Belgische regering: dwing Europa tot actie tegen sociale dumping!

De Europese ministers van Sociale Zaken en Werk zitten vandaag samen over de herziening van de detacheringsrichtlijn.

Een unieke kans om eindelijk eens echte maatregelen te treffen tegen sociale dumping.

De herziening van de detacheringsrichtlijn sleept al geruime tijd aan. De beslissing ter zake werd al herhaaldelijk uitgesteld. Momenteel liggen zwakke compromisteksten op tafel. En zelfs deze ontwerpen worden niet in alle landen op gejuich onthaald. Ondertussen wrijven malafide werkgevers zich in de handen : ze kunnen hun sociale dumping-praktijken ongestraft verder zetten.

Belgische regering, neem initiatief!

De Franse president Macron neemt een duidelijk standpunt in : de nieuwe Europese regels moeten sociale dumping een halt toe roepen. Ook Angela Merkel, Duits bondskanselier, legt eisen in die zin op tafel. Een unieke kans dus voor de Belgische regering om de voorstellen van Frankrijk en Duitsland te steunen en zelfs te versterken. Een sleutelelement in de voorstellen is de beperking van de maximumperiode van detachering tot 1 jaar (nu is dat nog 2 jaar). De voorbije maanden nam Malta het voorzitterschap van de Unie waar, maar over enkele maanden zal Estland over nemen. Frank Moreels, voorzitter van BTB : “Net een van de landen dat op de rem staat. Er moet nu extra druk op de ketel gezet worden door de Belgische regering.”

Wachten is verliezen

De eerste voorstellen van Europees Commissaris Thyssen dateren al van maart vorig jaar. Onmiddellijk waren er elf lidstaten die aan de alarmbel trokken, en een veto stelden. Vooral Oost-Europese landen vrezen dat strengere regelgeving hun bedrijven zou benadelen. Ze beschuldigen het westen van protectionisme.

Gelijk loon voor gelijk werk

“Het gaat helemaal niet over protectionisme”, stelt Frank Moreels. “Het gaat over het uitroeien van mensonwaardige praktijken. Want de Oost-Europese werknemers worden uitgebuit : werken en leven in mensonwaardige omstandigheden, en daarbij worden ze onderbetaald. En vaak worden in het land van herkomst geen of veel te weinig sociale bijdragen betaald... “. Frank Moreels gaat verder : “In de transportsector in België is er al enkele jaren een collectieve arbeidsovereenkomst die stelt dat een werknemer voor gelijk werk op dezelfde plaats gelijk loon dient te krijgen. Het wordt dringend tijd dat dit naar alle sectoren, en zeker naar heel Europa wordt uitgebreid.”

Geen mix van loon en andere vergoedingen!

Een van de “trucs” die worden toegepast - zeker in de transportsector - is het uitbetalen van een erg laag loon, aangevuld met “(dag)vergoedingen”, die enkel toegekend worden op de gewerkte dagen. Vergoedingen die niet mee tellen voor eventuele sociale zekerheidsbijdragen. Frank Moreels : “In de praktijk zien we dat beide worden samengeteld, om zo aan te tonen dat zij toch meer dan het minimumloon verdienen van de lidstaat waarin ze werken. Dit is onaanvaardbaar. De voorstellen van Macron en Merkel om dit onmogelijk te maken, zijn essentieel in de strijd tegen sociale dumping.”

 

17352265 1279654618784831 6903009829473229335 n