Swissport: Merci, patron!? Bedankt regering!?

Veertienhonderdnegenenzestig banen sneuvelen met een droge mededeling op de ondernemingsraad van Swissport.

Swissport is failliet. Het doek valt over de jobs van bijna duizendvijfhonderd mannen en vrouwen en werpt een zwarte schaduw over de toekomst van zoveel families. Het is daarmee het eerste bedrijf in de transportsector dat over kop gaat door de Covid-19 crisis. Het zal een magere troost zijn voor de getroffen werknemers om te weten dat er ongetwijfeld nog andere bedrijven in moeilijkheden zullen komen.

 

Swissport heeft haar personeel bedrogen

Twee weken geleden vertelde het management op een bijzondere ondernemingsraad dat de situatie zeer ernstig was na de periode van lockdown en de enorme crisis in de luchtvaartsector. Maar ook dat - mits een inspanning van iedereen - Swissport kon overleven tot na de zomer, hopende op het hernemen van de activiteit in de tweede jaarhelft. Men heeft het personeel bedrogen. Hetzelfde Swissport weigerde trouwens ook om samen met de vakbonden en de andere afhandelaar Aviapartner de regering te interpelleren.
Met acht CEO’s op twee jaar tijd, wat volgens ons duidelijk wijst op wanbeleid, waren ook de verwachtingen niet langer hoog gespannen.

 

De regering Wilmès heeft gefaald

BTB heeft weken geleden al aangedrongen op maatregelen van de regering om de afhandelaars op de luchthaven te steunen. De nationale luchthaven is immers méér dan Brussels Airlines. Uiteraard is het overleven van Brussels Airlines belangrijk voor de luchthaven. Ook voor de afhandelaars (Aviapartner en Swissport) en andere ondernemingen die op en rond het tarmac actief zijn. Maar er is meer dan dat. Er zijn taxiondernemingen, busmaatschappijen, afhandelaars, logistieke en transportondernemingen ... die mee in de brokken delen van de luchtvaartcrisis. Er kwam toen geen enkel gehoor van de volmachtenregering Wilmès, noch van bevoegd minister Bellot. Geen enkele steun voor de afhandelaars. En die is vandaag nog steeds niet toegezegd. Ondanks een ontvangst van de betrokken vakbonden op het kabinet van de eerste minister.

 

De luchthaven zelf heeft boter op het hoofd

BAC boert al jaren goed. De luchthaven maakt immers wel winst! De afhandelaars niet! Zij worden door de luchtvaartmaatschappijen in een race to the bottom gedwongen, waar cao’s en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van secundair belang zijn. Dezelfde luchthaven wordt nu naar voor geschoven als mogelijk overnemer van de handling van Swissport. De luchthaven die mee verantwoordelijk is voor de precaire situatie van de handlers, die dus mee verantwoordelijk is voor de shit waarin we nu terecht zijn gekomen. Voor BTB is het duidelijk. Er zijn twee afhandelaars nodig op Zaventem, niet minder, niet meer. En er bestaat een cao “transfer of staff”. Dus het personeel moet mee worden overgenomen! Zolang die nieuwe afhandelaar er niet is moet het personeel opgevangen worden in een “pool” waar ze bovenop hun werkloosheidsvergoeding een toeslag krijgen, en zo onmiddellijk beschikbaar zullen zijn bij de heropstart.

 

Harde tijden vragen sociale maatregelen

We weten dat de economische situatie dramatisch is door de Covid-19-crisis. De Nationale Bank van België berekent het verlies aan welvaart voor ons land op 50 miljard euro. Wat we echter niet zullen aanvaarden is dat de werknemers deze crisis opnieuw betalen. We willen zelfs dat de arbeidsvoorwaarden van de transportarbeiders verbeteren. De transportsector en de werknemers die essentieel waren tijdens de Corona-crisis. Dat betekent een deftig inkomen realiseren voor onze leden, dat betekent het sociaal vangnet verbeteren.

Onze sociale zekerheid bleek essentieel om de crisis door te komen. Daar kan niet langer op bespaard worden, integendeel. Ook niet op de werkloosheid. Tijdelijke werkloosheid was nodig om de Covid-crisis het hoofd te bieden. Het werkloosheidssysteem zal de klap van het failliet van Swissport en andere bedrijven moeten opvangen. Dus geen sprake van dat een huidige of komende regering opnieuw met besparingen op de proppen komt.

 

Frank Moreels

Voorzitter BTB

 

 Diegenen die hun solidariteit met de Swissport-werknemers willen betuigen, kunnen dit online doen.