krijgen voor de arbeiders?

Tweede prioriteit is echte en stabiele contracten.
Er is nog veel te veel interim-arbeid,
Veel te veel superflexibele arbeid,
Veel te veel tijdelijke contracten.
Ga als interimarbeider maar eens een lening vragen bij de bank.
Dus wordt het tijd om meer vaste contracten af te dwingen,
en om de flexibiliteit aan banden te leggen.
En dat ze met hun pollen van de wet Major afblijven!
Onze havenarbeiders zijn bij de meest efficiÎnte in de wereld
Er is niets mis met hun statuut

En tot slot moeten de lonen omhoog.
Te beginnen met het minimumloon.
We vechten voor 14 Ä minimumloon
Maar ook de lonen in de sectoren moeten omhoog!
Truckchauffeurs hebben een lager uurloon
dan dat in de schoonmaaksector.
Om te zwijgen over de fietskoeriers
die vaak maar enkele luttele Ä per uur verdienen
of de taxichauffeur.

En dat men niet afkomt met de loonkost die te hoog is.
De enige loonkosten die te hoog zijn
dat zijn die van de topkapitalisten
zoals Jeff Bezos van Amazon
die 7,5 miljoen Ä per uur verdient
of de CEOís van de Belgische topbedrijven
Waarvan het loon 51 keer hoger is
dan dat van de doorsnee werknemer

 

Daarom is solidariteit op ÈÈn mei belangrijk
Daarom is vakbondssolidariteit het ganse jaar door belangrijk`
Daarom moeten we samen blijven vechten voor meer en beter
Voor wie werkt

Het zal niet verwonderen dat ik als BTB voorzitter
ook iets zeg over sociale dumping
In het wegvervoer, de binnenvaart,
De bouw, en de slachthuizen...
Het is een ware kanker!

Een kanker echter die gemakkelijk bestreden kan worden
Door extra inspecteurs aan te werven.
Waarop wacht deze regering eigenlijk
Om niet enkele
Maar enkele tientallen
inspecteurs aan te werven?

Ik heb trouwens nog een boodschap aan de socialistische partijen
en bij uitbreiding aan alle progressieve partijen.
Zeker aan deze die in de regering zitten.
Zeker Vooruit en PS
Maar ook Groen en …colo
De boodschap is dat
Er niets progressief is aan het afbouwen van rechten
waarvoor we gevochten hebben.

Progressief zijn,
dat is net mÈÈr rechten geven aan zij die het moeilijk hebben.
We hoeven helemaal de kinderbijslag niet ìaf te schaffenî
of te ìmodulerenî om meer te kunnen geven aan wie arm is.
Rechtvaardige fiscaliteit
Èn mÈÈr sociale zekerheid
Dat is het antwoord op armoede.

Een socialistische partij moet helemaal geen verworvenheden,
waarvoor we keihard vochten,
in vraag te stellen om er ìiets beterî mee te doen.
Willen we meer kinderopvang?
Willen we beter onderwijs?
Dan gaan we dat geld toch gewoon halen waar het te vinden is?
Bijvoorbeeld door een minimumbelasting te heffen voor Multinationals
Zoals Joe Biden in de Verenigde Staten voorstelt

 

Zullen we de werkende bevolking onderling laten vechten
Voor de kruimels die van de tafel vallen?
Of gaan we de gig economie aanpakken,
en eisen dat Facebook, Amazon, Uber, Deliveroo en consoorten...
eindelijk eens belastingen betalen?

En nu we het over de Ubers en Deliveroos
Van deze wereld hebben?
Conner, Paul,
Meryame, Jean-Marc en Rajae
Jullie, de voorzitters van de socialisten en van de ecologisten

We hoeven helemaal geen ìspeciaal statuutî voor de platformwerkers.
Het zijn arbeiders, zoals wij allemaal,
Die met werken hun boterham verdienen.
Dus dwing die platformfirmaís de wet te volgen
in plaats van die aan te passen
Maak niet dezelfde fout als Open VLD en N-VA.

Want als Corona ons ÈÈn zaak heeft geleerd
Dan is het wel dat we mÈÈr solidariteit nodig hebben
Niet minder

Kameraden,

We hoeven niet bang te zijn van de toekomst
Want we zijn vast van plan om onze toekomst mee vorm te geven

Maak er een veilig feest van kameraden
Maar evengoed een strijddag.

Want de superverdieners moeten weten
Jeff Bezos, Elon Musk, Carlos Britto, of Fernand Huts moeten weten
Zij hebben veel geld
Maar wij zijn met veel!

En als we samenwerken kunnen we eender wat realiseren
Samen sterk!

 

 

Frank Moreels

Voorzitter BTB