Sociale dumping in transport

Postbusbedrijven blijven geliefkoosd instrument om sociale dumping te organiseren

Ondanks een Europees verbod blijven Belgische transporteurs frauderen via postbusbedrijven. Dat is de vaststelling die BTB-ABVV opnieuw maakte in het 5de zwartboek sociale dumping.

Lees meer...

Zwartboeken sociale dumping

Hoe uitvlaggen slachtoffers maakt onder Oost-Europese en Belgische chauffeurs.

Lees meer...

Tijd om ook voor sociale dumping prior-zegels te gebruiken!

Afgelopen weekend kon BTB-ABVV met tevredenheid lezen dat de overheid in het kader van sociale fraude bij GLS en Post-NL een gerechtelijk onderzoek is opgestart.

Lees meer...

Actieweek sociale dumping ABVV: symbolische en echte actie

Morgen 22 maart start de actieweek sociale dumping van het ABVV.

Lees meer...

Voor België is sociale dumping geen probleem!

Vier jaar hard werken, lobbyen, overtuigen en actie voeren... dat was nodig om Europa ertoe te bewegen om eindelijk actie te ondernemen tegen de sociale dumping in de transportsector.

Lees meer...

Minister van mobiliteit Gilkinet gaat plat op de buik voor de werkgevers in de transportsector en steekt een dikke middelvinger op naar Europa in haar strijd tegen de sociale dumping.

Vandaag kwam uit verschillende hoeken de bevestiging dat Minister van mobiliteit Gilkinet, op uitdrukkelijk verzoek van de 3 gewesten, een beroep tot nietigverklaring van het Mobility-package ingediend door de Maltese autoriteiten zal ondersteunen.

Lees meer...

Het Hof van Justitie zet de deur tot sociale dumping (verder) open

Het Hof van Justitie velde eind vorig jaar een belangrijk arrest in het kader van detachering van uiterst mobiele werknemers in het internationaal wegvervoer.

Lees meer...

Malafide werkgevers omzeilen de verstrengde Europese wetgeving om de sociale dumping te blijven organiseren

BTB-ABVV heeft bewijzen dat malafide werkgevers de verstrengde Europese wetgeving inzake rij-en rusttijden trachten te ontwijken.

Lees meer...

BTB steunt samen met ETF de Europese maatregelen tegen sociale dumping in de transportsector

Vandaag stemt het Europees parlement over het zogenaamde mobility package, een reeks van Europese maatregelen om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

Lees meer...

Belgische inspectiediensten sociale dumping leveren goed werk maar blijven onderbemand!

Vandaag stelde de Nederlandse vakbond FNV een onderzoeksrapport voor waarbij de dienst naleving cao goederenvervoer (VNB) samenwerkte met ITF (International Transportworkers Federation) en IUF (Internationale vakbond voor voedingssector).

Lees meer...